header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

hv_roysetFMIs formann, Bjørnar Røyset, som i desember 2008 ikke fikk fornyet sin kontrakt i HV-11s Innsatsstyrke Archery, pga sitt engasjement i FMI, fikk heller ikke medhold med sin klage gjennom Ombudsmannen for Forsvaret, etter at saken ble forelagt der sommeren 2009.

Det var i desember 2008 Røyset fikk beskjed av sjef Innsatsstyrke Ole Johan Sæther, at ny kontrakt ikke ville bli tilbudt, pga sine holdninger til "et inkluderende fellesskap".

Saken ble klaget inn for HV-11 gjennom tillitsmannssystemet for Innsatsstyrken, gjennom Distriktsrådet, og sist Ombudsmannen for Forsvaret.

Men kan man ta Ombudsmannen for Forsvaret seriøst, med tanke på politisk nøytralitet når fire av sju av ombudsmannsnemdas medlemmer tidligere har representert Arbeiderpartiet på Stortinget, og én er bystyremedlem i Oslo som representant for Sosialistisk Venstreparti - Ivar Johansen? SV´eren Johansen var på 1970-tallet tiltalt og dømt i den såkalte "Blindheimsaken" og "Listesaken". Les mer om Johansen nederst i artiklen.


Artikkelen som i februar 2009 ble sendt media, politikerne på Stortinget og departementene:

Undertegnede har tjenestegjort i Heimevernet siden 1987. Siden 2005 i Møre & Fjordane HV-distrikt 11 (HV-11) sin Innsatsstyrke Archery. Ved nyttår 2008/09 var den første 3-års periode avsluttet, men etter skriftlig forespørsel fra sjef Innsatsstyrke Major Ole Johan Sæther, hadde jeg sagt meg villig til å tegne ny kontrakt for ytterligere 3 år.

Tidligere var jeg blitt innkalt til HV-ledelsen for samtale vedr. sikkerhetsklarering. Dette var våren 2008. Slike samtaler er vanlig praksis, og gjaldt i mitt tilfelle engasjementet i organisasjonen Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI). Jeg ble bekreftet klarert av Forsvarets Sikkerhetstjeneste sommeren 2008, og anså ”saken” som ferdig. Likevel valgte sjef Innsatsstyrke, i telefonsamtale desember 2008, å trekke tilbudet om ny kontrakt i Innsatsstyrken tilbake med begrunnelsen: ”mine holdninger til det inkluderende fellesskap”. Jeg fikk da ikke tilbud om ny kontrakt pga mitt politiske standpunkt vedr. norsk innvandringspolitikk – altså mitt verv i FMI.

Etter å ha henvendt meg til HV-11 på nyåret 2009, der jeg bad om å få tilsendt beslutningen om å trekke tilbake tilbudet om ny kontrakt ved Innsatsstyrken skriftlig, fikk jeg i slutten av januar svar fra distriktssjef Oberstløytnant Ove Staurset, at videre begrunnelse på avslaget om ny kontrakt ikke var nødvendig fra deres side. Men han forsøkte i stedet å bortforklare avslaget som tillitsbrudd mellom sjef Innsatsstyrke og undertegnede. Uten å påpeke hva ”tillitsbruddet” bestod i. Han skrev i tillegg at telefonsamtalen med Major Sæther i desember 2008 ikke var et avgjørende moment for HV-11 sin avgjørelse.

Undertegnede har et prikkfritt rulleblad og har heller aldri tidligere fått signaler fra verken overordnet befal, offiserer eller områdesjefer om at mitt virke i Heimevernet har vært klandreverdig. At HV-11 måtte bruke nesten 1 1/2 måned på å ”begrunne” avslaget om ny kontrakt i Innsatsstyrken, samt koble inn HV-staben – HV sitt øverste organ – når likevel Major Sæther i telefonsamtale i desember i 2008 muntlig hadde begrunnet avslaget, viser at det dreier seg om politisk forfølgelse.

Major Sæther og Oberstløytnant Staurset vet begge at de med sine holdninger og beslutning i nevnte sak, bryter med Grunnlovens § 100, samt Verdenserklæringen om menneskerettighetene Art. 19 og 20.1. Videre støtter de en antinasjonal politikk som igjen bryter med Grunnlovens § 1. Etter mitt syn kvalifiserer dette til straffeforfølgelse iht. Straffelovens § 83.

Norske myndigheter ynder å fremstille Norge som et foregangsland når det gjelder støtte til demokratiseringsprosesser i tidligere udemokratiske regimer, være seg Øst-Europa eller 3. verden. Likeså bruker våre prektige statsoverhoder å ha på plass representanter fra kongeriket når disse landene gjennomfører demokratiske valg. Min sak viser igjen, at Norge er et land der ytringsfrihet og demokrati ikke gjelder for alle!

Med hilsen
Bjørnar Røyset
Kristiansund

--------------------

Tilleggsopplysninger:

Distriktssjef Ove Staurset bekreftet muntlig per telefon i slutten av januar 2009 at HV-staben var innkoblet. Men dette blir benektet per brev av 7.5.09.

