prolog 3 verdenskrig

USA og Vest-Europa har åpnet for en prolog som betyr den 3. verdenskrig.

USA sine vasallstater i Europa har fortsatt ikke innsett at en fortsatt støtte til det korrupte regimet i Ukraina, kombinert med en selvmorderisk sanksjonspolitikk og et statspropaganda-apparat som daglig formidler løgner til indoktrinerte systemslaver, uvilkårlig vil føre til et rent helvete for hele menneskeheten.

USA gjennomførte Maidan-kuppet for å kunne provosere og desimere Russland ved hjelp av Ukraina. Ukraina kunne enkelt ha unngått enhver konflikt med Russland hvis de kontinuerlig siden 2014 hadde overholdt Minsk-avtalen, ikke bombet befolkningen i Dombass og forpliktet seg til nøytralitet.

Nestlederen i det russiske sikkerhetsrådet, eks-president Dmitrij Medvedev, har sendt sin alvorligste trussel siden utbruddet av Ukraina-konflikten.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

Mottakerne av budskapet fra Medvedev er de vestlige land som bevæpner Ukraina og fører en aktiv krig mot Russland.

Starten på den 3. verdenskrig!
Medvedev skriver på sin Telegram-kanal: «Prosjektet med de såkalte sikkerhetsgarantiene markerte Kiev i hovedsak starten på den 3. verdenskrig. Men den russiske posisjonen er velkjent: Nemlig at ingen vil gi Ukraina 'garantier'. Dette vil være nesten det samme som å anvende artikkel 5 i NATO (Washington-traktaten) på Ukraina.»

«Hybrid krigføring mister forutsigbarhet»
Medvedevs advarsel til vestlige ledere vil være direkte relatert til NATOs hybride krigføring mot Russland. «Hvis disse idiotene fortsetter å forsyne Kiev-regimet med farlige våpen, så vil før eller siden militærkampanjen nå et nytt nivå. Man mister da sine synlige grenser og sin forutsigbarhet. Den vil følge sitt eget militære scenario og inkludere nye aktører. Det har alltid vært slik.»

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Medvedev fortsatte: «De vestlige landene kan ikke lenger sitte i sine rene hus og leiligheter og le av hvordan de forsiktig svekker Russland med utenlandske hender.»

Apokalyptisk trussel!
«Alt rundt dem vil bryte opp i flammer. Folket ditt vil lide mye. Jorden vil bokstavelig talt brenne og betongen vil smelte. Også vi vil bli hardt rammet av dette. Dette kommer til å være veldig, veldig farlig for alle.»

Så siterte Medvedev fra Johannes-apokalypsen: «Disse tre plagene, ilden, røyken og svovelet som kom ut av deres munn – drepte en tredjedel av folket.» (Åpenbaringen 9:18).

«Nærsynte politikere med sine dumme ‘ThinkThanks’»
Mens hele tiden «kortsynte politikere og deres dumme ThinkThanks grublet, snurret vinglass i hendene og spekulert i hvordan de skulle håndtere oss uten å sette seg ut i direkte krig. Kjedelige idioter med klassisk kultur», fortsatte Medvedev.

Norge og Europa er i løpet av få tiår blitt et identitetsløst protektorat underlagt amerikanske oligarkfinansierte NGOer og finanskapitalen. Statsbyråkratiet og marionettene i de vestlige lands regjeringer utfører bare ordre og administrerer sine regioner.

Disse politiske aktørene, krigshisserne og funksjonærene handler verken i interessene eller på vegne av folkene de hevder å «representere». Disse protagonistene har tatt makten gjennom valgfusk, massemanipulasjon, korrupsjon og er kun interessert i egen vinning. Dette heter på godt norsk lands- og folkeforræderi. 

Morten Lorentzen
Moss, 18.9.2022