header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

dahlDet er som om alle onde makter har fylket seg bak kravet om et multikulti helvete i fedrelandet. Politikerne har bundet seg til masten, de kan ikke leve om de ikke får fylle opp med stadig nye skarer av verdens elendige. Aktørene i godhetsindustrien likeså: Én av dem møtte utenriksministeren til diskusjon i NRK forleden, og spurte med påtatt hellig vrede om det egentlig var noe problem at antallet asylsøkere ble firedoblet – var utenriksminister bare minister for hvite nordmenn? Jeg har flere ganger spurt om her finnes en øvre grense for hvor mange disse uansvarlige pådriverne krever vi skal gi opphold i landet vårt, og tausheten tyder på at her ingen grense finnes, jo verre jo bedre.

Nå søndag var en talsmann for en ny beslektet yrkesgruppe i radioen. Han var ”talentspeider” og fartet Afrika på kryss og tvers på jakt etter lovende fotballspillere. Mannen betrodde oss det vi for lengst visste, at der ikke er noen fremtid på det svarte kontinentet, med mindre en hadde det i beina. Drømmen for hver svart guttunge er å komme til Europa og spille fotball, og ”speideren” så det som sin misjon i livet å få flest mulig til Norge.

Nå må det vel være grenser for hvor mange svarte ballsjonglører her er marked for i Europa, det kan umulig være så mange at det som blir til overs av lønnen kan overrisle økonomien i deres heimland, når alt annet står i sju steiner.  Men i land der mer enn halvparten av statsbudsjettet dekkes av bistandsmidler, kan det nok bli smått med levemåten ved produktivt arbeid. Spørsmålet blir bare: er det vårt ansvar, og i tilfelle, hvor lenge?

Aftenposten hadde søndag en stor reportasje om indernes invasjon av England. Den var tankevekkende, og den nye regjeringen overveier nå i sin fortvilelse å stanse innvandringen fra det indiske subkontinentet. Talsmenn for de mange millionene indere, som sammen med andre folkegrupper fra det tidligere verdensriket har oversvømmet Storbritannia, skriker opp om rasisme, og påberoper seg gammel tilhørighet. Men jeg har ikke sett nevnt britenes oppbygging av infrastruktur, industri, skolevesen inklusive et stort antall universiteter og høyskoler, et rettsvesen. Sannelig om jeg vet hvor mange indere som savner enkebrenningen og thug’enes, ”kvelernes” terror, det var de forferdelige ”koloniherrene” som satte stopper for disse og andre lignende groteske århundregamle tradisjoner.  Men alt gammelt uansett: Befolkningseksplosjonen i den 3. verden har et omfang som truer klodens eksistens. Skal de land som har brakt befolkningsveksten under kontroll tvinges til å la andre folkeslag sende sitt befolkningsoverskudd til våre strender, invadere, oversvømme oss, i stedet for å ta grep for å stanse galskapen på heimebane?

Sammensvergelse 291210

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 772 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015