header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

roysetIF Skadeforsikring tillater ikke ansatte som er kritiske til masseinnvandringen. Dette ble avslørt gjennom IFs egne ansettelsespapirer som ligger ute på internettsidene til nasjonale organisasjoner i Sverige. I den anledning sendte undertegnede et brev til IF i Norge, der det ble stilt spørsmål om yrkesforbud p.g.a. politiske standpunkt og organisasjonstilknytning. I et svarbrev fra IF i Norge bekrefter Informasjonssjef Jon Berge at de samme "etiske retningslinjer" også gjelder her hjemme.

Under: Brevet i sin helhet som ble sendt IF Skadeforsikring 16. november i fjor. Svaret fra IF og utdrag fra IFs personalhåndbok under artikkelen.

Yrkesforbud p.g.a. politisk engasjement

Ifølge en artikkel publisert på nettstedet ”Nationellt Motstånd”, har ansatte i forsikringsselskapet IF Skadeforsikring (heretter IF) i Sverige forbud mot å være medlemmer i, eller vise sympati med visse politiske organisasjoner.

Slik undertegnede tolker artikkelen, blir personer som er ansatt i selskapet ”GM Direktkommunikation”, og som igjen er innleid til IF, pålagt å skrive under på ansettelsespapirer som forbyr medlemskap i organisasjoner som IF definerer som ”rasistiske” eller ”antidemokratiske”. Ansatte i nevnte selskap får i tillegg forbud mot å sympatisere med slike organisasjoner.

Sitat fra ”Personalhandbok - GM Direktkommunikation”, Pkt. 13: ”IF accepterar inte att medarbetare är medlemmar i eller aktivt sympatiserar med organisationer som är antidemokratiska, rasistiska eller våldsbenägna eller på annat sätt förknippas med brottslighet.”

Her i Norge vet vi at media, politikere og andre maktpersoner nærmest har offentlig monopol på å definere begrepet ”rasisme”, og ordlegger seg slik at motstand mot masseinnvandring og kritikk av norsk innvandringspolitikk er likt med nazisme og rasisme. Sånn har det vokst frem en offentlig holdning generelt for norsk innvandringspolitikk, der meninger mot denne er ekskluderende og straffbart - § 135, den såkalte rasismeparagrafen. § 135 ble vedtatt av Stortinget med det som mål å begrense ytringsfriheten samt å skremme nordmenn til taushet.

Siden IF er et svensk forsikringsselskap med finske eiere, er det nærliggende å tro at ”søsterselskapet” i Norge er underlagt selskapet i Sverige, og dermed også selskapets personalpolitikk. At IF i Norge fastsetter sin egen personalpolitikk, som igjen ville bryte med IF i Sverige sin såkalte antirasistiske profil, er derfor vanskelig å tro.

Det er her viktig å påpeke at rasisme-begrepet har legitimert en rekke voldelige angrep mot innvandringsmotstandere/nasjonalister de siste tiår. Slike voldelige angrep er offentlig finansiert.

Undertegnede er kunde hos IF, og vil med dette ha bekreftet eller avkreftet:

1.    Gjelder denne såkalte antirasistiske klausul i ansettelsespapirene til IF i Sverige også for IFs ansatte i Norge?

2.    Hvis denne antidemokratiske og diktatoriske personalpolitikk skulle gjelde kun for IFs ansatte i Sverige, er i så fall dette noe som IF-ledelsen i Norge tar avstand fra?

Våre demokratiske rettigheter i Norge er nedfelt i Grunnlovens § 100 og Verdenserklæringen om menneskerettighetene Art. 19 og 20.1. Menneskerettighetene gjelder også for svensker.

Med hilsen

Bjørnar Røyset”Personalhandbok - GM Direktkommunikation”
:
Framside
Utdrag personalhåndbok.
Svaret fra IF Skadeforsikring.

Undertegnede var tidligere forsikret gjennom IF. Men etter at den norskfiendtlige og antidemokratiske holdningen til forsikringsselskapet ble kjent, ble avtalen straks oppsagt.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 1061 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015