tyskfiendtligEksempel på et forvirret offer for systemmedias indoktrinering.

FMIs lesere er dessverre kjent med fenomenet massevoldtekt utført av fremmedkulturelle også kjent som “Taharrusch”. I midten av oktober ble en 18 år gammel kvinne gjengvoldtatt av opptil 15 sosialturister i Freiburg i Tyskland, dette i følge tysk politi. 8 av disse opp til 15 krapylene sitter nå i varetektsfengsel. 7 er syriske statsborgere og den siste er en syrer med tysk pass, altså en plastikk-tysker. På facebook poserer en av disse, Majid H. med gevær og ammunisjon, men han defineres i Tyskland som beskyttelses-søkende og med rett til asyl.

AfD, Alternativ for Tyskland gjennomførte en demonstrasjon mandag denne uken (30/10) for igjen å rette søkelyset på den manglende rettssikkerhet i dagens Tyskland. AfD forlanger en utgangssperre for lykkejegerne, som invaderer Tyskland i horder med god-menneskenes og Merkel-regimets velsignelse. Dette brakte borgermesteren og hans partnere i Freiburg på den vanvittige ideen om å oppfordre til en motdemonstrasjon under mottoet «Demo mot høyresiden» og «mot instrumentalisering av ofre for poltiske meninger». Hvor virkelighetsfjernt er dette da: «Ofre for politiske meninger»? Ofrene er ikke de syriske sosialturistene som ikke respekterer enkeltindividets integritet og tysk lov. Her er offeret en ung kvinne som er psykisk traumatisert og fysisk preget av en grov massevoldtekt. Denne unge uskyldige kvinnen vil antageligvis måtte finne seg et nytt sted å bo. For som offer vil «Rapefugees welcome-ordføreren» og AFA ikke la hun leve i fred da hun har våget å være et offer. Denne aksjonen fra de anti-tyske ligner en offentlig gruppevoldtekt nummer to.

Gledelig nok lar ikke reaksjonene vente på seg, og til og med venner av initiativtagerne av motdemonstrasjonen utrykker bl.a. følgende:

– Dette er en lynavleder. En instrumentalisering av politikken for å avlenke fra sin egen rådløshet. Man skulle heller finne løsninger for hvordan dette kan forhindres. Politikk som dette vekker bare avsky i meg.

–Hvordan kan man være så forblendet: Ikke ett ord om offeret, ikke ett ord om sinnet mot forbryterne, men et opprop mot høyre… som om overgriperne var fra høyresiden, og ikke en demo mot «gjestene» som avskyr våre lover og regler.

–Enten skal man her provosere eller så har man nådd et pietitetslavmål. Få opp øynene og slutt å snakke om instrumentalisering.

FMI oppfordrer de tyskfiendtlige myndigheter og deres voldelige stormtropper, AFA om å benytte motto som «Still loving a dying german» og «For flere tvangsvoldtekter av etniske tyskere».

Nettredaksjonen