header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Artikkelen er tidligere publisert i Norge Er Vårt nr. 2 - 2011. Foto i artikkelen: Kjetil Ree. Wikipedia.

norsk_politi_offiser_3Historien jeg nå forteller har jeg fått fortalt fra hovedpersonen selv, 64 årige Odd Løschbrandt, fra Stavanger.

Odd skulle være godt kjent blant oss innvandringsmotstandere, både fra FMI og fra tiden med Fedrelandspartiet. Vi kjenner Odd som en saklig og avbalansert mann, men som har et ”lyte” som kjennetegner gode nordmenn, nemlig den politisk ukorrekte nasjonalfølelse. Slike personer er, som jusprofessor Nikolaus Gjelsvik uttrykte det i Den rette træleæra: ”Ein mann som hev dette lytet vert rekna for ein låk kar og er lite velsedd hjå dei styrande, kor mykje godt han so gjer”.

Det hele startet for cirka 6 år siden, Odd flyttet sammen med sin mor, som den gang var 85 år gammel, til nytt bosted utenfor Stavanger. Ikke lenge etter de var flyttet inn i sitt nye hjem ble de utsatt for plaging av en guttegjeng. Det ble kastet stener, snøballer og andre gjenstander på vinduene. Odd hadde klart å leve med dette, men den eldre damen, hans mor, ble vettskremt av denne stadige plagingen. Odd henvendte seg flere ganger til politiet og bad dem gripe inn for å få stoppet guttegjengen, men ingenting ble gjort fra politiets side. Til slutt så ikke Odd noen annen utvei enn å gripe inn selv. Han fikk merket seg hvem som var lederen for gjengen, og ved en anledning tok han denne på fersk gjerning og ristet ham og ba om at plagingen måtte ta slutt. Han tok med andre ord politiets jobb.

Mor til gutten politianmeldte så Odd Løschbrandt for å ha refset gutten. Da tok politiet saken!

Saken havnet i retten og Odd ble dømt og ble ilagt en bot på kr 10 000.-. Arbeidsløs og ubemidlet ble det selvsagt vanskelig å betale boten, en bot som han også så på som totalt urimelig. En del personer som leste om saken i VG betalte inn boten, men rot fra politiets side førte til at cirka 2 000 kroner av boten ikke ble innfridd. Politiet var senere på døren for å kreve inn beløpet, men da det visstnok var noe uklart for ordensmakten hvor mye som var utestående reiste de derfra med uforrettet sak.

Men den 12. mai 2011 kom to politimenn og en politikvinne på nytt besøk til arne_johannessenLøschbrandt og hans mor som nå er over 90 år og som fortsatt bor hjemme sammen med sønnen. Denne gange forteller han at han ble lagt i jern og anbrakt i politibilen. Til all hell hadde han nå 2 000 kroner for hånden så han fikk betalt det siste avdraget. Hvis ikke ville han denne dagen blitt satt i fengsel. Hans mor som bare kan komme seg frem i gåstol var helt fra seg av fortvilelse.

Og hvorfor skulle politiet stille med tre personer, var det på grunn av at de da ville ha et flertall bak seg hvis saken ble ført videre av Odd og hans mor?

Dette er en slik historie som vi fra tid til annen hører om i dette landet som blir profilert verden rundt som en rettsstat og et levende demokrati, visstnok uten sidestykke i verdensmålestokk. Kan vi ikke heller kalle det et døende demokrati og en røverstat?

(Bildet til høyre: Arne Johannessen, mangeårig leder av Politiets fellesforbund).

Løschbrandt 220811

Sendt 28.12.11 til:
«Alle» norske aviser. De norske politiske parti. Justis- og politidepartementet. Statsministerens kontor. Norske patrioter/nasjonalister.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 123 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015