header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

dahlInnvandringslobbyen med SV-megga Kristin Halvorsen i spissen hevder uten skam i livet at uten innvandrerne stopper Norge. De er til og med så frekke å påberope seg at det er deres nye landsmenn som har bygget dette landet.

Nå er vi noen som husker at Norge var bygd før de første innvandrerne kom rekende, og at her allerede var så bra at de valgte nettopp Norge for seg selv og sitt avkom. De landene de kom fra var derimot i så elendig forfatning at de måtte utenlands for å overleve. Det står dermed ikke til troende at disse menneskene hadde evner og motivasjon til å skape noe som helst, fremfor alt ikke i et land der de ikke skjønte det mest elementære av de innfødtes tale, og i tillegg måtte tåle en for dem vederstyggelig kultur og religion. Dersom de hadde vært og er slike gagns mennesker, burde det gitt seg synlige og handfaste utslag på deres hjemmebane. Det eneste de bragte med seg, og det til overmål, var frekkhetens nådegave, og takket være den, i samspill med våre egne politikeres enfoldighet for ikke å si idioti, har de fått innpass i regjeringen, på Stortinget der de til og med sitter i presidentskapet, i forvaltningen, rettspleien og Forsvaret. Det er en nasjonal vanære, en fallitterklæring at vi må la slike mennesker styre oss. Det fortelles at herskerne i hine tiders Russland i avmakt måtte be svensker om å komme og overta styringen, men selv etter generasjoners Arbeiderpartistyre var Norge ikke modent for fremmedstyre. Men fra politikerne kan vi alltid vente det verste. De sviktet hver gang nasjonen sto i fare, så også nå.

Men hvor avhengig er arbeidslivet, næringsvirksomheten av nytt blod? I motsetning til dem som står for innvandringen har jeg litt erfaring fra dét, og kan slå fast at her har skjedd en fortløpende teknisk revolusjon, som gjør at én medarbeider i dag kan gjøre hundre manns arbeid. Et utall hjelpemidler har gjort administrasjon og ledelse til en lek, og slik er det også “på gulvet”. I min bransje kan en maskin gjøre det som før krevde 6-8 arbeidere, og slik er det over hele spekteret, i industrien, landbruket, transport og varehandel. Selv med den beskjedne tilveksten av nye og ekte nordmenn hadde vi kunnet opprettholdt levemåten her i landet om vi ikke var blitt belemret med mennesker som aldri noensinne og noe sted har skapt noe mer enn nødtørftig utkomme.

Vi har egentlig en enorm arbeidskraftreserve: Alle de som i dag betjener de nye og deres avleggere, og som har sitt levebrød basert på økende fremmedgjøring av fedrelandet. I tillegg til det enorme og landsomspennende nettverket som er bygd opp kommer ekstrem belastning på de normale institusjonene, som tvinger frem økt bemanning og reduserte ytelser til dem som institusjonene opprinnelig var ment og dimensjonert til å skulle betjene, så som politiet og fengselsvesenet. Det må være hundre tusen årsverk innfødt norsk arbeidskraft som brukes på å holde åpent hus, og å sikre sosialistene tilsig av nye velgere til erstatning av de frafalne.

Inntrengerne kommer fra land som er brutt sammen som følge av uhemmet befolkningsvekst og et ikke bærekraftig næringsliv. De er oftest uten faglig eller boklig lærdom utover koranterping og kamelpass. De er en provokasjon med sitt blotte nærvær, og det er en hån å påstå at driften av Norge avhenger av slike mennesker. Det er perverst at dette oppsopet skal påtvinge et sivilisert samfunn sine skikker og sine religiøse vrangforestillinger, når vi daglig er delaktige i det som skjer i deres egentlige hjemland. Når de er så forherdet at de selv etter tiårs sameksistens med siviliserte mennesker bruker vold og terror til å tvinge oss i kne, er det på høy tid at vi stenger grensene, og bare åpner for utgående trafikk.

Infiltrasjon 040511

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 1052 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015