header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

En oversettelse av et nyhetsbrev fra Den Danske Forening, 15. oktober 2006.

Innvandringsdebatten florerer med gjetninger om hva muslimene står for. Folks oppfatninger baseres ofte på følelser og ønsker i stedet for på fakta og sunn fornuft. Vi har derfor samlet en del resultater fra opinionsundersøkelser blandt muslimer, som har vært offentliggjort gjennom de senere år.

Den arabiske TV-stasjon Al-Jazeera foretok nylig en spørreundersøkelse blandt sine seere. 41.260 personer var med i undersøkelsen. Kilde: Dr. Daniel Pipes. Tilkjennegivelsen var overveldende klar (under).

-Støtter du Osama bin Laden? 49,9 % ja, -  50,1 % nei.     

I Tyskland har et internationalt institutt for meningsmålinger, PEW, som er spesialist i å foreta vitenskapelige holdbare målinger over internett, stilt en rekke spørsmål til fastboende muslimer i landet. Kilde: BDB Bundesverband der Bürgerbewegungen zur Bewahrung von Demokratie, Heimat und Menschenrechten e. V.
Spørsmålene nedenfor angir først prosentdelen som svarte JA og etter den, det absolutte antall muslimer i Tyskland, som prosentsattsen tilsvarer:

- Støtter du selvmordsaksjoner  i Tyskland, som del av et forsvar for islam? 13 % - 455.000.

- Støtter du Osama bin Laden? 7 % - 245.000.

- Tror du at de fleste muslimer i Tyskland støtter Al-Qaida?  12 % - 420 000.

- Mener du at vestlig livsstil og vestlige verdier er i konflikt med islam?  36 % - 1.260 000.

- Følte du deg personlig fornærmet over tegningene av Muhammed?  61 % - 2.135 000.

- Anser du Vesten for respektløs overfor islam?  71 % - 2.485 000.

Ifølge en tysk undersøkelse offentliggjort i en kronikk i Jyllands-Posten 11/9 1998 var 35,7 % av de tyrkiske ungdommer i Tyskland parat til å sette fysisk makt inn mot ”de vantro”, 28,5 % mente, at vold er rettferdig til å tvinge gjennom den islamiske tro, og 23,2 % mente at de som kjemper mot dette (islam), skal drepes. 

I etterkant av angrepet på World Trade Center 11. september 2001, ble det i England foretatt en spørreundersøkelse blant de ca. 1,6 millioner muslimer som bor i landet. 13 % av de spurte (tilsvarer 208.000 personer i landet i alt) annså ytterligere angrep på USA for rettferdig. Kilde: Jyllands-Posten 18/3 2004.

I Danmark offentliggjorde LOs ukebrev A4, den 13/3 2006 en undersøkelse av muslimenes holdninger i relasjon til muhammed-krisen.

Ukebrevet sammenfatter selv undersøkelsesresultatet som følger: ”Under halvdelen af danske muslimer tager direkte afstand fra de voldsomme reaktioner, der har været i Mellemøsten på Muhammed-tegningerne …11 procent har »fuld forståelse« for flagafbrænding, ambassadeødelæggelser og boykot af danske varer. Integrationsministeren opfordrer dem til at overveje, om Danmark er det rigtige sted for dem at bo.”

Mer konkret kan fra denne undersøkelse fremheves følgende:

- 81 % av muslimske flyktninger og indvandrere i Danmark følte seg krenket av Jyllands-Postens Muhammed-tegninger.

- 69 % av dem mente, at Danmark/den danske statsminister burde gitt en offisiell unnskyldning uten forbehold for Muhammed-tegningerne.

- 47 % av dem hadde i et eller annet omfang forståelse for de muslimske reaksjoner i Mellomøsten (11 % hadde ”full forståelse” og 36 % ”delvis forståelse”, mens 49 % sa, at de ikke kunne akseptere reaksjonene).

- I den aktuelle situasjon følte 53 % av de seg mest som muslimer, mens 37 % følte seg både som dansker og muslimer, og 2 % følte seg mest som dansker.

- 69 % av de hadde overveiende orientert seg om Muhammed-tegningene gjennom danske medier, 6 % overveiende gjennom arabiske medier, 13 % gjennom andre, ikke-arabiske medier og 9 % like mye gjennom arabiske og danske medier.

I etterkant fikk Jyllands-Posten foretatt en omfattende opinionsanalyse av muslimers holdninger til en rekke samfunnsanliggender. Herifra kan nevnes følgende:

- 55 % av de danske muslimer følte seg mest knyttet til Danmark, 35 % til deres eget eller foreldrenes oprinnelsesland (JP 13/5 2006).

- 29 % av dem mente generelt, at muslimske jenter fra tenårsalderen bør dekke seg til, f.eks. med tørklede, når de ferdes uten for hjemmet, 67 % mente nej (JP 14/5 2006).

- 59 % mente, at staten Israel har rett til å eksistere, 22 % mente nei (JP 16/5 2006).

- 50,1 % ville stemt på venstresiden ved et valg, 3,8 % på regjeringspartiene, 14,9 % på de radikale
(JP 17/5 2006).

- 65 % ville akseptert, at deres sønn ble gift med en ikke-muslim, 30 % ville ikke (JP 18/5 2006).

- 59 % ville ha grunnloven som fundament for all lovgivning i Danmark, 7 % Koranen, 21 % en blanding (JP 20/5 2006).

- 10 % mente, at ytringsfriheten alltid bør stå høyere enn hensynet til religiøst funderede regler og tradisjoner, 34 % mente, at det måtte komme an på situasjonen, 51 % mente at det burde den aldri (JP 21/5 2006).


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 1095 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015