header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

George SorosGeorge Soros. Foto: Wikimedia Commons.

Finansiert av superkapitalist og multimilliardær George Soros uttrykker «Civil Liberties Union for Europe» bekymring over utviklingen i Europa og mener at sikkerhet, velstand og ideene om et multikulturelt samfunn sakte undergraves ved at nasjonalistiske partier og grupperinger stadig vinner mer terreng og sympati i den europeiske befolkningen. 

Hvordan de kan hevde dette er for oss i FMI komplett ubegripelig da vi daglig ser at vår sikkerhet og velstand reduseres gjennom islamske terrorangrep, vold og overgrep. En Tsunami av rasefremmede sosialturister som utplyndrer våre europeiske sosialstater med de «demokratisk» valgte folkeforrædernes velsignelse og sist men ikke minst ser en stadig økende grad av Europas befolkningen endelig at «multikulturelle» fedreland ikke er en berikelse, men snarere tvert i mot.

Lederen, Israel Butler konstaterer at EU ikke er i stand til å stoppe veksten av partier som er nasjonalistisk innstilt. Dette gjelder land som Tsjekkia, Slovakia, Østerrike, Ungarn, Polen, Tyskland, Frankrike eller andre land på vårt kontinent.

«EU må øke finansieringen av organisasjoner og partier som arbeider for den ´Europeiske Union´, i motsetning til de lovlig folkevalgte i de ovennevnte nasjonalstatene som arbeider for et Europa bygget på suverene stater med homogene folkegrupper», sier Butler.

Videre hevder Israel Butler at majoriteten av Europas befolkning blir utsatt for «høyreekstreme, xenophobe og nasjonalistiske Oligarker» gjennom media. Folkebevegelsen mot innvandring, FMI konstaterer at hvis det eksisterer Oligarker som styrer systemmedia bør man se hvem som finansierer bl.a. organisasjonen «Civil Liberties Union for Europe» hvis mål er å påvirke systemmedia. Enhver borger i Europa som er ved sine fulle fem vet at systemmedia ikke er undergravet av s.k. høyreekstreme, snarere tvert i mot. Vi kan dessverre ikke se at det eksisterer en objektiv journalisme i systempressen da det motsatte skjer gjennom løgnerne i systemmedia hvor de propaganderer at masseinnvandring og multikultur er positivt for vårt kontinent. I hvilken virkelighet Israel Butler lever i er oss ubegripelig og vi anbefaler han snarest mulig adekvat medisinsk behandling slik at han – hvis overhode mulig – kommer tilbake til realitetens verden.

logo.2Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 121 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015