LOVEN OG NISSENFoto: Oddbjørn Jonstad.

Høyesterett skal ha forkastet en anke fra en 24 år gammel mann etter at han under en krangel en lørdagsnatt på torget i Halden i 2015 kalte en neger for "jævla neger". Oddbjørn Jonstad har gjort seg opp noen tanker om "rettsstaten" Norge på vei til et totalitært samfunn:

"Halden Høyesterett har forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.

Skummel rettslig utvikling dette. Det er nå den krenkede som definerer hva som er hatefullt. Loven burde aldri vært verken påtenkt eller vedtatt. De tankeløse og feige politikerne har vedtatt en lov uten klare objektive kriterier for hva som er lovbruddet. Det er nå en subjektiv opplevelse hos den som føler seg krenket som definerer hvor listen skal ligge. Dommerne settes nå under et betydelig sosialt press som fremover - og i praksis - kommer til å senke listen for hva som er krenkelse. Nåde den dommer som tør å stå imot det sosiale presset (fra NRK Dagsrevyen, TV2-nyhetene, VG, Dagbladet, Aftenposten, Facebook etc. etc.). Og nåde den borger som med sin blotte eksistens oppleves som en krenkelse av en annen. Dette er første skritt på veien til et totalitært og ytringsløst samfunn.

Partiene på Stortinget har vedtatt denne loven - vet de hva de har gjort?"

jonstadOddbjørn Jonstad
Oppegård, 25.4.2018