header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


dahlDe som har hatt kontakt med Afrika sitter igjen med mange merkelig inntrykk. Ett av dem er den fullstendige mangel på magemål, på sans for rimelighet og realiteter. Selv har jeg opplevd at ledd etter ledd i forretningsforhold krever 20 %, i ett tilfelle sogar av nødhjelpsendinger etter hungerkatastrofe. Vedkommende embetsperson kviet seg ikke for å kreve betaling for å la fremmede berge ofrene for landets vanstyre.

I disse dager har en folkebevegelse i Syd-Afrika reist krav for en amerikansk domstol. Det forlanges den nette sum 400 milliarder dollar fra et utvalg amerikanske og europeiske firma – blant disse Ford, IBM, Daimler  –  fordi de hadde levert sine produkter til landet i årene før de svarte overtok. Med disse hjelpemidlene hadde angivelig de hvite kunnet opprettholde makten i landet, og undertrykke de svarte. Add a comment

Kilde: Børsen den  7. Juli 2010.  Fremhævelse PVJ. Publisert 12. juli 2010.

vintherjensen-2Europas politikere, som i snart mange år har hævdet at  Europa  har brug for  arbejdskraft udenfor Europas grænser, må til at revurdere deres antagelser.

Ifølge en ny  rapport, som den økonomiske samarbejdsorganisation OECD har fremlagt i Paris i dag, viser at det kræver 17 millioner nye jobs, før arbejdsløsheden i OECD-landene er tilbage på førkrise-niveau. Add a comment

Kilde: Dagbladet Børsen den 7. Juli 2010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 12. juli 2010.

vintherjensen-2Statsminister Lars Løkke Rasmussen, er det  man kan kalde en  overbevist  liberalist. Hans verdensbillede består af  stater med helt åbne grænser, hvor arbejdskraftens frie bevægelighed aldrig kan blive for stor. Det samme er tilfældet, når det gælder indvandring til Danmark. Jeg har talt med Lars Løkke Rasmussen en enkelt gang. Det var ved et møde  i Århus for godt tyve år siden, hvor vi talte om Den Danske Forenings tilstedeværelse i den offentlige debat.

Den nuværende statsminister, havde ikke nogen forståelse, - eller sympati for de synspunkter og argumenter , som Vi i Den Danske Forening  fremførte. Hans opfattelse var, - og er, at indvandringen fra den ikke-vestlige kulturkreds, ville forløbe positivt, og at Danmark havde stærkt brug for arbejdskraft ude fra.

Nu står vi så her i 20010, omringet af kæmpe problemer med  store befolkningsgrupper med islamisk baggrund, der ikke vil  og ikke kan integreres i et  moderne vestligt  samfund. Add a comment

garforsTirsdags kveld fikk Norge en liten forsmak på den islamske fascismen – og hva som venter oss alle, dersom vi lar uansvarlige, umodne, likegyldige og totalt ubrukelige rødgrønne politikere få lov å kjøre i vei, og ta inn på tusenvis av kriminelle, farlige og uretturnerbare asylsøkere hit til landet.

Ja, disse ubudne og selvbedte kravstore, frekke og farlige menneskene som oppholder seg i landet vårt, uten tillatelse, der de ferdes fritt, har fri bosted, gratis mat og klær, og alt de måtte begjære av helsetjenester og service - selvfølgelig uten å betale ei krone, de takker nå for gjestfriheten.  I tillegg forlanger de halalslaktet kjøtt, noe de ikke fikk – og det ble ganske fatalt for den norske stat! Add a comment

Etter å ha fulgt med i de Rød/Grønnes asylpolitikk og løftebrudd gjør jeg meg visse refleksjoner.

I et gammelt ordspråk fra Sicilia heter det: ”Ogni pro messo è un debito.” Et hvert løfte er en gjeld som det må ordnes opp i.

Motstanden mot asylmottak er massiv fra nord til syd, og fra riksgrensen og ut til de drivende garn. For å få gehør hos befolkningen, synes jeg at salong-kommunistene i den sittende regjering bør kunne gå foran med et godt eksempel. Hva med å flytte ned i kjelleren i husene sine og over­late ledig kapasitet til de nødlidende. Men de vil vel ikke ha dem for nære innpå. Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad den 5. Juli 2010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 10. juli 2010.

vintherjensen-2Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, har i sagen om krucifikserne i de italienske skoler, fået en sag, der  er ved at udvikle sig til et ”tilløbsstykke”. Det er udmærket. I onsdags var Domstolen  genstand for en appelsag ved Domstolens Storkammer, hvor en lang række enkeltpersoner og organisationer har bedt om at blive part i  krucifikssagen.

10 lande, Rusland, Rumænien, Bulgarien, Armenien, Malta, San Marino, Cypern, Grækenland, Letland og Monaco har ligeledes meldt sig som part i sagen. Dertil 33 medlemmer af Europa-Parlamentet og 10 internationale organisationer, der alle arbejder for menneskerettigheder  og  religionsfrihed. Add a comment

garforsI dag slo PST til, der de pågrep og arresterte 3 mulige terrorister. To i Oslo og en i Tyskland. Alle utlendinger. Men selvfølgelig, utstyrt med norsk pass, slik det høver seg, og slik det skal være når en ”jobber” i den næringen.

