Innvandrere med i undersøkelse der det blir spurt om de selv utgjør en trussel mot norsk kultur. Kommentaren fra Bjørn Wichstrøm fikk plass på Aftenposten.no, utrolig nok.

”Vi blir stadig mer positive til innvandrere” skriver professor em. Ottar Hellevik i avisen 9. ds., basert på svar fra et representativt utvalg på fire tusen personer. Innvandrerbefolkningen er ikke holdt utenfor. Man spør altså innvandrere og deres etterkommere om de ”kan bli en trussel mot norsk kultur”. Noe av den holdningsendringen som Hellevik skriver om, skyldes åpenbart at innvandrerbefolkningens andel av samlet befolkning har økt. For øvrig er det en svakhet ved undersøkelsen at den ikke skiller klart mellom hva folk mener om dagens innvandrerbefolkning og synet på innvandringen som et fenomen med langsiktige og irreversible virkninger for Norge.

I Aftenposten 26. august 2017 kunne man lese: ”44 prosent av spurte nordmenn mener at flyktninger og migranter utgjør en stor trussel mot Norge, ifølge en undersøkelse fra Norsk utenrikspolitisk institutt.” Dette er nok et viktigere faktum enn de som nevnes av Hellevik.

wichstrømBjørn Wichstrøm
Oslo, 17.4.2018