header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

garforsI dag (6/1) åpnet NHO sin årlige konferanse, der tema er hvordan Norge skal unngå å gå på en skikkelig smell, og havne rett i velferdsfella. Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen skaper den kommende bølge av eldre – og som vil slå inn for fullt om 10 år, bli ganske enorm. I tillegg til dette har vi alle de som går på uføretrygd, og som er med på å øke presset enda mer. Og sist, men ikke minst, det alvorligste av alt, en innvandringsbølge av enorme proporsjoner. Med utfordringer denne nasjonen og velferdsstaten aldri tidligere har sett.

Jeg vil takke og bukke og bøye meg dypt for NHO-sjef John Bernander som sier tinga like ut, i stedet for statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen som nekter å se realitetene i øynene, og ikke minst ta signalene alvorlig og mens det enda er tid. I stedet tilbakeviser de fakta og påstår at ekspertene ikke har rett! Alle vet ganske godt at vi kan ikke leve med en situasjon der arbeidsinnvandrerne bidrar til at trygdebølgen bare øker fra år til år! Mens landets ledere oppfører seg som fulle sjøfolk på landlov i Rio.

For skam skyld så måtte jo John Bernander innrømme at arbeidsinnvandring i utgangspunktet har vært, og er et gode for Norge. For NHO var jo sjøl lenge en stor pådriver for ei ukontrollert innvandring til Norge fra land langt utafor våre områder. For det er jo ikke noe nytt, at Høyrefolk, de tenker mest på penger, og minst på de langvarige og negative konsekvensene av åpne grenser og liten kontroll. Men det var før, og ikke nå! For forskning fra FAFO og Frisch-senteret, det viser imidlertid at arbeidsdeltagelsen blant innvandrere går fra over gjennomsnittet og til langt under, på relativt kort tid etter at de ankommer Norge. Utnyttelsen av våre velferdsgoder blir til de grader satt under press, og utnyttet maksimalt! For deltagelsen blant nyankommende arbeidsinnvandrere er høy bare en KORT stund, for deretter å gå kraftig ned. Slikt er mulig i et land som ikke setter krav, eller stiller betingelser – men bare pøser ut velferd fra første dag!

Vi husker alle den første og store bølgen av arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 70-tallet. Disse kom hovedsakelig fra Pakistan, Marokko, India og Tyrkia. Og disse menneskene deltok til en viss grad mye i arbeidslivet. Men 20-25 år etterpå har andelen fra disse falt ned mot 50 %. Dersom man tar hensyn til aldersammensetningen, så ligger dagens arbeidsinnvandrere sin yrkesdeltakelse cirka 13-14 prosent lavere enn majoriteten.

Og det blir mye verre dersom somaliere, irakere og andre fra krigsutsatte land skal regnes med. Her er yrkesdeltagelsen ofte bare 15-20 prosent, og de har verken arbeidserfaring, språkkunnskaper eller motivasjon for å komme seg i jobb.

Det er heller ingen hemmelighet at Norge står overfor enorme utfordringer når det kommer til et framtidig velferdssystem. Og det er på tide at myndighetene tar sitt ansvar bevisst og angriper den kommende eldrebølgen, trygdebølgen og ikke minst en immigrasjonsbølge som kan knekke hele dette velferdssystemet som er bygd opp for nordmenn, og aldeles ikke for å være et sosialkontor for hele verden!

I dag har vi fem yrkesaktive for hver pensjonist, men om 40 år vil forholdet trolig være bare 2,5 yrkesaktive for hver pensjonist – dersom de eldre fortsetter å leve og bli så gamle som de blir. Og det som jeg synes er vel så skremmende, det er at innvandrerbefolkningen vil trolig dobles fram til år 2025. Ja, i 2030 vil de utgjøre 1,1 millioner – dersom vi ikke snart setter inn kraftige restriksjoner på en innvandring som IKKE er bærekraftig, og som kommer til å presse velferdssamfunnet i kne!

Vi lever nå i et Europa som er på konkursens rand. Og hvor det er blitt tydeligere og tydeligere hva som kan skje også med oss, dersom vi ikke snarest tar fatt i de strukturelle problemene som viser seg. Ja, det er neppe usannsynlig at Norge kan havne i samme situasjon som Hellas, Portugal, Spania, Irland og andre land som er på konkursens rand.  Fordi offentlige utgifter stiger enormt i årene framover. Og snart tar oljeeventyret i Nordsjøen slutt. Da har vi ikke engang en handelsflåte og sjøfolka som kan redde denne nasjonen.

Så til slutt skal jeg bare minne om et godt gammelt uttrykk: En må yte for å nyte. Det er nok en del som har misforstått de orda, og heller tror at man må syte for å nyte! Det er på tide våre politikere våkner fra tornerosesøvnen, og tar denne situasjonen alvorlig!

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 101 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015