Jeg så også pressekonferansen hvor PST-sjefen var meget sparsommelig med sine opplysninger, og hvor i alt fem livvakter måtte passe på henne. Det sier vel sitt om hvor langt det er kommet i dette landet?  For her har allerede Al Qaida mange av sine menn på plass. Add a comment

Alf Tore Aronsen er President i RepNor.

aronsenI går, den 7. juli, var det 5 år siden fire muslimer tok livet av 52 uskyldige mennesker i London. I dag fikk vi høre av PST at tre muslimer bosatt i Oslo er pågrepet og siktet for å ha planlagt den samme jævelskapen på et foreløpig uidentifisert sted, men basert på Ayman al-Zawahiri sine uttalelser, er Oslo helt klart et potensielt bombemål. Oppegående nordmenn er selvfølgelig ikke overrasket, men det finnes fortsatt alt for mange nordmenn som prøver å bortforklare den kriminaliteten norske politikere har importert til vårt land:
Vi må jo forstå at det er frustrasjon som driver disse ”berikelsene” til å begå kriminelle handlinger i Norge. Hadde de bare fått bo på luksuscelle i Halden fengsel og fråtset i halal-kjøtt, så hadde de sikkert vært snille som lam.

Det vil være noen kritikere som ikke syns at det å skrive islam-kritiske avisinnlegg er nok, og det er i og for seg rett, men det er da bedre enn å fornekte realitetene. Når skal du engasjere deg i kampen mot islam sin tilstedeværelse i Norge? Skal du vente til Muhammeds utsendte har utsatt en av dine kjære for terror? Vel, da vil det være for sent, og du har strengt tatt ingen rett til å klage.

Add a comment

Kilde: Kristeligt Dagblad/Ritzau den 3. Juli 2010. Publisert 9. juli 2010.

vintherjensen-2I snart mange år, har danske og europæiske politikere  plæderet for en fortsat indvandring til Europa, ud fra den påstand, at Europa vil komme til at mangle arbejdskraft i de næste årtier.

Det er just ikke det problem, der tynger Europa  her og nu. Om det nogensinde kommer til at blive tilfældet tvivler jeg på. Der foregår en rationalisering af de vestlige samfund, som aldrig før. Ja, jeg vil vove den påstand, at  der fremover vil være en del af samfundet, som ikke kan finde et arbejde, af den grund, at de ikke formår at leve op til de krav, der stilles i et moderne videns og industrisamfund. Add a comment

dahlEuropa brenner! I franske og tyske storbyer skjer det, natt etter natt: grupper, bander av ”nye landsmenn” lar biler, hus, offentlige bygninger gå opp i flammer. De som hevder å ha greie på slikt skylder på frustrasjon, på raseri over at vertsfolket ikke tilpasser seg raskt nok.

Vi har fått kjenne brannlukta også hos oss. Mennesker, som etter årelang statsfinansiert kamp for å tvinge seg til varig opphold og livsvarig underhold i vårt land setter fyr på mottakene, har så langt provosert frem én rimelig reaksjon: forlegg dem i telt til det er ordnet med uttransporteringen. La meg supplere: Trekk lommepengene deres, og løsepengene politikerne bevilget til ny start i deres hjemland, til delvis dekning av de millionskadene de på pure faenskap har anrettet, ”nidstengene” de reiste før avreisen. Det er provoserende at mennesker som har sneket eller presset seg inn i landet vårt skal ha titusenvis kroner i belønning for å dra seg hjem igjen. Add a comment

Kilde: Dagbladet Politiken den 3. Juli 20010. Fremhævelse: PVJ. Publisert 7. juli 2010.

vintherjensen-2Vor kære landsmand, chefredaktør for Dagbladet Politiken Tøger Seidenfaden, skriver den 3.7. om  Menneskeretsdomstolen i Strasbourg, der som bekendt har truffet beslutning om, at et kors i et italiensk klasseværelse er en krænkelse af skolebørnenes ret til religionsfrihed.

T. Seidenfaden, har  hertil nogle bemærkninger og skriver følgende:
”Umiddelbart skulle man tro, at det store kor af debattører, der både herhjemme og rundt omkring i Europa har tudet os ørerne fulde med behovet for at få adskilt religion og politik (læs: bandlys flest muligt muslimske symboler i det offentlige rum), ville modtage kendelsen med kyshånd. Men det er sjovt nok ikke tilfældet. Add a comment

garforsTrodde knapt mine egne øyner da jeg leste dette i en større riksavis. Ja, nå bør vel våre servile, likegyldige, uansvarlige og totalt ubrukelige politikere, og som er helt uten baller, begynne å se at islamiseringen av landet vårt faktisk foregår helt åpent, og uavhengig av hva det norske folk ønsker?

Det må jo være noen som er nokså tjukke i hodet, og som er helt uten ansvarlighet, som ikke har fått med seg at Norge islamiseres sakte men sikkert? Og med stor jubel og applaus fra venstresiden! Vi ser nå hvilke vei dette går. For nå forløper begivenhetene så raskt, at en klarer snart ikke å reagere på dette sakte selvmordet for vår nasjon. Add a comment


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 700 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015