header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

aasenViser til intervjuet med deg på Søndagsrevyen den 3.april 2011 i forbindelse med oppslaget om masseinnvandringen fra Nord-Afrika til Lampedusa og Europa. Jeg ønsker å komme med noen kommentarer til denne aktuelle saken: Du hevder at Europa og Norge er forpliktet til å ta seg av disse menneskene som velter inn over Europa. Da må jeg spørre: Har ikke først og fremst de arabiske landene noen forpliktelser overfor sine egne fra deres eget landområde som er innlemmet i den arabiske og islamske kultur og religion?

For å ta Tunisia, der massene gjorde opprør for å styrte en diktator, og de greide det ved en rimelig ublodig revolusjon. Etterpå drar de i tusenvis bort fra sitt eget land som de har frigjort og over til Europa, der de så klager over dårlige forhold, dårlig mat, dårlige sanitære forhold og kulde. På værmeldingene kan vi høre at i Tunis er der + 24 gr. celsius (03.04.11). Så hvorfor ikke reise tilbake der forholdene tross alt må være bedre og der de kan sette alle kluter til for å få sitt eget land på fote? Forlanger de, og deres europeiske støttegrupper, at Europa, den tetteste befolkede verdensdel, bare skal stå klare med fulle kjøttgryter og luksustilværelse for dem? Tror Flyktninghjelpen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og resten av dette hav av andre foretak som synes å ha som oppgave å fylle vår verdensdel med fremmede mennesker på jakt etter en bedre velferd, at verden blir bedre når Europa er presset til grensen av økonomisk kollaps? Og hvor skal de da hente "hjelpen" og pengene fra når kollapsen er et faktum? Og hva med Europas egne folkegrupper, skal de ignoreres til de er gått til grunne?

For å ta den aktuelle situasjonen i Libya: De fleste mente nok at det ville være totalt uakseptabelt at verdenssamfunnet bare lot Gadhafi få begå massakrer på sitt folk. Men de som skulle tatt oppgaven var først og fremst de arabiske landene med sine høyteknologiske og moderne våpen ervervet fra Vesten, og tilgrensende land i Afrika. Hvorfor var det Vesten som også denne gangen skulle tre støttende til? De arabiske landene med sine oljerikdommer og ofte store ubebodde landområde kunne bare sitte rolig og vente på Vesten som de i andre sammenhenger hater som den reneste pest. Den kristne verden som blir hevdet å bestå av aper og svin er redningen, mens menneskene takker Allah for hjelpen. Og Europa skal sitte med forpliktelsene for menneskene som drar ut i stedet for å bygge eget land. Også fremmedarbeiderne som reiser ut av Libya er det bl.a. Norge som skal bistå, ifølge statssekretær Espen Barth-Eide. Også disse vil vel Flyktninghjelpen få hit som "kvoteflyktninger"? Det er kanskje nedfelt i Soria Moria også det? Jo, vi skal nok få nok å henge fingrene i, og å putte pengene i, fremover. I det sørlige Europa griner falitten mot borgerne etter årtider som innvandringsland og transittland for masser på vandring. Der er det ikke mer å hente så da går ferden nordover, inntil den verdensomspennende "forpliktelsen" til å yte velferd har knekket landene også her.

Jeg vil oppmode Flyktninghjelpen om å konsentrere sine ressurser til å hjelpe reelle flyktninger i flyktningenes nærområder på eget kontinent. Der når hjelpen lengst, og flyktningene kan dra tilbake til eget område når forholdene tilsier det. Det kan vel ikke være Flyktninghjelpens mål å ødelegge Vesten, Europa og Norge økonomisk, sosialt, nasjonalt?

Flyktninghjelpen 070411

Sendt 7.4.11 til:
“Alle” norske aviser. Politiske parti. Norske patrioter/nasjonalister.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 2362 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015