header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Bjørnar Røyset er formann i FMI.

roysetPer 1. oktober 2010 er vi nå 4 908 100 personer i Norge. Folketilveksten var høyere i 3. kvartal 2010 enn noen gang tidligere, og det er innvandringen og høy fertilitet blant innvandrerkvinner som er grunnen.

Oslos folketall økte med 50 000 personer fra 1995 til 2005. Av disse var mindre enn 4000 etniske nordmenn. 46 000 var innvandrere. Mer nøyaktig sto innvandrerne for 92,5 prosent av folketilveksten i Oslo. Av innvandrerne kom 7 prosent fra andre vestlige land, resten fra ikke-vestlige land. (Aftp. 15/6-06.)

Human Right Service har beregnet at hovedstaden vil få et flertall av fremmede rundt 2030.

FMIs Torfinn Hellandsvik kom med en beregning på 1990-tallet som viste at den norske befolkning i verste fall vil bli i mindretall i landets hovedstad rundt år 2060. Her er innvandrere fra Vesten inkludert. Teller man kun innvandrere fra den 3. verden og deres etterkommere, vil nordmenn bli en minoritet i eget land rundt 2080. Se diagrammet over den demografiske utvikling i Oslo. På landsbasis vil i verste fall nordmenn bli en minoritet i 2065. Dette var beregninger som ble foretatt for 14 år siden. Utviklingen har altså gått raskere enn det Hellandsvik forutså. Se også diagrammet over den demografiske utvikling i Norge.

Før sommerferien 2009 var elever med norsk som morsmål i mindretall ved 52 av 125 grunnskoler i Oslo. For åtte år siden gjaldt det 21 skoler. 7 skoler har mer enn 90 prosent med fremmedspråklige elever. Og høsten 2008 var 68 prosent av de innskrevne 6-åringene i Oslos skoler fremmede. Elever med norsk som morsmål vil sannsynligvis være i mindretall i Oslo i 2021.

Forente Nasjoner (FN) er i de senere år blitt talerør for land som vi kaller den 3. verden, det vil si land som ikke har klart industrialisering og fødselsregulering, og som nå ønsker å bruke Vestens tolkning av menneskerettighetene til å kreve rett til å bosette seg i vår del av verden. På grunn av de store barnetallene i mange av disse landene, vil dette på sikt bety overtakelse av vår verdensdel.

Det er nok å nevne tall på fødte barn per kvinne i gjennomsnitt i noen afrikanske land for å få et lite bilde av hvilke folkemengder som innvandringslobbyen her åpner opp for. FNs demografiske kontor meddelte tidlig på 2000-tallet at antall registrerte barn per kvinne var: Angola 6,75 barn, Burkina Faso 6,67 barn, Burundi 6,80 barn, Chad 6,65 barn, Guinea Bissau 7,10 barn, Kenya 5.00 barn, Kongo 6,2 barn, Liberia 6,80 barn, Mali 6,92 barn, Nigeria 5.85 barn, Sierra Leone 6,50 barn, Somalia 6,43 barn, Sudan 4,45 barn, Tanzania 5.04 barn og Uganda 7,10 barn. Yemen 6,20 barn og Afghanistan 7,48 barn (to sistnevnte land ikke Afrika). Til sammenligning føder norske kvinner 1,8 barn i gjennomsnitt.

Hvis den årlige prosentuelle vekst med innvandrere som har vært typisk de siste 10 - 15 åra holder fram, med tilhørende familiegjenforening og store barnefødsler, vil de fremmede være i flertall i løpet av dette århundre.

Liste over land etter fertilitetsrate.

Fertilitet 110111

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 148 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015