header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

folkeavstemning ungarn 2

Det er forferdelig når det onde påståtte Orbán-diktaturet til og med spør innbyggerne om råd i viktige politiske spørsmål. Har en suveren regjering i det hele tatt lov til å gjøre noe slikt i saker som berører land og folk?

Noe slikt er utenkelig i det woke-styrte Vest-Europa, for her er det stadig økende meningsdiktaturet forkledd med løgnen om det perfekte parlamentariske demokratiet. For de system-indoktrinerte velstandskoma-pasientene i Norge er folkeavstemninger et ikke-tema, da politikerne jo alltid vet hva som er best for oss alle...

Den ungarske regjeringens kunngjøring om at den vil søke befolkningens mening og råd om elleve emner, vil sannsynligvis igjen forårsake uro i det globalistiske, woke-totalitære Brussel.

Folkeavstemningen innebærer blant annet spørsmålene om avskaffelse av subsidier til basismatvarer etterspurt av Brussel, avvikling av rentestoppen og avskaffelse av en ekstra profittskatt for krigsprofitører.

Borgerne kan også stemme om beslutningen fra eurokratene i «Brussel som ønsker å bygge migrantghettoer i Ungarn».

Et annet tema i folkeavstemningen er at Brussel ønsker å sende flere våpen til Ukraina, ønsker mer penger til å støtte Ukraina og slippe landet inn i EU og at genmodifisert ukrainsk korn skal importeres til Ungarn.

Ungarerne kan også ta stilling til om Brussel ønsker å avskaffe den såkalte «barnevernloven» og påvirke ungarsk politikk med penger fra Brussel og fra andre siden av atlanteren.

Spørreskjemaene sendes i posten, men er også tilgjengelig via e-post. Frist for å returnere utfylte spørreskjemaer er 10. januar 2024.

Spørsmålene til den såkalte «nasjonale konsultasjonen» i detalj:

1. Brussel ønsker å avskaffe subsidier til produsenter av nødvendige næringsmidler.

EU-kommisjonen vil tvinge oss til å avskaffe subsidier til disse produsentene. I sin resolusjon skriver de at «energistøttetiltak bør fases ut». De ønsker å avskaffe et subsidetiltak som reduserer energikostnadene for ungarske familier med gjennomsnittlig HUF (ungarske forint) 181 000 (5 682 norske kroner) per måned. Hva mener du om dette?

A: Subsidiene skal opprettholdes.

B: Det er ikke lenger behov for prisregulering på energimarkedet.

2. Brussel vil avskaffe rentestoppen.

Bankrentene har den siste tiden steget kraftig. For å beskytte familier har regjeringen innført en rentestopp som beskytter 300 000 familier og nesten 30 000 bedrifter. Brussel har gjort det klart i sine såkalte landspesifikke anbefalinger at de ønsker å avskaffe dette tiltaket.
Hva mener du om dette?

A: Rentestoppen bør forlenges til 2024.

B: Brussel har rett, tiltaket må gradvis fases ut.

3. Brussel ønsker å avskaffe Ungarn sin innførte ekstra profittskatt.

Regjeringen innførte en ekstra overskuddsskatt på store selskaper som akkumulerte betydelig tilleggsfortjeneste under pandemien og krigskrisene. Vi forventer at de gjør sitt for å dele byrdene. Brussel ønsker imidlertid at Ungarn skal avskaffe ekstraprofittskatter innen utgangen av dette året.
Hva er din mening om dette temaet?

A: Profittskatten skal beholdes.

B: Det er ikke lenger behov for å skattlegge ekstra gevinster.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995. Medlemskap i FMI kr 300,–.

4. Brussel ønsker også å bygge migrantghettoer i Ungarn.

I Brussel vil de bestemme over oss med hvem vi bor sammen med og hvem vi slipper inn i landet vårt. De vil forplikte oss til å slippe migranter inn i landet før asylsøknader behandles. Dette vil også skape migrantghettoer i Ungarn.
Hva er din mening om dette?

A: Vi må ikke la migrantghettoer etableres i landet vårt.

B: Brussels migrasjonsplaner må vedtas.

