header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

bergheimPrintscreen Firda Tidend.

I ein artikkel spør Ola Bergheim kvifor i alle dagar politikarar, departement osv. vil at vi skal miste all tillit til deg?

Svaret er nok at dei gir blanke i kva vi vanlege folk meinar! Dei har sine metodar til å sitje ved sine maktposisjonar uansett kva vi måtte meine om dei. Media hjelper dei slik at dei får sine røyster ved val, slik dei er vande med, når dei så er sikra sine posisjonar kan dei hjelpe dei som hjelpte dei sjølve, og der florerar det med kremjobbar på drøssevis av oppretta stillingar som dei kan gi sine vener som takk for hjelpa.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Så har vi WEF der det sit norske politikarar i toppjobbane og for oss vanlege folk, som det heiter, er meiningane uinteressante, og der tel berre status og pengar. Status milliom dei store i verda og ein pengestraum som også gjer at det som har med vanlege folks tankar og kjensler er utan interesse. Og media blankpussar gloriane og sminkar fjesa for eliten til neste TV-opptreden. Det er jo desse som held media oppe med pengar til frotsinga som dei driv. Og kven tenar pengar på krigar og elende verda rundt? Det er millom anna media som sel historiar som skal få folk til å samle seg rundt TV-en og aviser slik at styresmaktene, politikarane og alt dette andre unasjonale, kan få ut bodskapen sin godt vinkla slik at opinion vert til fordel for makthavarane.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Vi treng sovisst ikke snakke om media i totalitære samfunn som vert styra av diktatorane. Vi har det same her i Vesten og i Noreg, men det er så snedig opplagt at folk flest ikkje ser svindelen. Og dei som vil oppløyse nasjonen og nasjonalstaten kan no feire nasjonaldagen og rope tre ganger tre hurra for det dei vil ødelegge!

Men hjå meg står flaggstanga naken denne dagen, eg deltek ikkje i svikarane sine hurrarop!

Norvald Aasen
Bonde og landsstyremedlem i FMI
Askvoll, 18.5.2022

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 374 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015