header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

dahlBefolkningsveksten i et antall u-land fortsetter, ubesværet av en tilsvarende tilbakegang i produksjonen, av matvarer som av andre varer og tjenester til livets opphold. Det synes ikke å ha gått opp for menigmann og for lederne deres at stadig flere munner å mette, stadig flere til å slåss om samme begrensede goder, på stadig kortere sikt bare øker elendigheten.

Sant nok, noen tyder skriften på veggen. De prøver med list og lempe å snike seg inn i Europa, USA eller andre land som er styrt av hvite mennesker, og her er mer enn nok tale- og skriveføre som hevder at det er vår forbannede plikt å ta imot dem, sørge for hus og ernæring, skolegang og helsestell, samt arbeid for dem som måtte ønske det. Vi skal til evig tid være fordømt til å tjene som sosialkontor for resten av menneskeheten.

Her er allerede så altfor mange innvandrere i Europa, og det ligger i sakens natur at etter hvert som de blir flere, øket veksten eksponensielt: Stadig mer familiegjenforening, stadig flere henteekteskap, stadig mer reproduksjon i de nye koloniene.

Det er ille hos oss, men andre har det verre. Spanias statistiske sentralbyrå har nylig illustrert utviklingen med noen nøkkeltall:

Omkring 1990 var 1 – én prosent av befolkningen innvandrere. Fra år 2000 skjøt utviklingen fart, den ble seksdoblet på under ti år, og er nå på over 12 %, nærmere 6 millioner med de illegale, og antallet bare skyter tilværs.

De ansvarlige politikerne, der som her og annetsteds i Europa, er upåvirket av tallenes tale, eller de fryder seg i sitt stille sinn over at det går til helvete med nasjonen. Infiltrasjonen er for lengst gått over til invasjon, og i disse jubileumsdager kan det passe å minne om at okkupantene aldri var mer  enn 10% av folketallet i Norge, like lite som i de andre hærsatte land i vår verdensdel. Når bare inntrengerne er tilstrekkelig fanatisk overbevist om at deres tro er den rette, og at landets lover, skikk og bruk ikke gjelder for dem, er vi prisgitt vilkårlig maktbruk og terror.

Hvor lenge skal vi la det drive før vi stenger grensene, innstiller betalingen av tributt til fremmede land og folk, og sender de ubudne gjestene hjem igjen?

Befolkningsvekst 311210

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 89 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015