header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


vintherjensen-2Sagen om krucifikset ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, har sat tankevirksomheden i gang  hos flere skribenter.

Det er i flere tilfælde begrebet relativisme, der giver stof til eftertanke. Hvem  kan sætte grænserne for krænkelse? Muhammed sagen er et godt eksempel på muslimer, der føler sig krænket af en tegning. Men heldigvis, sætter danske domstole ytringsfriheden højere end religiøse følelser. Det er derfor underligt, - og problematisk at  Rettighedsdomstolen,  kan få den opfattelse, at man kan jagte det religiøse i en europæisk kulturkreds, der har været præget af kristendommen  i mange århundrede. Jeg har den  opfattelse, at Rettighedsdomstolen burde ”stikke piben ind”. Årsagen, er at Menneskerettighedsdomstolen har sine rødder i den franske lighedstænkning, hvor religionen skal  bekæmpes,  ud fra den rationelle tænkning, at parolen skal rummes inden for begrebet  frihed lighed og broderskab. Add a comment

garforsJa det kan man jo tro etter å ha hørt nyhetene onsdags morgen. Og ikke minst diskusjonen på Dagsnytt 18, samme kveld.  En blir bare oppgitt og nokså forferdet av de ”politiske korrekte” sin tankegang. Når en hører Justisminister Knut Storberget og Petter Eide i Norsk Folkehjelp, som nå har kakket seg sammen med de mest naive venstrekreftene - slike som f.eks. frøken Grande i Venstre. Ja, da må en nesten bare gi seg over. Hovedbudskapet fra disse nokså fjerne og naive er ikke til å tro! For de kjemper om å få Norge ned på samme nivå - som der disse asylsøkerne hører hjemme. De mener også at det er en menneskerett å søke asyl hvor som helst på det europeiske kontinent.  Men helst burde de komme til Norge, forsto jeg.

Saken er den at en europeisk avtale som har sikret en rekordhøy retur av asylsøkere UT av Norge, den kan nå bryte sammen på grunn av finanskrisen i Europa. Og nå mener Storberget at resultatet av dette kan bli en kraftig økning av asyltilstrømningen til Norge. På nyhetene kunne han fortelle oss at vi kan få en 3-dobbling, ja kanskje en 4-dobbling av asylsøkere til Norge! Og som vil bringe oss i en situasjon som vi ALDRI har vært i nærheten av, som han sa.  Mens vi i første halvår i år sendte ut rekordmange asylsøkere med tvang, så kan dette ta en brå stopp nå, og føre til det motsatte… Add a comment

garforsFikk med meg litt av diskusjonen mellom AP-representanten Eirik Sivertsen fra Bodø og ordfører Jardar Jensen fra Evenes som møttes i NRK sin lokalsending i ettermiddag.  Eirik Sivertsen beskyldte Evenes Kommune for at de tok imot altfor lite flyktninger og asylsøkere, og jeg mener han var både frekk og freidig overfor ordføreren!

Det skulle vel være unødvendig å fortelle denne representanten fra Ap, som med et nødskrik kom seg inn på Stortinget, at dersom han har tenkt og få fornyet tillit hos velgerne i 2013, da bør han dempe seg betraktelig når det gjelder sitt engasjement med at også byer og bygder her nord skal ødelegges. Og av denne lite bærekraftige innvandringen av muslimer! Add a comment

dahlKampen om Norge føres på flere fronter. Ett våpen er narkotika. I store mengder og over lang tid bryter det ned motstandskraften, selvoppholdelsesdriften. Det er dobbelt virkningsfullt, først og fremst fordi nettopp ungdommen er prioritert målgruppe, dernest fordi krigføringen er selvfinansierende – det er ofrene selv som betaler for egen fortapelse.

