header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

dahl”Newspeak” blir i leksika definert som politikeres og byråkraters speilvending av ord og uttrykk, slik at meningen i beste fall blir tvetydig, og ofte det motsatte av den opprinnelige, egentlige. En tredje brukergruppe er journalister og kommentatorer i NRK.

Denne institusjonen har en dame utplassert i Israel, som aldri lar en anledning til å uttrykke sin uvilje mot sitt vertskap gå fra seg. Oppholdet i Midtøstens eneste siviliserte samfunn må være en prøvelse, vel bare delvis kompensert ved samværet med hennes arabiske venner.

”Okkupasjon” er et gjennomgangsbegrep i hennes reportasjer, og okkupantene er israelerne, de stakkars okkuperte er de såkalte ”palestinerne”. George Orwell, som skapte begrepet ”nytale” i sin fremtidsroman ”1984”, ville følt seg smigret over norske mediers bruk av nytale i Midtøstendebatten.

Det kan ikke være ukjent for reporteren at jødene hadde etablert sin stat noe nær to tusen år før ”Profeten” opplevde sine hallusinasjoner, og slapp sine fanatiske ørkenkrigere løs på nabolandene. De erobret, og okkuperte, hele Midtøsten, Nord-Afrika, dagens Spania og Portugal, samt det meste av Balkan. I de fleste hærtatte landene varer okkupasjonen ved, i Spania varte den i 700 år, på Balkan i 400, og Konstantinopel med omliggende greske landområder er fortsatt okkuperte, som de har vært siden 1453. Jeg har ikke hørt dette nevnt, enn si drøvtygd i statskringkasteren. Det virker som om arabervennene på Marienlyst har svelget, med søkk og snøre, muslimenes læresetning om at landområder de en gang har røvet skal forbli muslimske til evig tid – parallellen til budet om at den som ved en vanskjebne er født som muslim skal drepes dersom han/hun kommer på bedre tanker.

Denne selvrettferdigheten, den religiøse/ideologiske egomanien er noe av det mest opprørende hos våre motstandere, like ille som i sin tid hos marxist-leninister, AKP’ere, maoister og  likesinnede fanatikere.

Israel har historisk rett til sitt opprinnelige hjemland. Det ble også slått fast av FN på den tid da siviliserte stater fortsatt hadde flertallet i forsamlingen. Israelerne er ikke okkupanter, de har bare gjenopprettet sin eldgamle stat, slik spanjoler og portugisere, serbere og grekere gjorde før dem. Den såkalte ”Vestbredden” er også gammelt jødisk land, og likeså klart er Jerusalem jødisk i sin fulle utstrekning.

Israel står i fremste linje i motstanden mot en ugudelig religion. Men nye frontavsnitt er oppstått etter hvert i Europa, vi har for lengst fått oppleve i Norges hovedstad hva det innebærer å ha muslimer som naboer. Som en av islams fremste hær- og markedsførere, Tyrkias statsminister Erdogan uttrykker det: Våre hærer står for lengst midt i Europa, med millioner av menn. Minaretene er våre lanser, rettet mot Vestlandenes hjerte. Truslene har vært talløse, og blir stadig grovere ettersom makten vokser og vi gir etter. Borgerkrigen er allerede et faktum i Europas storbyer, med brannstiftelser, vold og hærverk. I England har de allerede byer der engelskmennene er blitt minoritet, bare tålt så lenge de forsørger inntrengerne.

Det er på tide å rydde opp, om Europa skal overleve. Det er ikke noen uløselig oppgave. I et sønderskutt og ruinert Europa 1945/46 lot det seg gjøre å forflytte 12 millioner, tyskere, og millioner polakker, ukrainere og andre – med dagens kommunikasjoner ville det være en håndterlig oppgave å få sendt de muslimske inntrengerne tilbake til sine hjemland. Og vel å merke: Israel er ikke deres hjemland.

Nytale i NRK 301110

Sendt 30.11.10 til:
”Alle” norske aviser.  De norske politiske parti.  Biskopene i Norge.  Nasjonale aktivister.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 830 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015