header

Spørsmål: "Mitt navn er "Ola" og er snart 18 år. Jeg har lest om organisasjonen og vurderer å bli betalende medlem, men jeg har et par spørsmål: Hvor mange personer er medlem i dag?"

Svar: "Landsstyret har vedtatt at medlemstallet skal være konfidensielt, men alle som kommer på årsmøtene får full beskjed også om dette."

Sp: "Hva går medlemskontigenten til?"

Sv: "Alle inntektene går til organisasjonens formål, alle som jobber for FMI gjør det gratis, men kan av og til få dekket utlegg."

Sp: "Hvordan arbeider dere for å fremme våre meninger?"

Sv: "Aktivistene jobber på mange måter. Den mest vanlige er å få flygeblad fra FMI som så legges i postkasser eller deles ut på andre måter. FMIs administrasjon sender brev til statsråder, stortingspartier og andre offentlige etater for å påvirke. Ellers trykker vi flygeblad og holder kontakten med våre aktivister utover landet."

Sp: "Har dere fått igjennom noen saker allerede?"

Sv: "Vi har jobbet i over 20 år. I de siste år har regjeringene sett seg nødt til å bli strenger i innvandringspolitikken, dette kommer av politisk trykk fra befolkningen, noe som FMI og andre innvandringsmotstandere har skapt gjennom målrettet arbeid."

Sp: "Hvilken side kjempet krigsveteranene på under 2. verdenskrig, som la grunnlaget for FMI? (Svaret er likegyldig for min avgjørelse.)"

Sv: "De kjempet sammen med de allierte."

Sp: "Er organisasjonen basert på Norge som et kristent land eller som et religionsnøytralt land med gamle norske tradisjoner? (Jeg er atheist og klar over at noen av de norske tradisjonene vi har i dag stammer fra før Norge ble kristnet.)"

Sv: "Se vedtektene 2.1, vi vil beholde "vår norske og kristne kulturarv". Vi er selv sagt klar over at mye av det norske stammer fra før kristen tid."

"Ellers vil jeg bare legge til at jeg synes det virker som om dette er en seriøs organisasjon med en potensiell gjennomslagskraft hos politikere."

Mvh
Ola Normann

"Svar er gitt etter hvert av dine spørsmål."

Med vennlig hilsen

FMI
Bjørn Voldnes


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015