Vi hører fra tid til annen om store beslag på grensen, og all honnør til tollvesenet, men realistisk sett er det innlysende at det ikke er mulig å stenge djevelskapet ute. Landet er stort og grensene lange, og vekslende regjeringer har lagt landet åpent. Et lite folk kan ikke avse nok personell til å vokte grensene, like lite som vi kan mobilisere tilstrekkelig politi til å føre nødtørftig kontroll med alle potensielle, påregnelige narkosmuglere og –pushere som er sluppet inn i Norge. Add a comment

garforsIngenting er lenger hellig i dette landet, og ingenting overrasker meg når det kommer til å bryte ned landet og alt som er norsk! Spiker etter spiker er nå slått inn i kista, før dette landet skal senkes i grav av disse hovmodige og nasjonalfiendtlige kulturmarxistene. Det siste påfunnet deres er at de nå har fjernet Elias Blix sin vakre fedrelandssalme fra sendeskjemaet til NRK. Denne salmen som er blitt spilt i NRK hver eneste søndags morgen klokka 0657, så lenge jeg kan huske.

Ja, vi er vel innforstått med at denne rødgrønne regjeringen har gjort alt som står i dets makt i sitt iherdige forsøk for å få fjernet alt som smaker av kristendom i skoler og barnehager. Ikke engang at ungene skal få lov til å synge et takkevers før eller etter maten, dersom ordet inneholder betegnelsen ”Gud”! Nedbrytingen av Norge som en kristen nasjon har gått i rekordfart, og vi begynner faktisk å se konsekvensene av dette: Mord, voldtekt, overfall, tjuveri, svindel og innbrudd er blitt daglig rutine i dette avkristnede landet, hvor ungene ikke lenger skal lære de ti bud! Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad den 15. Juli 2010 Bjarne Nørum. Fremhævelse: PVj. Publisert 21. juli 2010.

vintherjensen-2At islamiseringen af  Europa byder på mange ændringer i den europæiske hverdag, er  efterhånden velkendt. I Storbritannien er det  dagligdag. Byrådet i  engelske Stoke-on-Trent vil nu forhindre, at muslimske elever bryder fasten ved at sluge vand i svømmebadet, eller at de får lystige tanker af seksualundervisning under ramadanen.

Det har ført til, at skolerne i byen har fået tilsendt en  11. sider lang vejledning med anbefalinger om, hvordan de skal forvalte den muslimske fastemåned på skoler med en stor andel af  muslimske  elever. Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad/Reuters den 14. Juli 2010, Sidsel Nyholm. Fremhævelse: PVJ. Publisert 21. juli 2010.

vintherjensen-2I New Yorks kommuneskoler, er der flere end 100.000 muslimske børn, som udgør ca. 12 procent af det samlede elev tal. Ifølge en undersøgelse fra Columbia University, er islam den hurtigst voksende religion i New York. Det har fået muslimske forældre og elever  samt en koalition af 80 interessegrupper til at kræve, at der officielt føjes to muslimske helligdage ind i den officielle skolekalender, hvor der i forvejen er 13 helligdage. Bl.a. den kristne langfredag og den jødiske ros hashana.

Det drejer sig helt præcist om eid-al-fitr, der fejrer ramadanens afslutning, og eid-al – adha, der markerer den årlige pilgrimsfærd til Mekka. Ifølge aktivisterne i Coalition for Muslim School Holidays, vil det være med til at forbedre samværet mellem muslimer og ikke-muslimer, som blev anspændt efter islamistiske ekstremisters terrorangreb på New York den 11. September 2001, - som har ført til voldelige angreb på muslimer. Add a comment

garforsEtter at PST skal ha innledet overvåking av tre terrorsiktede, ble de utrolig nok pålagt å stanse forebyggende avlytting, og det av selveste justisminister Storberget!  Ja, han bladde febrilsk i Norges lover for å se om han kunne finne en paragraf der, for om mulig å sette kjepper i hjulet for den viktige jobben til PST. Og sannelig fant han det han leita etter. Og det i selveste Grunnloven fra 1814! Utrolig! Nei, en må aldri slutte å forundre seg over de rødgrønnes måte å ”styre” landet på. Så galt fatt er det, at noen av dem mener at Grunnloven er utgått på dato, akkurat når det passer dem. Det fikk vi jo erfare når de skulle lure oss inn i dette kaoset, og få Norge til å bli medlem av EU. Og jeg skal få lov å gjenta Grunnlovens paragraf 1 fra 1814, og som lyder som følgende:” Kongeriket Norge er et frit, selvstendig, udeleligt og uafhæneligt Rige.” Den loven ble totalt sett bort fra i 1972 og i 1994, men da Storberget trengte en lov her forleden, for å stoppe PST i en livsviktig oppgave for landet, da ble en eller annen paragraf i Grunnloven blåst støvet av og tatt i bruk. Ikke til å tro!

