header

FMI gjennomførte en koordinert flygeblad-aksjon i flere fylker i månedskiftet januar/februar, uke 5. Det ble distribuert ut flere tusen flygeblad i postkasser og noen hundre plakater ble hengt opp på strategiske steder. Aksjonistene melder om stor interesse fra publikum. I etterkant av aksjonen har vi fått mange positive tilbakemeldinger.

Akershus

Torsdag 31. januar: FMIs aktivister distribuerte flygeblad i Ås kommune.

Søndag 3. februar: Lokale aktivister distribuerte flygeblad av typen "Norge er vårt!/Visste du at..." i postkasser på Jessheim i Ullensaker søndag 3. februar.

Østfold

1. februar til 3. februar: FMIs Østfolds aktivister gjennomførte en opplysningskampanje og flyvebladsutdeling denne helgen i Askim, Rakkestad og Spydeberg. FMI Østfold vil den kommende uken fortsette med vår objektive informasjon overfor den norske befolkningen for å opplyse hvilke farer globalistregjeringen og folkeforræderne på stortinget representerer. Sarpsborg, Fredrikstad og Halden er terminert og vil bli kompromissløst gjennomført! Vi i FMI Østfold er godt organisert med overbevisste frihetselskende stolte nordmenn. Vi er stolte av å bidra til frigjørelsen av Vårt Norge. Vi sender en hilsen til alle våre FMI-kamerater i Nord-Norge, Trøndelag, Innlandet, Vest-Norge og Sød-Norge! Sammen er vi sterke: La oss sammen og kompromissløst stoppe masseinvandringen og sende alle rasefremmede hjem! Sammen er vi sterke og majoriteten av det norske folk støtter oss. Norge er Vårt!

Østfold 030219

Hordaland

Lørdag 2. februar: Aktivister distribuerte flyveblad i Bergen sentrum, og hengte opp plakater og klistremerker i og rundt Bergen. Aktivistene fokuserte flyveblad-utdelingen på Nordnes, en bydel som har fått flere og flere fremmedkulturelle og narkomane i et bomiljø med mest eldre fra før. Noe som bl.a. annet har ført til drapet på en eldre kvinne nylig, i en bygning som tidligere var for sjømenn og deres enker.

bergen 1 020219

bergen 2 020219

bergen 3 020219

bergen 4 020219

bergen 5 020219

bergen 6 020219

bergen 020219

Oppland

Uke 5: Aktivister i Nord-Fron kommune har i løpet av uke 5 distribuert  flygeblad av typen "Norge mot stupet!/Visste du at..." i postkasser på Vinstra.

nord fron 020219

Rogaland

Torsdag 31. januar til lørdag 2. februar: Lokale aktivister distribuerte flygebladet "Norge Er Vårt!/Norge mot stupet!/Visste du at..." i postkasser i Haugesund, Rogaland.

haugesund 310119

Møre & Romsdal

Fredag 1. februar: Flygeblad av typen "Norge Er Vårt/Visste du at..." ble distribuert i postkasser i Kristiansund, Møre & Romsdal. Det var bydelene Kirkelandet og Nordlandet som ble opplyst av FMI denne dagen.

Fra Nordlandet i Kristiansund

kristiansund 010219

Torsdag 31. januar til lørdag 2. februar: Lokale aktivister distribuerte flygeblad i postkasser i Spjelkavik i Ålesund kommune, Møre & Romsdal. Noen plakater ble også hengt opp på strategiske steder. Videre ble det distribuert flygeblad i postkasser i Spjelkavik øst, på Skåthaugen, i Myrbakken og Skåthaugen den siste dagen. Plakater ble også hengt opp. Det var flygeblad av typen "Norge mot stupet!/Norge er vårt!/Visste du at..." som ble delt ut.

aalesund 4 310119

aalesund 3 310119

aalesund 2 310119 

aalesund 1 310119

aalesund 310119

Torsdagdag 31. januar: Det ble av FMIs aktivister distribuert flygeblad av typen "Norge er vårt!/Visste du at..." i Todalen og Aure i Aure kommune på Nordmøre.

Todalen

aure 310119

Aursundbrua

aure 1 310119

 


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer


 
E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Kontonr.: 3905.24.78654.
FMI ©2006-2015