ukrainakonflikten 250922

Terroren fra Kiev-regimet mot sin egen sivilbefolknig i Dombass, Ukraina siden 2014 er ubeskrivelig.

Ukraina har allerede mistet anslagsvis 100 000 soldater, mange sivile er drept, millioner har flyktet fra hjemmene sine og Europas økonomier blir ødelagt grunnet en sinnsyk handelsboikott gjennomført av EU med vasallstaten Norges velsignelse, dette mens USA ikke boikotterer Russland. Hva handlet det opprinnelig om, og er det virkelig verdt det?

På grunn av dagens utvikling er det mange som glemmer hva Ukraina-konflikten opprinnelig handlet om. USA og Vesten kunne forhindret alle lidelsene, men det ville de ikke. La oss minnes hva det opprinnelige poenget var og spørre de som forbanner Russland om det virkelig var verdt det.

Trusselen mot Russland
Russland har bare hatt én interesse i Ukraina siden slutten av Sovjetunionen:

De ønsket at Ukraina skulle bli et nøytralt land, en slags bro mellom øst og vest. Dette gjaldt desto mer etter utvidelsen av NATO østover. Russland ville også ha likt å se Ukraina som et "pro-russisk" land, men det var aldri obligatorisk. En ukrainsk nøytralitet var det som var viktig for Russland.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

USA og EU organiserte Maidan-kuppet i 2014. Maidan brakte til makten en radikal anti-russisk regjering i Ukraina. Ukraina ble konsekvent utviklet til en anti-russisk base for NATO.

Etter Maidan forpliktet Ukraina seg i sin militærdoktrine til å bringe sine væpnede styrker i samsvar med NATOs standarder, og da det var gjort, ble det åpenlyst skrevet inn i den ukrainske militærdoktrinen at Ukraina ønsket å gjenerobre Krim militært. Spørsmålet her er ikke om man tror Krim er russisk eller ukrainsk, men det er et spørsmål om å forstå Russland, som ser på Krim som en del av sitt hjemland, hadde grunn til å føle seg truet. Jeg kommer tilbake til Krim-spørsmålet på slutten av denne artikkelen.

Med felles grense med Ukraina hadde Russland en stat hvis hær bombarderte etniske russere i Donbass og oppmuntret til videre eskalasjon. Kiev-regimet var åpent anti-russiske i sin retorikk og planla en krig mot Russland. Alle disse provokasjonene ble ikke bare støttet av USA og EU, men ble rett og slett videre oppmuntret til å fortsette en eskalasjon. Dette er noe alle land i verden vil oppfatte som en trussel, eller ville USA tillatt en slik utvikling i Mexico?

Skuespilleren, Khazaren og Oligark-marionetten Zelensky ønsket atomvåpen i Ukraina
Da den ukrainske presidenten Zelensky åpenlyst truet med å bevæpne Ukraina med atomvåpen på sikkerhetskonferansen i München 19. februar 2022 og de høytstående representantene fra USA og EU til stede i salen applauderte, hadde det oppstått en trussel mot Russland som trolig ikke et eneste land i hele verden ville akseptere. Eksemplene med Iran sitt atomprogram og eksemplet med Irak, som USA angrep og bombet tilbake til steinalderen fordi de angivelig mistenkte masseødeleggelsesvåpen der, viser hvor følsomt Vesten reagerer på et lands atomvåpen-arsenal, så hvorfor skal ikke et suverent Russland som har tillatt en NATO-ekspansjon helt frem til sine egne grenser, reagere?

Igjen: Ville USA tillate at Russland eller Mexico utplasserte atomvåpen i Mexico?

Vesten provoserer: Krigserklæring fra USA/NATO/EU/Norge mot Russland
Vesten stasjonerte tusenvis av NATO-soldater i Ukraina frem til slutten av 2021 under dekke av treningsoppdrag. At NATO-land, som Norge, trente Ukrainas soldater mens landet åpenlyst planla en krig mot Russland, er en av grunnene til at Russland hadde all grunn til også å oppfatte NATO som en motstander og en trussel.

Kiev-regimet, på grunn av støtten fra NATO, antok at i tilfelle en krig ville NATO støtte Ukraina på alle måter, inkludert soldater. Skuffelsen i Kiev var stor da NATO ikke sendte noen soldater etter starten på den russiske intervensjonen. Tilsynelatende lovet NATO denne hjelpen til den ukrainske regjeringen bak lukkede dører, slik alle ukrainske ledere erklærte tidlig i mars 2022. I tilfelle en konfrontasjon med Russland, regnet Kiev bestemt med militær intervensjon fra NATO.

Abonnement Norge Er Vårt kr 120,–. Enkeltnummer kr 65,–. Kontonr.: 0530.40.68169.

Russland har konsekvent opprettholdt sine "røde linjer" på Ukraina gjennom hele 2021, og stilte til slutt et ultimatum til USA og NATO i desember 2021 for gjensidige sikkerhetsgarantier, hvorav ett var ikke å slippe Ukraina inn i NATO. Videre: Ikke å stasjonere utenlandske soldater i Ukraina og å etablere Ukrainas status som et nøytralt land. Russland har åpent i denne sammenhengen uttalt at – hvis Vesten ikke ønsker å forhandle om dette – vil de bli tvunget til å beskytte sin egen sikkerhet med «militærtekniske midler».

Det var dermed klart for enhver observatør at Russland ville gripe militært inn i Ukraina dersom Vesten ikke svarte. Vesten avviste forhandlingene i månedsskiftet januar/februar 2022, selv om de visste hva som ville komme etter det. Reelt var dette en krigserklæring fra USA/NATO og EU mot Russland.

Var det verdt det?
I hovedsak var spørsmålet om Ukraina ville bli med i NATO og om NATO ville få lov til å stasjonere soldater i Ukraina. Vesten kunne ha forhindret eskaleringen og lidelsene hvis de bare hadde tillatt Russland å beholde Ukraina som et nøytralt land.

Hvis vi ser på hvor vi er i dag, må du spørre deg selv:

Var åpningen for en Ukraina NATO-inntreden verdt alle lidelsene vi ser og opplever daglig?

Var dette virkelig verdt alle ofrene i Ukraina og Russland?

Var det å bli med i NATO i Ukraina verdt millioner av flyktninger?

Var Ukrainas eventuelle NATO-inntreden verdt å ødelegge europeiske økonomier og velstanden til Europas befolkning?

Til alle som protesterer mot at Krim er ukrainsk og at Ukraina derfor hadde all grunn til å planlegge å ta den tilbake, stiller vi det det samme spørsmålet: Ville gjenerobringen av Krim ha vært verdt alle konsekvensene og ofringene som nettopp er nevnt?

Det er viktig å huske hva den opprinnelige begynnelsen av 2022 handlet om og at all lidelse kunne vært unngått hvis Kiev, USA og EU hadde gitt avkall på Ukrainas mulige NATO-medlemskap.

Ville et nøytralt Ukraina virkelig vært verre enn det vi ser nå, både i Europa og i Ukraina?

Kanskje har krigsforbryteren og NATOs Generalsekretær, Khazaren Jens Stoltenberg et svar?

Morten Lorentzen
Moss, 25.9.2022