header

Spørsmål:

"Om jeg har forstått dere riktig, så stempler dere alle innvandrere som trusler for «Det norske riket» eller hva faen dere vil kalle det. Blir direkte provosert av denne typen generaliserende uttalelser fra folk som helt klart ikke vet hvordan innvandringspolitikk fungerer. Så jeg antar mine tre spørsmål til dere er:

1: Er alle innvandrere like, og er alle en trussel for norsk kultur?

2: Mener dere at enkeltmennesker er ansvarlige for sine egne handlinger? Og at hvert enkeltmenneske skal dømmes for sine handlinger. Om dere synes dette, synes jeg det er merkelig at dere vil stenge ute hele folkegrupper ganske enkelt fordi noen få av dem skremmer dere. (Kollektiv straff er faktisk etter norsk lov, forbudt.)

3: Hva er gjennomsnittsalderen i FMI?

Gleder meg til svar, kan utfra svarene deres bekrefte eller avkrefte seriøsiteten deres."

Ola Nordmann

Svar:

"Hei, og takk for henvendelsen.

Innledningsvis leser jeg at du blir provosert over at noen har meninger som strider mot dine egne. Åpen dialog og respekt for andres meninger er viktig både for debattnivå og framgang på alle plan, nasjonalt og globalt, men også for egen selvfølelse.

Kan du påpeke hva i våre vedtekter som strider mot menneskerettighetene eller din egen virkelighetsoppfatning, eller på annen måte er provoserende, er vi glade for tilbakemeldinger.

Hvis det er diverse leserinnlegg i FMIs nettavis som du reagerer på, er disse som oftest personlige ytringer og ikke nødvendigvis uttrykk for organisasjonens holdninger.

Svar på dine spørsmål:

1: Vi mennesker er alle individuelle, vil jeg tro, det gjelder både utseende, holdninger, lynne, det å inneha politiske meninger og terskel for å begå f.eks. lovbrudd.

FMI ønsker alle folks rett til eget hjemland, der de kan videreføre egen kultur og egne tradisjoner, jfr. vedtektene 1.1. FMI er ikke motstander av individuell innvandring, men masseinnvandringen. Den masseinnvandringen som foregår i dag er politisk villet og i strid med folkeflertallets syn, Grunnloven og Menneskerettighetene. Norske politikere har aldri fått et mandat fra det norske folk med det som mål å omskape Norge til et flerkulturelt samfunn og med det utslette nordmenn som egen etnisk folkegruppe. Som kjent så føder norske kvinner for få barn til at vi reproduserer oss selv.

Vår norske kultur fortrenges gradvis til fordel for fremmede. En spesiell fare er nok islam som i tillegg til å være en religion, er en politisk ideologi med et lovverk som bygger på skrifter fra det 6. århundre. Og som ikke kan forandres da de er stående ordrer direkte fra Allah. Som vi alle er vitner til setter islam stadig sterkere preg på Vest-Europa, og politikerne gjør knefall for islam over en lav sko.

Eksempler på at vår norske kultur fortrenges av fremmede: Innføring av diverse religiøse hodeplagg i Forsvaret, og krav til land med kors i sine flagg, at disse må fjernes. Og vår kristne religion er nå etter siste grunnlovsendring fra i mai i fjor, ikke lenger landets offentlige religion.

Her en liste over krav og "ønsker" fra de fremmede. Vi kan vel absolutt kalle dette for trusler mot vår kultur: Krav fra innvandrermiljø.

2: Enkeltmennesker er som oftest ansvarlige for egne handlinger. Vi ønsker ikke å utestenge hele grupper av mennesker fordi én eller to har begått kriminelle handlinger, men fordi vi ønsker å bevare nasjonalstaten Norge, vår befolkning og vår kultur. I tillegg mener vi det er mange norske politikere som må stilles ansvarlige for den svært negative utviklingen vi har hatt de siste tiår p.g.a. tvangsinnføringen av et fargerikt fellesskap.

3: Vi har medlemmer i alle aldersgrupper. Fra 16 år og til over 90 år."

Hilsen

FMI
Bjørnar Røyset
formann

Spørsmål:

"Takk for svar, jeg har fått mye bedre forståelse for hva dere egentlig vil nå. Vil fortsatt gjerne vite hva gjennomsnittsalderen er, og ikke bare at det er folk fra alle aldersgrupper med. Problemet mitt, er at dere ser ut til å tro at de fleste innvandrere ikke vil integreres, noe som ikke er tilfellet i det hele tatt. Det er kun noen få som nekter integreres i det norske samfunnet. Dere ser også ut til å tro at det er så lett som å bare sende alle ut av landet... Noe det helt klart ikke er. Stiller meg veldig kritisk til noen av synspunktene deres, siden jeg er ser at mange innvandrere faktisk er våre beste borgere. Dere kaller dere en folkebevegelse, men er dere egentlig bare en klagegruppe for sinte gubber? Kan virke sånn når jeg leser noen innlegg fra medlemmer på siden deres. Takker for saklig tilbakemelding, og håper på et konkret svar på gjennomsnittsalderen. Den som intet lurer, intet lærer."

Mvh
Ola Nordmann

Svar:

"Å finne ut gjennomsnittsalderen på medlemmer av FMI vil bli en omfattende jobb som verken undertegnede eller andre i styret ønsker å bruke tid på. Den er dessuten irrelevant for saken.

Vi ønsker ikke integrering av innvandrere. Vi ønsker innvandringsstopp og hjemsendelse, så lenge de er et resultat av masseinnvandringen. Men individuelle innvandrere som kommer hit av naturlige årsaker, bør ikke bare integreres, men assimileres.

Selvsagt kan en innvandrer være en god borger av Norge. Det skulle bare mangle. Men det er som sagt ikke det som er grunnen til at FMI ble stiftet – hvorvidt en innvandrer er en god eller dårlig borger. Vi ønsker kun å bevare nasjonalstaten, og som vi ønsker alle andre folkeslag det samme."


Mvh
Bjørnar Røyset
FMI


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015