header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

sigøynereSigøynere. Foto: Breitbart.com

Det kommer ikke som en overraskelse at familiebander bestående av sigøynere arbeider som veskenappere og hverdagskriminelle i hele Europa. Tallene har økt drastisk siden Schengenrommet ble åpnet for Øst-Europa i 2007. Dette har lenge vært en kjensgjerning for den europeiske befolkningen og dette bekreftes nå av en offisiell studie gjennomført av online-portalen Shopping.de. De har analysert tallene fra rettsvesen og politi, tallene gjelder Tyskland, men bør være overførbar også hva gjelder Norge.

Hva om multikulti-forkjemper og feministen som «leder» SSB Christine Meyer kunne utarbeide en lignende statistikk gjeldende for Norge. Det vil nok ikke passe folkeforræderne som offisielt styrer Norge, derfor tallene fra Tyskland: I 2016 ble det registrert 165 000 anmeldelser og ikke overraskende er 75 – 85 % utlendinger avhengig av hvilken by man analyserer. Majoriteten av denne form for kriminalitet utgår fra sigøynere hele 40 % tett fulgt av nordafrikanere (Nafris) 33 % og arabere 10 %. Oppklaringsraten utgjør bare 6,4 %!

Studien er seriøs, hvilket bekreftes av sjefen for Kølns politidirektorat, Günther Korn, men han påpeker to graverende mangler i statistikken: Hvis en kriminell rasefremmed begår flere lovbrudd innenfor et år blir bare ett lovbrudd registrert. Hvilket betyr at hvis én rasefremmed begår 15 lovbrudd i løpet av ett år blir det bare registrert én gang i kriminalstatistikken. Her er det selvsagt lagt føringer fra folkeforræderne i regjeringen slik at statistikken forskjønnes, men tallene bør også skremme forfektere for et Europa uten grenser.

Videre fremholder kriminalkommisær Korn at majoriteten av turistene som blir rammet bare anmelder tap av reisedokumenter og pass, ikke penger, da de regner med at de kriminelle rasefremmede ikke blir tatt og straffet. Her har han nok dessverre rett.

Berlin, en by hvor vi nordmenn ofte besøker ble det i 2016 utført 44 722 lomme- og vesketyverier. «Det er statistisk sett fem anmeldelser hver eneste time», sier studieleder Thomas Neubert.

En virkelig kulturberikelse, eller hva, blinde, multikulti-tante Christine Benedichte Meyer fra SSB?

logo.2Nettredaksjonen FMI

 

 

 

 

 

 

Til ettertanke:

«Gi meg kontrollen over et lands valuta og det er meg likegyldig hvem som vedtar lover og regler.»
Mayer Amschel Rotschild

«Temaet asylpolitikk vil bli så lange diskutert i Norge, såfremt vi som majoritet av befolkningen ikke tar makten tilbake fra de styrende folkeforræderne, til det ikke finnes noen nordmenn igjen til å diskutere.»
Nordmann

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 76 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015