header

Foto over: Wikipedia.orgjente med skøyter

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Dobbeltmoralens vokterDobbeltmoralens vokter?

750 milliarder investert for å spre radikal islam!
Wahabistene i Saudi-Arabia har i løpet av de siste 50 årene investert cirka 750 milliarder norske kroner for å fremme sin islamske fundamentaltro. Disse tallene har den britiske Henry-Jackson stiftelsen presentert i 2017.

Disse investeringene har de kanalisert gjennom forskjellige islamske NGOs for globalt å spre sin middelalder-islamske lære. De har direkte støttet fundamental-muslimske terror-organisasjoner og regjeringer i Tsjetsjenia, Irak, Afganistan, Albania, Bosnia, Tsjetsjenia, kunststaten Kosovo, Syria og hele Europa. Resultatet av disse investisjonene ser vi over hele verden, fra Indonesia via Midtøsten og Asia til Europa. Et radikal-islamsk virus sprer seg som en pest gjennom imamer i moskeer og med deres perverterte muslimske litteratur til deres islamske tilhengere. Vi ser nå konkrete resultater som Wahabistisk investisjoner, fanatisme og hat mot ikke- muslimer representerer. Uten denne økonomiske støtten ville ikke frammarsjen av forskjellige muslimske terrorgrupper funnet sted. Nå vil man altså eksportere atomteknologi til dette landet hvis mål er muslimsk verdensherredømme.

Saudi-Arabia snart med atomvåpen?
Det er derfor mer enn foruroligende at USA under Trump nå ønsker å støtte Saudi-Arabia i å bygge 16 kjernekraftverk. Ikke et eneste land utenom Iran har reagert mot denne avtalen. Iran har som kjent inngått en avtale med USA og vestlige land hvor de har forpliktet seg til ikke å utvikle atomvåpen. USA og deres allierte Israel er skeptisk til den inngåtte avtalen og Trump har uttalt at han vil kansellere avtalen med Mullah-regimet i Iran. Skal vi virkelig tro at ikke oljesjeikene i Saudi-Arabia forfølger et mål hvor besittelsen av atomvåpen står på agendaen? De internasjonale reaksjonene består ikke av mistro, protester og sanksjoner, men ingen kommentarer og uttalelser. Har man sett og lest en eneste artikkel i systemmedia om dette kommende samarbeidet? Denne dobbeltmoralen fra USA, Israel og Vesten er uforståelig og skremmende. Her blir igjen menneskelige moralske prinsipper ofret for geo-strategiske mål som fremmer USA og Israel og deres lydige vasaller. Derfor er det ikke merkelig at Frankrike, Kina, Sør-Korea og USA aktivt vil hjelpe til med å la dette landet som eksporter terror og olje for å utvikle de nevnte 16 kjernekraftverkene.

Selv den mest naive og uopplyste sjel må erkjenne at en ytterligere eskalasjon mellom Sunni- og Shia-muslimer i en allerede destabil region er forprogrammert og at dette er en ytterligere trussel mot verdensfreden.

Sofie R. Danielsen
Halden, 27.4.2018

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon i Norheimsund
Fredag 11. januar 2019


FMI informerte på Nordmøre
Torsdag 3. januar 2019


Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 146 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015