header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


junkies

Bilde: Printscreen FB.

Hva slags folk er det som styrer Norge, skriver Olav Sæther i dette innlegget.

Add a comment

aasenOpe brev til Olje- og energistatsråd Aasland, regjeringa.

Eg les på Nettavisen at du seier at det er Statskraft som må redde oss under straumkrisa. Vil du fortelje meg og oss nordmenn, og då meinar eg vi nordmenn, at Statkraft er høgaste politisk myndigheit på dette feltet? Du som sit i statsrådposisjon i regjeringa har altså Statkraft over deg? At du ikkje skammar deg over å komme med slik ansvarsfråskrivelse. Det er eit politisk komplott som foregår i Europa der Marrakesh dokumentet vart underskrive av ei rekke land, også av Norge. Dette inneber at Europa skal verte oversvømd av migrantar, helst frå sør og sør-aust. Med ein så stor folkeauke i vår allereide overfolka verdsdel så har altså då Norge teke på seg å syte for at norsk natur og naturverdiar vert brukte til å skaffe straum til den nye migrantbylgja som politikarane i Europa har planlagd ved sitt Marrakesh-dokument.

Add a comment

jonstadOddbjørn Jonstad

Det er flere påfallende likheter mellom gammel adel og dagens politikere: Verdigheten ser ut til å gå i arv. Det blir stadig flere og større politikerfamilier. Nå har man jo ingen direkte arverett, som adelen hadde. Men det kan ikke være tvil om at man ved å vokse opp i politiske kretser automatisk både får et godt kontaktnettverk og helt nødvendig, og instinktiv innsikt i den kodeks som man må kunne for å nå frem og lykkes i "politikerbransjen".

Add a comment

Anniken HuitfeldtÅpent brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt, HM Kongen med flere.

Nylig så jeg at du fordømte russisk rakett-angrep på Odesa. Ja, der er krig i området, og USA og NATO kaster bensin på bålet, og vesle Norge deltar med brennvæske for å gjøre slik de andre gjør. Heller ikke jeg liker krigen der like lite som jeg liker kriger andre steder. Men har du fordømt ukrainske angrep på russisk bebodde områder i Øst-Ukraina? Kan denne tragiske krigen skyldes USA og NATOs militære oppmarsj mot Russlands grense i nord, vest og sør? Kan hende burde vestlige handlinger fordømmes? Gjør du det?

Add a comment

fake news

Til NRK2, kringkastingsjefen, kringkastingsrådet m.fl.

Jeg klikket meg forbi NRK2 igår den 11.7. og fikk se oppslaget "Putin sin vei til krigen". Omtrent slik var det formulert, og det var satt opp etter oppslaget om nazismens vei til makten. Trolig helt bevisst plassert på timeplanen?

Add a comment

attentat sian skjermdump am

SIAN presset av veien på E6, noe som kan se ut som et attentatforsøk på flere SIAN-medlemmer, der i blant leder Lars Thorsen. Bilde: Skjermdump fra Alternativ Media.

Lørdag ettermiddag ble bilen til SIAN-leder Lars Thorsen påkjørt og presset av veien på E6 ved Mortensrud i Oslo. Fire andre aktivister fra SIAN satt også i bilen. Så langt vi vet ble ingen av de fem alvorlig skadet, men alle har vært til sjekk hos legevakten. Attentatforsøket ble filmet og dokumentert av Alternativ Media.

Add a comment

NEV 1 22Nytt nummer av medlemsbladet Norge Er Vårt, NÅ! Kjøp fra FMI.

Spør etter Norge Er Vårt på Narvesen.

Enkeltnummer kr 65,–. Abonnement kr 120,–.

Add a comment

nasjonalisme norway gd9cce2134 1920 pixabay com

Mange av våre politikere har snakket ned nasjonalisme som om det er noe stygt og farlig, kanskje for å rettferdiggjøre sitt svik mot folket som de er valgt av.

Add a comment

Flag of WHO red

Flagget til Verdens helseorganisasjon. Bilde: Wikimedia commons.

Til helsestatsråd, Ingvild Kjerkol, Ap, og Per Olav Lundteigen, Sp, med fleire.

Eg les på ulike nettstader at helsestatsråden, Ingvild Kjerkol, Ap, den 23. mai 2022, overleverte på vegne av Regjeringa, kontrollen over vår helsepolitikk til WHO (World Health Organization). Eg vil gjerne vite om dette stemmer at norske styresmakter held fram med suverenitetsavståelse til utanlandske og overstatlege organisasjonar og samanslutningar?

Add a comment

africans 470195 340

Risikerer vi at nordmenn og andre vesteuropeere blir seende slik ut i framtiden?

Norske kvinners fertilitet falt permanent til under reproduksjonsnivå 2,11 i 1975, og ligger nå på ca. 1,5 barn pr kvinne. Så all befolkningsvekst er nå mer eller mindre innvandrerrelatert, og alderspyramiden tilsier at vi blir stadig færre etniske nordmenn i Norge – befolkningsutskiftingen går altså sin skjeve gang.

Add a comment

bergheimPrintscreen Firda Tidend.

I ein artikkel spør Ola Bergheim kvifor i alle dagar politikarar, departement osv. vil at vi skal miste all tillit til deg?

Add a comment

17 mai

FMI gratulerer alle nordmenn med et nasjonalt sinnelag, med dagen!

I dag sier vi det samme som tidligere Statsminister Nygaardsvold i en tale til det norske folk, 24/6 1940, over BBC, London: Norge for nordmennene!

Under et dikt av Norvald Aasen:

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 456 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015