header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Islam i praksis

Sverdmisjon, folkemord og slaveri

Med unntak av Indonesia er islam nesten utelukkende spredt gjennom angrepskrig, tvang, fordrivelse og folkemord. Etter Muhammeds død i 632 eksploderte den ara­biske halvøy i uprovosert angrepskrig i nes­ten alle kompassretninger. I løpet av de første hundre år hadde muslimene plyndret og massakrert seg opp gjennom det da kristne Midtøsten, tvers over det da kristne Nord-Afrika, invadert og okkupert det kristne Spania, krysset Pyreneene, og brente og plyndret i det kristne Sør-Frankrike. Hadde de ikke blitt stanset av Charles Martel i slaget ved Poitiers i 732 ville etter alt å dømme hele Europa ha vært islamsk i dag.

Dette var ca 400 år før noen korsfarer hadde løftet noe sverd i Jesu navn, kors­togene begynte først i 1095 etter at muslimene kontinuerlig hadde angrepet den kristne verden i ca et halvt årtusen. Det tok nesten 800 år å frigjøre Spania fra den muslimske okkupasjonen som startet med invasjonen i 711. I mellomtiden angrep muslimene Syd-Frankrike fra sjøen. De plyndret og herjet i Frankrike, Italia, Sveits og Østerrike, de stengte Alpepassene og trengte inn i Syd-Tyskland, alt dette hundrevis av år før noe korstog var påtenkt. Korstogene varte bare i ca 150 år og var kun en temporær gjenerobring av land som muslimene hadde erobret gjennom uprovosert angrepskrig i de foregående århundrer, og som de tok til­bake da korstogene ebbet ut.

Etter korstogene gjenopptok muslimene sitt stormløp mot Europa, med tyrkerne i spissen. Polen ble angrepet og plyndret omtrent hvert eneste år i over hundre år. Så sent som i 1683 beleiret de Wien. Hadde ikke polske tropper da kommet til unnsetning i aller siste liten ville byen ha falt. I 1915 ble ca 1.8 mill kristne armenere myrdet av muslimene, et holocaust som Hitler brukte som modell for sine jødeutryddelser.

På østfronten erobret muslimene Perserriket og fortsatte videre østover til India. Deres folkemord på hinduer der strakte seg over flere hundre år og er antakelig de verste grusomheter i menneskehetens historie overhodet.
Og sist, men ikke minst: Muslimenes slavehandel fra Afrika sør for Sahara var langt mer omfattende både i tid og rom enn europeernes.

 
Muhammed

Pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler
Islams grunnlegger, og muslimenes forbilde, var en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler. Han giftet seg med en 9 år gammel jente, han voldtok en jødisk kvinne etter å ha torturert og drept hennes familie, han førte over 80 kriger, han tok gisler, torturerte og massakrerte fanger og lovpriste snikmord.

Alt dette fremgår av islams egne skrifter. Med et slikt forbilde er det ikke rart at islam i praksis er blitt hva det er blitt.

Islams lære

Islam og menneskerettigheter
Artikkel 1 i FNs menneskerettigheter sier at alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. Nei, sier islam. Ikke-muslimer står under muslimer. De skal undertrykkes og ydmykes (jøder og kristne, Koranen 9:29) eller drepes hvis de ikke vil gå over til islam (andre ikke-muslimer).

Artikkel 2 sier at alle har krav på de rettigheter som erklæringen inneholder, uansett bl.a. kjønn. Nei, sier Islam. Kvinner har ikke samme rettigheter som menn. (Koranen 4:34). Deres menn har rett til å slå dem, deres vitne teller halvparten av en manns i en rett, de kan ikke gifte seg med en ikke-muslim og de arver bare halvpar­ten av en mann.

Artikkel 3 sier at alle har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Nei, sier islam. En muslim som faller fra Islam, skal drepes., noe som også er i strid med artikkel 18 om religionsfrihet.

Artikkel 4 forbyr slaveri. Muhammed, som ifølge Koranen er muslimenes forbilde, både kjøpte, holdt og solgte slaver, og i islam er straffen for å drepe en slave ikke den samme som for å drepe en fri mann.

Artikkel 5 forbyr tortur og grusomme og umenneskelige straffemetoder. Islam forkynner straffemetoder som korsfestelse og avhugging av hender, armer og føtter. (Koranen 5:33) Og slik kan man fortsette. I nesten i hver eneste artik­kel i ovennevnte erklæring finner man at Islams lære står for nærmest det diametralt motsatte.

Islam

Sivilisasjonens kollektive fiende
Muslimer er i dag i konflikt med animister og kristne i en rekke land i Afrika, bl.a. Elfenbenskysten, Nigeria og Sudan, med serbere i Bosnia og Kosovo, med jøder i Israel, med armenere i Nagorno Karabakh, med russere i Nord-Kaukasus, med sekulære regimer i tidligere Sovjet-republikker i Sentral-Asia, med kommunister i Xinjiang-provinsen i Kina, med hinduer i Kashmir og India for øvrig, med buddhister i Thailand og med katolikker på Filippinene.

Er muslimene offer for en animistisk-kristen-serbisk-jødisk-armensk-russisk-sekulær­kommunistisk-hinduistisk-buddhustisk-katolsk sammensvergelse, eller er det islam og muslimer det er noe fundamentalt galt med? Legg til groteske brudd på menneskerettigheter i muslimske land som Saudi-Arabia, Iran og Pakistan. Legg til at muslimer for alle praktiske formål har monopol på terror, og legg til muslimske inn­vandreres voldsomme overrepresentasjon på kriminalstatistikken i vestlige land. Legg til tvangsekteskap, omskjæring og æresdrap, og svaret gir seg selv:

Islam er sivilisasjonens kollektive fiende, islam er menneskehetens kollektive fiende - og noen av de mest tragiske ofre er faktisk muslimene selv.

Islam i Norge

I 1996 var det 35.000 muslimer i Norge. I dag (2007) det reelle tall trolig en plass mellom 150.000 og 200.000 (beregninger fra AntiJihad Norge). Hvis den årlige prosentuelle vekst som har vært typisk de siste 10 - 15 år fortsetter vil det være muslimsk flertall i Norge rundt mid­ten av dette århundre, og lokalt muslimsk flertall i Oslo og Akershus på 2030 tallet. Tanken på at disse skal kunne såkalt "integreres" er fullstendig latterlig. Det er over 1000 år siden muslimene kom til India. De er ikke mer "integrert" der i dag enn at de nesten daglig myrder hinduer i Allahs navn. Den somaliskfødte nederlandske politi­keren Ayaan Hirsi Ali har da også sagt at muslimer bare kan integreres hvis de fri­gjør seg fra sin religion. Men det blir ansett som frafall - og i islam straffes frafall med døden.

SKAL VI LA ETTERKOMMERNE BEBREIDE OSS FOR UNNFALLENHET I DEN TIDEN DA VI KUNNE HA PROTESTERT?

Denne faktiske beskrivelse av islam, er hentet fra nettsidene til AntiJihad Norge. Vi anbefaler å besøke AntiJihads nettside, her.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 997 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015