header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

dahl”Habilitet” er tvetydig – det kan referere både til faglig dyktighet og til juridisk og moralsk integritet. Jeg skal ikke si hva jeg mener om norsk advokaters faglige standard for ikke å få standen på nakken, men jeg reagerer på de tallrike flyktningadvokatenes aggressive markedsføring av sine tjenester på samfunnets bekostning. De kaster seg over potensielle klienter fra hutaheiti og målbærer deres krav om innpass i Slaraffenland med et engasjement som er bedre saker verdig.

Vinner de ikke frem med eget lovtrekkeri, systematisk bearbeidelse av mediene og opinionen, anker og uthaling, legeerklæringer og desslike, appellerer de til sine brødre og søstre i ånden, som den såkalte Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, alt i den hensikt å presse flest mulig fremmede ned gjennom halsen på Ola og Kari. Selvfølgelig foregir de å drives av ídel menneskekjærlighet og rettferdighetssans, men ondsinnede mennesker har pekt på at middels begavede advokater oppebærer millioninntekter som våpendragere for mennesker som kommer og gjør krav på varig opphold i Riket. Gjennomsnittsinntektene i advokatstanden ville ligget vesentlig lavere om utøverne hadde måttet holde seg til den gulblakke hoppe. Hver gang jeg opplever disse ildsprutende ridderne som går løs på en tannløs og temmet drage, spør jeg meg om harmen er ekte, eller om aktøren skjeler til salæret.

En fenomenal fransk karikaturtegner laget i sin tid noen etsende beskrivelser av advokater. En av disse tegningene viste en loslitt enke med en flokk unger som ikke hadde fått medhold i retten, men ble trøstet av en oppblåst representant for sakførerstanden med følgende: ”Rett nok tapte De, og det med omkostninger, men De fikk da høre MEG prosedere!”

En annen med enda mer tvilsom habilitet er pakistaneren Chaudry, som Sosialistisk Venstreparti har påført det norske folk som stortingsrepresentant, og som stadig er frempå og krever ”mer raus” holdning til inntrengere fra hans egentlige hjemland og lignende samfunn. Det er åpenbart mannens agenda å få flere av sine landsmenn og trosfeller inn i Norge, samtidig som hans eget land går i oppløsning. Vi vil ikke ha dem her, og første oppgave for en ny nasjonal regjering må bli å stenge grensene, og sende hjem de som har sneket seg inn på falske premisser.

Advokathabilitet 270111

Sendt 27.1.11 til:
Noen norske aviser. Nasjonale aktivister.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 1149 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015