5. Støtten fra Brussel til palestinske organisasjoner omfatter også Hamas.

Brussel har støttet palestinske organisasjoner med hundretusenvis av euro de siste årene. En del av pengene gikk også til terrororganisasjonen Hamas. I Europa feirer masser av innvandrere terrorangrep i Midtøsten, så terrorisme gjennom Brussel-sponset immigrasjon er nå en trussel mot Europa.
Hva er din mening om dette?

A: På grunn av terrortrusselen må Brussel slutte å støtte palestinske organisasjoner.

B: Brussel må fortsette å støtte palestinske organisasjoner, uavhengig av terrortrusselen.

6. Brussel ønsker å sende flere våpen til Ukraina.

Brussel har tatt en krigsvennlig holdning fra starten og presset på for våpenleveranser. Den har allerede brukt mer enn 5 milliarder euro på utviklingen av den ukrainske hæren. Det siste forslaget er å bevilge ytterligere 20 milliarder euro til å bevæpne Ukraina. Hva er din mening om dette?

A: I stedet for våpenleveranser trenger vi en våpenhvile og fred.

B: Flere våpen kjøpt med EU-penger må sendes til krigen.

7. Brussel vil gi mer penger for å støtte Ukraina.

EU-kommisjonen ønsker ytterligere 50 milliarder euro for å støtte Ukraina. Siden dette beløpet ikke er tilgjengelig i gjeldende EU-budsjett, ønsker de å presse ytterligere midler fra medlemslandene. De krever ytterligere bidrag fra Ungarn fordi Ungarn ikke har mottatt EU-midlene som det er kontraktsmessig berettiget til. Ungarn har allerede brukt milliarder av forint for å hjelpe mennesker på flukt fra Ukraina. Hva er din mening om dette?

A: La oss slutte å betale for å støtte Ukraina før vi mottar pengene vi har krav på.

B: Vi aksepterer forespørselen fra Brussel, selv om pengene vi har krav på fortsatt ikke er tilgjengelig.

8. Brussel ønsker også at Ukraina skal bli med i EU.

Oppfordringene om at Ukraina skal bli et fullverdig medlem av EU blir foreslått, selv om det er et krigsførende land. Inkluderingen av Ukraina vil fundamentalt endre EUs gjeldende finansieringsprogrammer. Under gjeldende regler vil Ukraina motta en betydelig andel av EU-midler som et fullverdig medlem. Hva er din mening om dette?

A: Kravene for fullt medlemskap for Ukraina er ennå ikke oppfylt.

B: Ukrainas som fullverdig EU-medlem må støttes.

Kjøp tidligere utgaver av Norge Er Vårt. Enkeltnummer kr 65,–. To nummer (årlige) kr 120,–. Vipps: 43995 Kontonr.: 0530.40.68169.

9. Brussel ønsker å tillate at genmodifisert ukrainsk korn importeres til Ungarn.

Etter at krigen begynte, åpnet Brussel grensene for ukrainske kornsendinger. Målet med tiltaket var å nå fattigere regioner i verden. Men i stedet har en betydelig del av ukrainsk genmodifisert korn oversvømmet markedene i østeuropeiske land, og etterlatt produsenter i regionen i en ekstremt vanskelig situasjon. Ungarn har forbudt import av ukrainsk korn, men Brussel vil fortsatt at vi skal tillate genmodifisert ukrainsk korn imorteres til landet.
Hva er din mening om dette?

A: Vi må gå inn for å sikre ungarske bønder på alle mulige måter og sikre at ungarsk landbruk forblir et land hvor genmanipulert mat forblir forbudt.

B: Vi må åpne markedet vårt for genmodifisert ukrainsk korn.

10: Brussel ønsker å avskaffe «loven om barnevern».

Den ungarske «Child Protection Act», (Beskyttelsen av barns rettigheter) blir gjentatte ganger angrepet fra Brussel. EU-kommisjonen har også aktivt protester mot loven i rettsapparatet. I mellomtiden øker rapporter om aggressiv LHBTQ-propaganda rettet mot barn.
Hva er din mening om dette?

A: Barnevernsregelverket om å beskytte barns rettigheter må skjerpes ytterligere.

B: Brussel forslag om å endre lover om barnevern støttes.

11. EU ønsker å påvirke ungarsk politikk med kapital fra Brussel og USA.
Hva er din mening om dette?

A: Helt uenig.

B: Helt enig.

Nettredaksjonen


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 69 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015