header

Spørsmål:

"Innvandringen (ikke fra Vesten) har gått over styr i Norge, den må begrenses mener jeg.

Men dere vil stoppe den helt? Er ikke det egoistisk?"

Mh
Ola Normann

Svar:

"Det er bra at løgnen fins, tenk om alt vi hørte var sant.

FMI har aldri sagt at innvandringen må stoppes helt.  Vi er imot masseinnvandring, men ikke individuell innvandring.  FMI er heller ikke totalt imot flyktningestatus i Norge, men de må erklære seg villige til å reise tilbake til sine hjemland så snart det er trygt.

Innvandringen har ikke bare gått over styr, den er katastrofal.  Hvis ikke drastiske midler tas i bruk vil nordmenn bli i mindretall i eget land, med de konsekvenser det vil få for politisk styring, kultur, språk og religion.

Å ville verne om sitt eget er ikke egoisme, men sunn fornuft."

Hilsen

FMI
Bjørn Voldnes

Nytt spørsmål fra samme person:

"Mye fornuftig i det du sier. Og vi må selvfølgelig hjelpe flyktninger. Men det er jo mange millioner på flukt i verden, og dere mener vi kun skal hjelpe noen få hundre? F.eks. hvor mange flyktninger skal vi ta imot i året? 100, 1000, 5000?

Vi må jo hjelpe folk på flukt, vi som har det så bra. Jeg mistenker det er den overgrodde velferdsstaten som er problemet. Den er ikke levedyktig, men dersom vi bygger den ned litt kan vi kanskje hjelpe flere?

Det beste hadde jo vært fri innvandring, at alle kan komme til Norge, men det går jo ikke så lenge vi har den svære velferdsstaten og backer oss."

Mh
Ola Normann

Svar:

"Masseinnvandring har ført til enorme katastrofer mange steder i verden, beste eksempel er Nord- og Sør-Amerika. Alle reelle flyktninger burde få hjelp, men i nærmeste trygge land og på eget kontinent.  Da ville man unngå kulturelle og språklige problem og pengene ville rekke til alle.  Imidlertid har de vestlige land latt være å følge dette råd, og de fleste land har nå kommet i den situasjon at de ikke engang har økonomi til å balansere eget statsbudsjett.  Derfor ser vi at giverlandkonferanser stadig lover penger, men mye av dem uteblir.  Kriminelle menneskesmuglere og dumme og feige vestlige ledere har sammen skapt denne situasjonen der asylinstituttet er i ferd med å bryte sammen, og millioner blir uten hjelp."

Hilsen

FMI
Bjørn Voldnes


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015