fake news

Til NRK2, kringkastingsjefen, kringkastingsrådet m.fl.

Jeg klikket meg forbi NRK2 igår den 11.7. og fikk se oppslaget "Putin sin vei til krigen". Omtrent slik var det formulert, og det var satt opp etter oppslaget om nazismens vei til makten. Trolig helt bevisst plassert på timeplanen?

Nå hører ikke disse to oppslagene sammen slik det nok var ment å tolkes av enfoldige seere. Det er vel tydelige tegn på at Putin var presset til å ta denne krigen, noe han trolig egentlig ikke ønsket. Oppslaget burde heller vært slik: Slik presset NATO Putin inn i krigen. Det er vel her sannheten ligger, men jeg har sluttet å se på NRK, både 1 og 2 da jeg finner så mye propaganda og usannheter der at det er rett og slett herlig å ikke la seg provosere av disse kanalene lenger. Det samme med TV2. De som har evnen å tenke selv vil nok lenge ha forstått at NATOs ekspansjon østover til Russlands grense måtte ende i en konfrontasjon. En kunne ikke forvente at krigsmakten NATO skulle kunne ligge med sine militærarsenaler helt inn på Russlands dørstokk. Minner om 1962 da USA ikke tolererte Sovjetunionen på Cuba, noe som nesten førte til atomkrig. Og hvorfor er statskanalene, NRK og TV2, så tilbakeholdne med å fortelle om NATOs krigseventyr gjennom mer enn 20 år sammenhengende? Det var Serbia som skulle knuses i 1999, Irak, så Libya med massiv bomberegn der vesle Norge var beste i klassen. Så 20 år i Afghanistan. Har NATOs bomber og granater, der de har regnet over folk og land rundt i verden, bare inneholdt rosebusker? Nei, det var ikke Putins vei til krigen i Ukraina, men det var NATOs vei til å presse Russland inn i krigen. Men statskanalene, som vi dessverre er nødt til å betale for av våre egne lommer for deres daglige propaganda, serverer oss det som passer dem best utfra deres ideologiske og politiske ståsteder.

Og jeg vil også ta med dette: Nazismens vei til makten, den kjenner vel de fleste av oss, det de fleste ikke kjenner og som statsmedia hele tiden lar det ligge et tåketeppe over, er nazismens ideologiske og politiske halvbror, kommunismen, og dets vei til makten. Disse to uhyggelige politiske og undertrykkende samfunnsformene bør sidestilles. For begge disse systemene var sosialisme. Og jeg undrer meg over at medarbeiderne i statsmedia, aviser, radio og tv alltid har vært så forsiktige med å fortelle om kommunismens grusomheter opp gjennom historien i mer enn 100 år. Har denne grusomhetens ideologi sterk forankring i statsmedia-miljøene?

Jeg har nå begynt å få mine oppdateringer og informasjon fra de frie media, der en får saker belyst fra flere sider, noe som ikke var/er tilfelle i de statsfinansierte og tvangsbetalte media. Som en person sa: I Nord-Korea slipper i alle fall innbyggerne å betale for elitens propaganda.

Så NRK og TV2 plager meg ikke lenger annet enn at det er surt å betale for noe som jeg ikke finner interessant å la meg dope ned av. Da foretrekker jeg heller de frie og uavhengige og sannhetsbaserte media, der også den vanlige borger kan få slippe til med sine tanker og meninger. Akkurat denne friheten er stasimedia sin verste fiende. Som fru Harlem Brundtland skal ha sagt, vi mister kontrollen over hva folk blir fortalt. Som god sosialist ønsket hun å beholde det totalitære systemet, altså?

Norvald Aasen
Askvoll, 14.7.2022