migrasjonsplan eu nyEU-kommisjonen arbeider med en ny migrasjonspakt. Planen er å fastlegge EUs planer for en omfordeling av «migranter». Migrasjon-spørsmålet spalter EU i de globaliserte vesteuropeiske landende og de nasjonal-identitære østeuropeerne.

Det er ennå ikke gått to år siden de fleste landene i Europa føyde seg for diktatet fra FN om å vedta GCM (Global Compact Migrations). Siden den gang har ikke situasjonen endret seg i Europa: Migrasjonsbølgen til Europa øker i intensivitet og asyl-tallene er stabilt høye.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Den nye migrasjonsavtalen til EU (New Pact on Migration and Asylum) skal presenteres neste uke av sjefs-eurokrat og Merkel-Jugend, Ursula von der Leyen. Utgangspunktet for denne nye migrasjonsavtalen er dokumentet, «Program for EU-kommisjonen for 2020». Der blir det hevdet at nødvendigheten for «en ny start» i temaet migrasjon og dette skal virkeliggjøres i form av en ny, bindende migrasjonsavtale. De viktigste punktene kan kort sammenfattes slik:

  • Reformere og bygge opp et «migrasjon- og asylsystem som er mer humant og mer effektivt».
  • Opprettholde de frie grense-passeringene i de landene som har forpliktet seg til Schengen-avtalen.
  • Oppheve Dublin-forordningene.
  • Forberede seg på konsekvensene av den globale befolkningsøkningen som følge av økt migrasjon.

Men hva er det egentlige formålet bak de konkrete planene for enda en ny migrasjonspakt og hva er den egentlige agenda til dette nye initiativet?

Hva står det i planen?
På hjemmesiden til den Europeiske Kommisjonen kunne alle EU-borgere mellom 30. juli og 27. august 2020 gi sine tilbakemeldinger, og ikke overraskende; knapt en eneste kommentar. Men gjennom oppfordringer i sosiale nettverk kom det til slutt cirka 2000 kommentarer, hovedsaklig fra den nasjonale siden.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Innholdet presiserer fremdriftsplanen til kommisjonen og de er nevnt i punktene ovenfor. Ingen medlemsland kan få kontroll på den illegale og sekundær-migrasjonen på egen hånd blir det spesifisert. Samtidig illustrerer dokumentet på en glimrende måte hvordan landene i EU og Brussel selv totalt har mislyktes i å administrere flykting-lavinene siden katastrofeåret 2015. Men bak de vage formuleringene skjuler det seg urovekkende informasjon: Krav om at de vesteuropeiske landene skal bli enige om en «solidarisk» løsning av migrasjonsproblemet. Implisitt betyr dette en omfordeling av alle flyktningstrømmene fra Vest- til Øst-Europa. De samme statene som ikke er preget av de problemene vi ser og har her i Vesten, Norge inkludert.

Dokumentet skisserer videre «en stabil yttergrense» og et «velfungerende Schengen-rom». Det skal etableres «legale innvandringsveier», «en ny solidaritetsmekanisme» som en del av et «modernisert europeisk asylsystem» og sist men ikke minst: «En strategi for å kunne møte og hjelpe ‘search and rescue’», i praksis de selverklærte redningsskipene til smuglerskipene til forskjellige NGOs i Middelhavet.

Hva betyr dette?
En ny migrasjonpakt, i tillegg til GCM kan ikke, og vil ikke bidra til en løsning av migrasjonsproblemene for Vest-Europa, snarere tvert i mot. Dette er bare et forsøk på å bortforklare politikernes manglende evne og vilje til å løse ett av Europas største problemer og skyve problemene til Øst-Europa. De viser i praksis at spaltingen av EU mellom Vest- og Øst-Europa er et faktum. Hvis Eurokratene vil bruke maktmidler mot de nasjonal-vennlige statene i øst som Polen og Ungarn, kan spørsmålet om migrasjon bli EUs endelige undergang. Problemene til land som Sverige, Frankrike, Tyskland og Italia er vel kjent, hvor de i praksis oppmuntrer til masseinnvandring. Andre land som stilltiende godtar menneskesmuglingen slår en ny spiker i likkisten til EU. Et EU som blir enige under ordrene fra Stockholm, Paris, Berlin, Roma og Brussel, er urealistisk.

Selvmordet på de europeiske folkestammene skal gjennomføres:
«Politikere skal ignorere viljen til befolkningen»: Antonio Guterres, FNs Generalsekretær og innblandet i pedofili-skandalen «Casa Pia», i Portugal.
«Skritt for skritt, til det ikke er noen vei tilbake»: EUs tidligere Generalsekretær, Jean-Claude Juncker om planene for et Europa uten nasjonalstater.
«Frem til 2050 skal 56 millioner afrikanere og arabere bosettes i EU»: Dimitris Avrammopoulos, EU-ansvarlig for migrasjon, 2014–2019.

Nettredaksjonen, FMI