Men det er ingen tvil om at Storbergets handling og uttalelser taler for seg selv. Så vidt jeg kan forstå, så er denne mannen komplett inkompetent til å være justisminister! For det har ikke akkurat manglet på advarsler om en innvandringspolitikk som er helt ute av kontroll. Og det er ingen tvil om hvilke politiske partier som bærer ansvaret for det som skjer, og i verste fall kan skje… Add a comment

garforsBehovet for varslere og våkne personer i landet har aldri vært større noen gang enn i dag. Men det er underlig påfallende at vi ikke har flere slike i et land som Norge? Et land de påstår er fritt og demokratisk! Propagandatidens Sovjet ga solide eksempler på hva som kunne skje dersom en person uttalte seg på tvers av det politiske korrekte: trusler, tap av inntekt og karriere, inndragelse av eiendom, samt mulighet for å miste livet. Og undertegnede har opplevd en del av det samme. I dette landet som vi tror er så mye bedre enn det gamle Sovjet…

Jeg har stått på barrikadene i minst 30 år og advart mot den muslimske innvandringen til Norge. Og det har kostet! Sjikaner, utfrysning, trusler og mordforsøk er noe av ingrediensene. Men nå ser jeg at det ikke har vært helt forgjeves. For nå begynner mine advarsler å slå inn. Sosialismen, likegyldigheten, ansvarsfraskrivelsen, naiviteten og det politiske korrekte Norge har mye med denne saken å gjøre. Og som PST i disse dager driver og ruller opp. For det er slike ting som dette, og de hodeløse politikerne, uten tanke på fremtiden - som har åpnet alle sluser for den muslimske innvandring til Norge – som burde vært stillet til ansvar! Add a comment

Kilde: Dagbladet Politiken den 13. Juni 2010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 20. juli 2010.

vintherjensen-2Endelig, er der en sekulær europæisk nation, der forbyder alle i det offentlige rum at bære beklædningsgenstande, som dækker ansigtet.

Det betyder i praksis, at de muslimske klædedragt  burka og  niqab ikke længere er tilladt når man bevæger sig udenfor den private bopæl. Det har et flertal i det franske parlament stemt ja til. Behandlingen af loven går derfra videre til senatet, der skal stemme om den i september. Eneste forhindring  kan være, at  loven strider imod den franske forfatning. Add a comment

dahlDe som har hatt kontakt med Afrika sitter igjen med mange merkelig inntrykk. Ett av dem er den fullstendige mangel på magemål, på sans for rimelighet og realiteter. Selv har jeg opplevd at ledd etter ledd i forretningsforhold krever 20 %, i ett tilfelle sogar av nødhjelpsendinger etter hungerkatastrofe. Vedkommende embetsperson kviet seg ikke for å kreve betaling for å la fremmede berge ofrene for landets vanstyre.

I disse dager har en folkebevegelse i Syd-Afrika reist krav for en amerikansk domstol. Det forlanges den nette sum 400 milliarder dollar fra et utvalg amerikanske og europeiske firma – blant disse Ford, IBM, Daimler  –  fordi de hadde levert sine produkter til landet i årene før de svarte overtok. Med disse hjelpemidlene hadde angivelig de hvite kunnet opprettholde makten i landet, og undertrykke de svarte. Add a comment

Kilde: Børsen den  7. Juli 2010.  Fremhævelse PVJ. Publisert 12. juli 2010.

vintherjensen-2Europas politikere, som i snart mange år har hævdet at  Europa  har brug for  arbejdskraft udenfor Europas grænser, må til at revurdere deres antagelser.

Ifølge en ny  rapport, som den økonomiske samarbejdsorganisation OECD har fremlagt i Paris i dag, viser at det kræver 17 millioner nye jobs, før arbejdsløsheden i OECD-landene er tilbage på førkrise-niveau. Add a comment


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018


Banner-aksjon Krifast
Lørdag 6. oktober 2018


FMI informerte på Dombås mot Åndalsnes
Søndag 23. september 2018


Aksjon Østfold
Tirsdag 11. september 2018


Flygeblad Gjemnes-Molde
Søndag 26. august 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 130 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015