header

Spørsmål / kommentar:

"Hei.
Jeg er en Oslogutt som registrerer følgende i hovedstaden. I takt med at nordmenn i Oslo flykter/flytter ut av byen pga multikulturalismen vi blir dyttet på, så er også praten om misnøyen i ferd med å komme opp i dagen. Vi trenger nå en politisk organisasjon som kan ta opp kampen i de formelle rammene.

Vi trenger en leder med kunnskap, et varmt, men realistisk menneskesyn. Og de finnes der ute. Nå må dere snart samle kreftene slik at vi vanlige mennesker kan få noen å støtte. Vi er i ferd med å nå et kritisk punkt her nede. En demografisk tsunami som først vil ta Oslo, så resten av landet. Det vil gå fort fra nå av. Noen må ta grep før det blir kaos i gatene."

Svar:

"Hei, og takk for e-post!

Jeg er enig i dine refleksjoner.

Multikulturalismen blir pådyttet mot nordmenns vilje. Denne utviklingen er politisk styrt og en villet utvikling blant majoriteten av norske politikere. De av politikerne som er uenige i dagens innvandringspolitikk, og tilhører de partier som vi anser som innvandrings-partier, er styrt av partipisken og tør, eller evner ikke å bryte ut og protestere. Dette vet vi av erfaring fra bl.a. Førde vedr. moské-saken som FMI protesterte mot og bedrev opplysningsvirksomhet om i 2007 og 2008. Vi vet at f.eks. Ap-politikere var uenige i planen om moské, men når saken skulle avgjøres i kommunestyret, var det kun Frps to representanter som stemte mot.

At befolkningen begynner å prate høyt om de problemer som oppstår pga. masseinnvandringen, er en trend som vi har sett en stund. Dette kommer nok spesielt fram i Oslo, Østlandet generelt, men mange stemmer likevel på partier som ikke har programfestet en restriktiv innvandringspolitikk. Folk er også redde for å ytre seg kritisk da myndighetene har lest opp og vedtatt for flere år siden - og som gjelder fremdeles - at enhver kritikk av dagens innvandringspolitikk er ensbetydende med rasisme og nazisme. Jeg kan ta et eksempel: Vaktmesteren på skolen jeg bedrev vedlikeholdsarbeid av i fjor sommer/høst, var oppgitt, frustrert og forbannet over situasjonen. Likevel gikk han hen og stemte Ap ved Stortingsvalget, med begrunnelsen: "vi må ivareta sykelønnsordningen og andre sosiale rettigheter." Våre sosiale rettigheter er selvsagt umåtelig viktig å ta vare på og forsvare, men det er andre partier enn Ap som ønsker dette. Uansett, når vårt norske samfunn er blitt til en multietnisk heksegryte, da hjelper det neppe med sosiale goder på papiret, hvis det ikke finnes økonomi til å forsvare disse. Jeg føler likevel at folk i ferd med å våkne, men det skjer så uendelig sakte.

Vi trenger absolutt en sterk politisk organisasjon, og ikke minst ett sterkt politisk parti ved siden av Frp, som ønsker stopp i innvandringen og hjemsendelse (repatriering) av de som allerede har kommet til Norge. Til nå finnes det en rekke små-partier som ikke oppnår nok stemmer til å få innflytelse i Stortinget. Der trengs det samarbeid og sammenslåing.

Tilbake til politiske organisasjoner. FMI kunne ha utfylt denne rollen, men til det trengs det en leder som har politisk erfaring og -tyngde, og et sekretariat som kan arbeide på heltid med saken. En formann som skal utfylle en slik rolle, bør aller helst være tilhørende i Oslo/Østlands-området. Der politikerne og media holder til. Hvis f.eks. FMI skulle hatt et sekretariat som arbeider på heltid, trengs det sponsórer som finansierer dette. Til nå er det kun de såkalte antirasistiske organisasjoner som får økonomisk støtte, og det av myndighetene - som igjen har vedtatt denne fremmede invasjon.

I tillegg må hver og en aktivist i hvert enkelt fylke engasjere seg for saken og bedrive kontinuerlig opplysningsvirksomhet. Til nå er de aktivistene vi har, for slappe. Noen gjør en bra jobb, men det blir for lite til at vi får satt skikkelige spor etter oss. FMI trenger flere aktivister som i tillegg er villige til å bidra mer økonomisk.

Vi arbeider for tiden med en ny internettside. Å ha en tidsriktig nettside der vi til en hver tid belyser aktiviteten, er svært viktig. Videre vil vi få produsert plakater og klistremerker med kompromissløse budskap som igjen vil skape nysgjerrighet, interesse, engasjement, og irritasjon blant våre politiske motstandere. Dette i tillegg til våre tradisjonsrike flygeblad. Det er også viktig at det blir organisert stands og møter som FMI praktiserte de første årene, men til det igjen er vi avhengig av aktive medlemmer som tar for seg hvert enkelt fylke.

Er du interessert i å bidra, ta kontakt."

Beste hilsen

FMI
Bjørnar Røyset
formann


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015