Videre har Røyset fra uoffisielle kilder innad i ”HV-systemet” på Setnesmoen fått bekreftet at tillitsvalgt for Innsatsstyrken (per 7.5.09) Rune Forberg (Ålesund) har vært sterkt delaktig i avgjørelsen som ble tatt da Røyset ikke fikk fornyet kontrakt i Innsatsstyrken.

Under et møte i Distriktsrådet på Setnesmoen i mars 2009, ble saken til Røyset forsøkt tatt opp til diskusjon av et Distriktsråd-medlem, men avvist da tillitsvalgt Forberg - som også er medlem av Distriktsrådet - reagerte spontant og ble svært aggressiv da saken ble brakt på bane. Det var flere som var vitne til Forbergs reaksjon.

Sommeren 2010 ble det forfattet et flygeblad om saken som ble trykket opp i flere tusen eksemplare, og som distribueres i Møre & Romsdal og Sogn & Fjordane.

Den opprinnelige artikkelen, ble sendt som leserinnlegg til ”alle” norske aviser 24. februar 2009. Så vidt vi vet var det kun tre papiraviser som publiserte, samt noen nettaviser. Der i blant Jan Simonsens Frie Ytringer, som er Norges mest besøkte politiske blogg (http://www.frie-ytringer.com/2009/10/05/var-motstander-av-innvandring-ble-sparket-fra-heievernet/#more-12353 ). I tillegg ble artikkelen sendt (per e-post) til Departementene, Statsministerens kontor og politikerne på Stortinget. Saken vil forøvrig bli sendt politikerne på Stortinget i disse dager, per brev.

Nesten ingen har til nå reagert på at det bedrives politisk forfølgelse i ”fredsnasjonen” Norge, og vi tar det som et tegn på at denne type politikk henger nøye sammen med medias knebling av det frie ord, da innvandringskritiske ytringer ofte bevisst blir sensurert av avisredaktørene. VGs Elisabeth Skarsbø Moen avviste kontant i en e-post til undertegnede 14. april 2010, å lage en sak på dette. Avisa Sunnmørsposten ble kontaktet per telefon, men ble kontant avvist av bl.a. pol. red. Harald Kjølås.

Saken ble klaget inn for HV-11 gjennom tillitsmannssystemet 27. april 2009 og gjennom Distriktsrådet 26. oktober 2009. Begge gangene var resultatet selvsagt negativt, og vi gjentarar at tillitsmann for Innsatsstyrken, Rune Forberg, høyst sansynlig har vært delaktig i avgjørelsen om å stenge Røyset ute fra HV. Saken ble forelagt Ombudsmannen for Forsvaret 9. juni 2009, der Ombudsmannsnemda nå nylig konkluderte med at avgjørelsen som HV-11tok i desember 2008, ikke var politisk relatert.

Om Røyset kommer til å saksøke HV-11, har han ikke tatt endelig stilling til. Det er et spørsmål om økonomi og kapasitet, men saken vil fortsatt bli belyst på forskjellige måter i framtiden.

Man kan spekulere på om Ombudsmannsnemda har konkludert på et nøytralt grunnlag. Nemda består av sju personer med følgende politisk bakgrunn:

  1. Kjell Arne Bratli, ombudsmann, Horten. Bratli var rådgiver/gruppesekretær i Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1978-1981.
  2. Vidar Bjørnstad, nestleder, Bærum. Bjørnstad har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sist i perioden 2005-09.
  3. Signe Øye, Hobøl. Øye har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sist i perioden 2005-09.
  4. Kjell Engebretsen, Frogn. Engebretsen har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sist i perioden 2001-05.
  5. Per Egil Evensen, Halden. Evensen har vært stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sist i perioden 2005-09.
  6. Bjørn Hernæs, Sør-Odal. Hernæs har vært stortingsrepresentant for Høyre, sist i perioden 2001-05.
  7. Ivar Johansen, Oslo. Johansen er bystyrerepresentant i Oslo for Sosialistisk Venstreparti og internasjonal leder for SV.

Litt om Ivar Johansen:

Ivar Johansen var på 1970-tallet tiltalt og dømt i den såkalte "Blindheimsaken" og "Listesaken", samt tiltalt i den såkalte "Ikkevoldsaken". Og i følge avisa "Farmand" hadde han trolig forbindelser med Baader-Meinhof-banden.

Mange vil også huske Ivar Johansens uttalelse i anledning den såkalte ambulansesaken fra Sofienbergparken i Oslo i 2007, der en neger slo ned en annen neger, og ble årets mediasak i fedrelandet: "Selv om ingen sa jævla nigger der og da, vet vi at dette ikke ville skjedd med en hvit nordmann", uttalte Johansen til Verdens Gang 20/8-07. Johansens leder, Kristin Halvorsen og resten av PK-Norge var også tidlig ute og erklærte hendelsen for "rasistisk".

I etterkant konkluderte
Likestillings- og diskrimineringsnemda med at ambulansesjåførene ikke diskriminerte på bakgrunn av etnisitet eller hudfarge (Tidens Krav 28/2-09).

Én av ambulansesjåførene var nær ved å ta sitt eget liv, pga forhåndsdømmingen.


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 806 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015