header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

dahlNiall Ferguson er en av de fremste nålevende historikere. Han er professor ved Harvard, og Harvard Business School, og foreleser ved Oxford og Stanford samt London School of Economics. Han har gitt ut en rekke bøker om historiske og økonomiske emner, flere av disse er blitt gjort tilgjengelig i form av populære fjernsynsserier, så også den seneste, “Civilization – The West and the Rest.”

Forfatteren stiller spørsmål om årsakene til at Europa fra omkring år 1400 ble den dominerende makt i verden, suveren leder av utviklingen innen forskning og vitenskap, teknikk og organisasjon, statsdannelse, folkestyre, etablering av rettsstaten. Han lister opp en rekke av de tekniske nyskapninger som så radikalt har endret liv og levestandard så vel for stater som individer, alle oppfunnet og utviklet i Europa og etter hvert av europeiske utvandrere i Nord-Amerika.

Ferguson går ikke inn på rasemessige ulikheter, men hevder med styrke at religionen har vært utslagsgivende: den kristne etikk, og i særlig grad den protestantiske arbeidsmoral. I den sammenheng yter han også sin tributt til jødene, som ikke bare har bidratt uforholdsmessig sterkt innen handel og finans, men like fremragende innen teknikk og vitenskap, filosofi – og ikke minst religion. Muslimene har derimot utmerket seg som en bakstreversk og destruktiv kraft, tilløp til modernisering og ajourføring av samfunnsutviklingen har blitt kvalt i fødselen med mord og opptøyer av rasende fanatikere.  

Når forfatteren slår fast at den vestlige modell har vunnet frem over det meste av kloden, først i Japan og etter hvert og i skremmende grad i dagens Kina, peker han på den samfunnsbyggingen som europeiske land satte i gang gjennom de store oppdagelsene. Den ble innledet og drevet frem av handelsmenn, etter hvert industrireisere, “gründere” , i et omfang  og med en suksess som gjør nyere tiders u-hjelpere sørgelig til skamme. Det har lenge vært på moten å kritisere “imperialismen”, men Ferguson nevner til ettertanke fakta som at levealderen i Afrika og Asia er mer enn fordoblet, og barnedødeligheten halvert, som følge av vestlig medisinsk forskning og bedret levestandard.

Ferguson tar for seg tidligere sivilisasjoners undergang, gjerne som følge av at økonomien ble overbelastet og med invasjoner og folkevandringer som følge, og kommer med en velfundert advarsel til Vesten, og særlig til europeerne. Han er bekymret over tilstrømningen av muslimer, som ikke lar seg integrere, som implanterer sine middelalderske holdninger, prediker hat, hellig krig mot sine vertskap, med ungdommer født i Europa som tross vestlig utdannelse og utvendig tilpasning forvandles til selvmordsbombere og massedrapsmenn. Det mest bekymringsfulle er at europeiske politiske ledere ikke synes å la seg påvirke av realiteter og konsekvenser, og ikke vil eller våger å se noen år inn i fremtiden. Trolig vil de våkne når Karl Johans gate, og Kongens gate i Ålesund, er dekt av muslimer med rumpene i været når bønnetimene slår. Men da vil timen ha slått også for vestlig sivilisasjon.

Sivilization 020411

Sendt 4.4.11 til:
“Alle” norske aviser. Norske patrioter/nasjonalister.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 94 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015