header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

garforsDette overgrepet som partiene Høyre (H) og Arbeiderpartiet (Ap) legger opp til, der nordmenn skal overvåkes i sin egen heim, det er en prinsipiell sak som ALDRI burde fått flertall i Stortinget! For det første er dette direktivet i strid med den norske Grunnloven. Men slikt ser disse to partiene glatt bort fra. Heldigvis skal dette vedtaket som disse to partiene står bak bli prøvd i rettsystemet, og jeg håper det blir avist der. Misforstå meg ikke, for jeg er helt enig om at kriminelle i dette landet skal overvåkes, men en utsetter ikke hele folket for det samme systemet som om de også var hardbarka kriminelle. I andre land, bl.a. Tyskland, som også har innført denne datalagringen, der viser det seg nå at oppklaringsprosenten blant kriminelle ikke er blitt særlig høyere som følge av dette datalagringsdirektivet. For det er absolutt ingen problem for hardbarkede kriminelle å omgå dette direktivet. De fleste kriminelle er meget intelligente og absolutt ikke så dumme som kanskje myndighetene tror. Resultatet av dette blir da at personer som faktisk har noe å skjule, de vil gjøre det. For de har sine metoder og sin kunnskap til å kommunisere seg imellom på helt andre måter enn via mobiltelefon og e-mail.

Vi er fullstendig klar over at dette datalagringsdirektivet vil bli en lang liste med personlig informasjon om vanlige lovlydige borgere, og som gjerne ønsker å følge med i statens gjøren og laden, og som ikke lar seg manipulere av den propaganda som myndighetene ønsker å fore oss med. Det er slike personer myndighetene ønsker å ramme, og som er det primære for å få denne uhyrlige loven på plass. Jo, vi har i dag et slags demokrati i Norge, d.v.s. et folkestyre, men det blir jo ganske håpløst å tro på dette når undersøkelser viser at flertallet av det norske folk går imot dette direktivet som H og Ap ønsker å tvinge igjennom. Blir ikke det da ganske motstridig når vår folkevalgte regjering går imot sine egne velgere?

Alle veit vi at et nytt lovverk som dette, og som forsøkes innført, det må ligge innafor Grunnlovens paragraf 102. Og den lyder slik: ”Hus-inkvisitioner maa ikke finde sted uden at en forbrytelse er begaatt” sitat slutt, og dette er åpenbart et brudd på dette. Samtidig er jeg meget skeptisk til dette datalagringsdirektivet når jeg veit at her har Jonas Gahr Støre ivret iherdig for å få dette på plass. For den mannen stoler jeg ikke på! Ting han brenner for bør folk fatte mistanke om at noe er meget galt. For etter min mening, så jobber denne mannen for globalistene, for seg selv og sin egen karriere!

Ja, det er utrolig trist hvor langt det er kommet i feil retning i dette landet. Men det er dessverre ikke uventet. For min del handler dette om et valg mellom trygghet eller frihet. For man kan dessverre ikke få begge deler. Og valget burde ikke være vanskelig. En ofrer heller noe av tryggheten før vi ofrer friheten. For problemet med denne stadige overvåkningen som dette datalagringsdirektivet vil bli, i likhet med kameraovervåkning, elektroniske bomstasjoner og et utall av andre elektroniske spor vi setter etter oss, vil bli en følelse av forfølgelse hvor vi enn er og hva vi enn gjør. Politi og myndigheter vil alltid komme med påskudd om at bare litt mer og enda litt mer overvåkning, så vil de ta flere kriminelle. Derfor vil et slikt direktiv mest sannsynlig være dømt til å skli ut. At en organisasjon som EU som på udemokratisk vis har tredd et utall direktiver nedover hodene på sine medlemsland, uten at folket i disse landa har fått noe å si, det er grunn nok til å bli både skeptisk og bekymret for framtida.

Det er vel heller ingen hemmelighet at kriminaliteten i Norge og resten av Europa har økt kraftig etter år med ukontrollert innvandring og åpne grenser i et Schengen som ikke fungerer. I Oslo går psykotiske kriminelle fritt på gata, og det er etter at politiet arresterer dem gang på gang, men må slippe dem fri. Narkotika kan kjøpes fritt på åpen gata midt på lyse dagen. Og de kriminelle gjør stort sett akkurat som de vil, og ser på norsk politi med forakt og ler seg i hjel til disse eventyrerne som styrer landet. Likevel ønsker våre politikere enda mer åpne grenser, og enda mer ”multikulti” i landet. Og her om dagen fikk vi vite at nå skal både Romania og Bulgaria innlemmes i Schengen, hvor borgerne av disse lutfattige land kan reise fritt over hele Europa. Så vi har mye å glede oss til. Ellers blir vi plaget og sjikanert i sikkerhetskontroller med denne såkalte krigen mot terror, hver gang vi skal ut å fly – og som jeg for lengst har fått i vranghalsen og gjennomskuet. Samtidig fortsetter våre naive politikere å stimulere religiøse tullinger med full støtte til moské-bygging og koranskoler. I tillegg har vi en Mullah Krekar, en terroristleder som det ser ut som vi aldri klarer å få ut av dette landet.

Hva i all verden hjelper det med overvåkning, når man ikke engang klarer å håndtere de som faktisk blir tatt for kriminelle handlinger, eller de som faktisk utgjør en trussel mot andre? Nei, det er heller på tide å gjøre noe med årsakene til kriminaliteten som stadig øker, og ikke bare prøve å gjøre noe med disse symptomene. Å overvåke uskyldige mennesker, og dermed gripe inn i lovlydige folks privatliv, slik mye av overvåkningen allerede gjør, det blir for meg helt uakseptabelt. Vi skal ikke gjøre Norge om til en politistat. La det være helt klart!

Datalagringsdirektivet 310311

Sendt 4.4.11 til:
“Alle” norske aviser. Norske Patrioter/nasjonalister.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 1421 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015