header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

En offisiell uttalelse fra FMI.

roysetPå bakgrunn av de femtifem – 55 – nordmenn som siden 1981 er drept av innvandrede utlendinger, ble det i april skrevet en offentlig uttalelse som bl.a. ble sendt til Statsministerens kontor og Justis- og politidepartementet. Vi kom her med en oppfordring til Den norske regjering om å arrangere en minnemarkering over de nordmenn som har endt sine dager p.g.a. en naiv og ansvarsløs innvandringspolitikk som myndighetene har ført i over 30 år stikk i strid med Grunnloven, menneskerettighetene og folkemeningen. Først etter å ha sendt en purring til nevnte departementer, behaget det de folkevalgte statsoverhoder å svare.

Statsminister Jens Stoltenberg avviste kontant å ta initiativ til en slik markering. Politi- og Justisdepartementet har oversendt henvendelsen til Politiavdelingen for videre behandling, men departementet gir klart uttrykk for at det ikke er vanlig praksis at det fra myndighetenes side arrangeres minnemarkeringer for ofre i drapssaker. Departementet finner heller ikke grunn til å fravike vanlig praksis.

Folkebevegelsen Mot Innvandring konkluderer da med at så lenge ofrene er nordmenn, er de ikke verdige en markering, kontra hvis ofrene er fremmedkulturelle.

Regjeringen diskriminerer 290608

Svarene fra:

Statsministerens kontor

Justis- og Politidepartementet her


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 873 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015