header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Etter at FMI 15. februar avslørte IF Skadeforsikrings intolerante holdninger overfor egne ansatte som er kritiske til den etablerte innvandringspolitikk, tok nettavisen Republikken kontakt med forsikringsselskapet 16. februar for å høre om ryktene om at selskapet ikke har reell ytringsfrihet, stemmer.

To dager senere måtte IF koble inn ledelsen for å kunne svare, men det var først 22. februar at Republikken fikk det som så ut som et lovende svar.

IFs svar: ”Det er ingenting i veien for at våre ansatte kan være medlemmer i organisasjoner som er kritiske til en naiv innvandringspolitikk. Begrensningene går på det du ser uttrykt under."

If does not accept that employees are members of or active sympathizers with organizations that are anti-democratic, racist or prone to violence or in any other way may be associated with criminality.

Republikken måtte forsikre seg om at dette ikke bare var noe IF sa, derfor skrev de et svar med et oppfølgende spørsmål til IF:

Republikkens spørsmål: ”Takk for et flott svar, men det må følges opp med følgende spørsmål: Mener IF at FMI og/eller SIAN er organisasjoner som er kritiske til en naiv innvandringspolitikk, eller driver de på med rasisme?"

Svaret som kom var kort og megetsigende i sin taushet:

IFs svar: ”Takk for din henvendelse. Vi har ikke mer å tilføye i denne saken.”

Følgelig fikk Repblikken sin mistanke bekreftet.

Republikkens kommentar til IF: ”Takk for svaret, men siden dere ikke svarte på vårt siste spørsmål, må vi tolke dere dit hen at dere bare påstår at dere ikke har problemer med organisasjoner som er kritiske til en naiv innvandringspolitikk. Deres ønske om å ikke tilføye mer i denne saken, kan bare oppfattes som en bekreftelse på at IF ikke aksepterer at deres ansatte er medlemmer av lovlige organisasjoner som FMI og/eller SIAN. Følgelig har dere ikke reell ytringsfrihet."

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 243 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015