header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

svenskarnas hus

Svenskarnas Hus, nasjonal befridd sone.

Foreningen «Det Fria Sverige» hadde invitert til den formelle innvielsen av Svenskarna Hus. Huset ble kjøpt for to år siden og er total-renovert av medlemmene. Dette er en unik plass og en nasjonal befridd sone for den nasjonale opposisjonen hvor sosialt samvær, foredrag, Work-shops og konserter kan finne sted. En stor møtesal med plass til flere hundre personer, eget kjøkken, kontorer, lekerom for små barn osv. Stedet vil være åpent for alle hver onsdag og lørdag, såfremt det ikke arrangeres lukkede arrangementer.

Det offisielle programmet startet med en kort introduksjon og forskjellig seremonier. Første taler på programmet var en representant fra FMI:

«Vi nasjonalister har et fullkomment annet verdensbilde, et verdensbilde hvor individet som et kulturvesen blir respektert og hvor samhold og samarbeid mellom folk og land er en av de viktigste bestanddelene for et normalt fungerende samfunn. Vår kultur er et uttrykk for vår folkesjel og den skal og må vi bevare, da den utgjør hoveddelen av vår eksistens». «Det er mer enn på tide å fordrive den korrupte selverklærte eliten fra sine posisjoner og forme en politikk hvor folk og fedreland står i fokus, og ikke være prisgitt et kapitalistisk samfunn hvor en liten overklasse styrer premissene. New World Order er den virkelige fienden!»

Talen kan du se og høre her.

«Okunnighetens diktatur»
Neste taler var samfunns-debattanten Bjørn Bjørkquist hvor han fremst tok opp temaet rundt velgernes manglende kunnskap om samfunns-strukturer og politiske prosesser. Mange lar seg fortsatt blende av partienes løfter, og evner ikke å oppfatte at de bidrar til en rasering av sitt eget fedreland. Dette bidrar til at systemet får sin legitimitet på et helt falskt fundament og systemmedias rolle i manipuleringen av massene.

svenskarnas hus 1

Sikkerheten var upåklagelig, i motsetning til hva den er i Norge.

Dystert scenario for Sverige
Neste taler var Magnus Soderman som var med å grunnlegge foreningen «Det fria Sverige» og er redaktør i magasinet «Nationalisten. Han viet sin innledningen til å informere om «Svenskarnas Hus» og hvor viktig det er å utvide ideer om hva Sverige er i dag og åpne nye perspektiver for den nasjonale opposisjonen. «Det fria Sverige» er autentiske og hederlige, derfor forsøker systemet å legge alle hindringer i veien, men med vårt eget hus har de mislykkes og vi har tatt et steg videre for å befri Sverige. Deretter analyserte Magnus dagens politiske Sverige og hvor naivismen spiller en fremtredende plass i både folket og politikerne. Her henviste han konkret til den stadig fremvoksende klan-kriminaliteten og hvordan politikerne tror at de forstår reelle samfunnsproblemer og ikke evner å innse at Sverige som vi kjente det, nå går inn i sin siste fase.

Fremmedgjøring og manipulasjon
Dan Eriksson, formannen i «Det fria Sverige» holdt avslutningstalen hvor han sterkt betonet betydningen av Svenskarnas Hus. Huset bidrar til å være en viktig premiss-leverandør for det nye Sverige hvor ansvar, men også plikter overfor folk og fedreland er sentralt.

Andre temaer var den styrte etniske rensningen som finner sted i Sverige og hvor konsekvensene er rotløse og identitetsløse mennesker. Individer som ikke vet hva det vil si å være svensk og å føle den æren det innebærer.

Sosialt samvær
Gjennom hele programmet var det lagt inn flere pauser for å knytte nye kontakter og utveksle erfaringer. Grillen ute ble flittig besøkt og hjemmelaget drikke var noe alle satte pris på. En dyktig DJ sørget for å holde stemningen oppe på et høyt nivå med nasjonal musikk til langt på natt.

FMI roser «Det fria Sverige» for et godt organisert arrangement og gratulerer de med sin egen nasjonale befridde sone som Svenskarnas Hus representerer.

Norden og Europa er vårt!

Nettredaksjonen, FMI, Folkebevegelsen Mot Innvandring

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020


Informasjon på Orkanger
Onsdag 5. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 145 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015