header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Forleden kom jeg i besittelse av et interessant verk. Det var utarbeidet av dr. scient. Ole Jørgen Anfindsen, og viste med all ønskelig tydelighet at dersom innvandringen får fortsette i samme omfang som hittil, vil antall innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn ha passert 5 millioner allerede i det Herrens år 2040. I samme tidsrom vil antall muslimer ha økt til om lag 1,6 millioner, om utviklingen skjer i samme takt.

Denne opplysningen vil knapt overraske dem som har kunnet observere utviklingen på nært hold, men våre politiske ledere har aldri fortalt oss hva deres politikk fører til, men tvert i mot gått til ytterligheter for å kneble dem som har prøvd å gjøre oppmerksom på konsekvensene. De har hatt god hjelp fra Statistisk Sentralbyrå, som konsekvent har forsøkt å tone ned, å avdramatisere en utvikling som må fylle de fleste nordmenn med bekymring.

Jeg sendte materialet til en del personer og medier som jeg antok kunne være interessert i hvordan vårt felles fedreland vil se ut ennå i våre barns levetid. Jeg sendte det også til et organ som jeg antok ville glede seg over utsiktene, ”Dagens Næringsliv”. Redaksjonen har aldri lagt skjul på sin entusiasme over utviklingen hen mot et multietnisk, flerkulturelt, helt nytt Norge, og sett på bakgrunn av voksende motvilje, i Europa og i vårt eget land, syntes jeg bladet burde få del i det glade budskap. Redaksjonen er selvsagt klar over, og finner sikkert ekstra oppmuntring i det faktum at antall etniske nordmenn er synkende, i absolutte tall og selvsagt dramatisk i forhold til den eksplosive bebudede vekst i antallet ”nye landsmenn”. Ingen ting kan vel være bedre enn at vi lett sidrumpete nordmenn blir skiftet ut med mer vitale utgaver av manneætten. Om avisen lever så lenge, vil den kunne glede seg over en vesensforskjellig leserskare når vi nordmenn endelig er blitt satt på plass, i skammekroken, i reservatene.

Sant å si ble jeg litt overrasket over en lett arrogant reaksjon fra avisen, tatt i betraktning at jeg bare ville formidle et gledens budskap, en oppmuntring til dem som strever så hardt for å få forstokkede nordmenn til å forsone seg med at de får nye naboer, kolleger, sjefer, håndhevere av lov og orden, annen myndighet og forvaltning, lovgivere og etter hvert medlemmer av Kongens råd, kvotert inn, presset inn basert på lov mot såkalt etnisk diskriminering. Det hevdes jo fra høyeste hold, og forfektes både av betalte og frivillige klakkører, at jo fargerikere jo festligere. Men i stedet får jeg en brysk avvisning fra politisk redaktør Stein B. Hauglid, han fraber seg mer ”junkmail” fra meg i fremtiden, og det får jeg pliktskyldigst notere meg. Men reaksjonen overrasket meg nok noe. Ikke fordi jeg forventet noe annet fra ”DN”, men seriøse medier bruker gjerne å sette pris på innspill fra leserne, og jeg kan knapt forestille meg noe som har større aktualitet, som representerer en større journalistisk utfordring enn det faktum at dagens politikk vil føre til en uopprettelig etnisk omveltning i landet vårt. Så får vi bare notere oss at i Dagens Næringsliv hersker idel glede og forventning, men jeg synes nok avisen burde dele gleden med sine lesere.

La meg legge til at så vel VG som NRK har funnet dr. scient. Anfindsens beregninger og påvisninger interessante. De kommer uten tvil til å bli et hett tema i forestående valgkamp (2005).

8. juni 2005
Bjørn Voldnes, formann


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 89 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015