header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Amund Garfors er leder for Demokratene-  og FMIs kontaktperson i Nordland.

garforsAt islam kommer nærmere og nærmere oss her i landet, det er det vel liten tvil om? Nå vil muslimene også starte to islamske skoler i Oslo. Våre norske skoler holder ikke mål har vi blitt fortalt. Hørte denne talskvinnen, ”Mødre for en muslimsk grunnskole” uttale seg på Dagsnytt atten, NRK2, her forleden, godt innpakket i en svart Chador, hvor knapt nese, munn og øyner var synlig. Der hun uttalte følgende: ”Vi trenger et alternativ til norske skoler”! Bare måten hun sa dette på, fikk meg til å reagere med harme. For her merket jeg allerede forakten for oss nordmenn og våre skoler. Der hun framsatte sitt negative syn på nesten alt vi står for. Og jeg måtte undre meg på, hvorfor de skal ha sine egne skoler? For det er vel ingen som er så naiv og tror at dette bare gjelder Oslo? Dersom de får lov der, da vil det fort smitte over fra by til by over hele landet!

Ja, det var meget irriterende, og jeg ble utrolig provosert av denne arrogante - og stillferdige måten hun pratet (dårlig norsk) på. Slik stillferdig taleteknikk tar på en farlig måte bort både arrogansen og mye av den fiendtligheten som ligger lett skjult i deres budskap. Egentlig synes jeg ikke det var nødvendig av NRK sin programleder å bringe denne dama inn i studio, foran kamera, i denne habitten. Bare for å markedsføre denne planen som de har, med å snu også våre skoler på hodet! For mange tilhengere av det ”flerkulturelle samfunn” kunne hun oppfattes ganske så harmløs der hun satt. Men ikke for meg!

Videre måtte jeg tenke på at disse barna, som knapt forstår norsk ved skolestart, og langt mindre snakker språket vårt, de skal lære arabisk!  De får vel mer enn nok av muslimsk opplæring i sine hjem og i moskeene, der det også undervises i muslimsk lov og rett? Jeg er stygt redd for at dersom de skal få lov til å opprette sine egne skoler, da vil trolig norsk kultur, vår historie, og ikke minst kristendommen som dette landet er bygd på, komme langt i bakleksa. I ei undervisning som skal utføres av muslimske lærere, som underviser i islam, og hvor undervisningsspråket skal bli et slags kvasi-norsk.

Nei, denne kvasi-religionen islam, den må for all del ikke få lov til å utbre seg i vårt sekulære samfunn. Den har vel forårsaket nok elendighet? Først og fremst for muslimene sjøl, som har rømt fra sine heimland, og hit til oss, og bedt om beskyttelse, for å finne fred og ro. Hvorfor skal de da igjen dyrke og tilbe, og ikke minst oppelske denne ondskapens religion også i vårt land? For nå skal deres barn lære å motarbeide vårt land, vår kultur og vår religion, der de trolig også undergraver vår nasjonale identitet!  FOR JO MER ISLAM, DESTO VERRE! Dette er faktisk ganske enkelt, og har ingenting med generalisering eller rasisme å gjøre. Skoleundervisning i norske skoler baserer seg på kunnskap som er forsket på, verifisert og – viktigst framfor alt – vært gjenstand for kritikk, forbedring og forandring. Men at de klarte å kaste ut kristendommen fra skolene, og erstatte den med dette intetsigende KRL-faget, det var ikke nok for muslimene. Nå skal det være alt eller intet. De er blitt mange nok til å utgjøre en maktfaktor, og norske politikere skjelver i buksene.

Egentlig, etter min mening, så burde islam være en forbudt religion i det offentlige rom. Hva folk tror på privat, det er deres egen sak. Men det går grenser hva vi nordmenn skal tåle av forandringer i eget fedreland. Og jeg mener også at alle moskeer, minareter og islamsk innflytelse i det offentlige rom bør forbys med lov! Og til det beste for både for muslimene selv, og for oss etniske nordmenn. For denne religionen/ideologien, den rir den globale arena som en mare med sin overhengende terror mot myke og sivile mål. Og derfor bør ikke islam få noen vekstmulighet her i landet! Dette er et svært viktig argument som mange glemmer i den daglige debatten, der vi vet at islam ikke skiller mellom religion og stat. Noe som er strengt adskilt i vårt sekulære samfunn.

Om man tror på Allah eller på Gud, så har ikke dette noe med rettshåndheving eller vitenskapelig tenkning å gjøre. Og derfor hører private islamske skoler ikke hjemme i vårt land! Islam har heller ingenting i offentlige skoler å gjøre. Vi vet også det, at på muslimske skoler der er en stor del av undervisningen lagt til hjernevask og til pugging. Slik at man skal kunne det meste på rams! Ja ikke minst hvor elevene i hovedsak skal lære om livet til deres profet Mohammed. Og ingenting, absolutt intet der er gjenstand for den minste kritikk eller tilpassning til den nyere tid vi nå lever i. Sannheten er den at islam oppfordrer ikke til kritikk, nytenkning, forskning eller nyskapning. Derimot står dette sentralt i europeiske skoler. Ja, også Europa hadde sin tid hvor vi måtte gjennom en opplysningstid og kriger, men det var i middelalderen. Da kunne kirka også herje som verst med sine undersotter. Men vi har lagt dette bak oss og ser nå framover. Derimot ligger islam på stedet hvil, 1400 år tilbake i tid.  Og slik kan vi ikke ha det i vårt land, som Storberget bruker å si. Det må være klinkende klart for muslimene, dersom de vil leve i fred med oss her!

Derfor kan vi aldeles ikke gi islam særlig gode vekstvilkår her i landet.  For det vil føre til at kristendommen blir skviset og tråkket på. For dersom vi gir etter og lar muslimene få sine egne skoler i bygd og by, da vil dette gi grobunn for all elendighet som følger i dets kjølvann. Og det kan være alt slikt som f.eks. terror, koneplaging, kjønnslemlesting, æresdrap, tvangsgifting, kriminalitet i de fleste former, narko-langing, jødehat, hat mot USA og Israel og mye mer.

Konklusjon: Vi sier NEI til muslimske skoler i Norge! Slike skoler hører ikke hjemme i det fredelige Norge! Dersom ikke våre vanlige norske skoler holder mål, er bra nok og duger for muslimene, da får de heller kjøpe seg en returbillett, og dra tilbake til sine heimland. Til beste for både dem og oss!

Muslimske grunnskoler 260411

Sendt 26.4.11 til:
“Alle” norske aviser. Politikerne på Stortinget. Biskopene. Norske patrioter/nasjonalister.

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 861 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015