header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

dahlHer sitter en fredsdirektør i Norges hovedstad og sender gode råd i øst og vest. For tiden er han mest forarget over at Norge ikke sender soldater til Sudan. For ikke så lenge siden var det foretrukne innsatsområdet hans Haiti, mannen lyder pinlig berørt over at Norge ikke stiller med tropper rundt om på kloden. Men vet han ikke at Norge er avrustet, nettopp av hans politikervenner på venstresiden, at vår hær i dag består av 3 – tre bataljoner? Direktør Egeland låter som ridderne av det brukne gevær, som møtte seg selv i døra hin 9. april. Verneplikten, grunnlaget for fysisk og mental beredskap hos ungdommen vår, og selvaktelsen for nasjonen, har politikerne kastet på båten. Vi har ikke lenger et landforsvar i Norge, hvor vil Egeland ta innsatsstyrkene fra?

Klimatiske forhold spiller inn, kultur- og språkproblemer likeså, logistikk, helsetjeneste, vaksiner. Selv stilte jeg for halvthundre år siden spørsmål ved tjeneste i Kongo, om det var verdt å risikere livet for disse menneskene, og svaret var tvert nei. Afrikanere og deres etterkommere på Haiti får sørge for egen sikkerhet, det er for lengst slutt på den tiden da europeiske land kunne opprettholde fred og orden i den vide verden.

På den andre siden plager det Egeland at Norge deltar med et fåtall frivillige i Afghanistan. Svaret kan kort uttrykkes med ordet SOLIDARITET. Det var USA og Storbritannia som berget oss gjennom verdenskrigen, og som trygget vår frihet under den kalde. Det ville ikke vært stor støtte å hente fra Afrika eller Karibien om Den røde hær skulle angripe. Vi trenger amerikanerne og britene i dag også, og i all forutsigbar fremtid. For øvrig får vårt fåtallige personell realistisk trening i Afghanistan, med profesjonell ledelse og klare kommandoforhold – på begge disse felt har FN-ledede operasjoner vært nærmest farsepregede.

Fredsdirektør 170211

Sendt 17.2.11 til:
”Alle” norske aviser. Nasjonale aktivister.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 789 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015