header

Spørsmål:

"God dag. Jeg er en norsk 15-åring fra Vestlandet som lurer litt på dette forbundet deres. Hva dere synes om skandinavisk innvandring som f.eks. at islendinger kommer til Norge og bosetter seg her? Ps. Jeg er for norske tradisjoner men jeg er sammen med ei fra Island. Ho har bodd i Norge mesteparten av sitt liv.

Håper på et positivt svar."

Mvh
Ola Nordmann

Svar:

"Hei, og takk for spørsmål!

FMI er generelt motstander av masseinnvandringen – ikke individuell innvandring – og med spesielt vekt på den fremmedkulturelle masseinnvandring. Med begrepet masseinnvandring menes den innvandring som er politisk styrt og villet, og som ofte kommer under dekknavnene «flyktninger, asylsøkere og familiegjenforening». Vi er ikke prinsipielt i mot at flyktninger og asylsøkere kan komme til Norge, men det må skje på visse kriterier (les vedtektene 3.3 og 3.4).

I Norden har det i etterkrigstiden vært et felles arbeidsmarked og det har fungert utmerket, særlig på grunn av likhet i språk og kultur. Folkeforflytninger mellom de nordiske landene har av den grunn ikke bydd på de store utfordringer.

Sverige, Danmark, Finland og Island kjemper den samme kamp mot den fremmedkulturelle masseinnvandring som Norge gjør. Kampen for å bestå som fremtidig nasjon, hvor vi kan videreføre egen kultur og egne tradisjoner, deler vi med våre nordiske naboer.

FMI har inntil nå ikke sett på den vestlige innvandring (spesielt fra Sør- og Øst-Europa) av en slik art at den truer vår nasjonalstat. Men de siste års arbeidsinnvandring fra disse landene har etter hvert antatt dimensjoner som kan true vårt land på forskjellige områder. Takket være Schengen-samarbeidet kan borgere knyttet til dette samarbeidet og generelt EU-land, reise nærmest fritt fra land til land med de problemer det måtte medføre. Jeg tenker spesielt på sosiale utgifter og kriminalitet."

Beste hilsen

FMI
Bjørnar Røyset
Formann


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015