header

Spørsmål:

"Hei.
 
Stortingsvalget nærmer seg, og for Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI), er det selvsagt naturlig å oppfordre til å stemme på partier som vil føre en restriktiv innvandringspolitikk. Som en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon, oppgir man her følgende partier: Fremskrittspartiet, Demokratene, Kystpartiet og Pensjonistpartiet. Min personlige mening er at Fremskrittspartiet er det eneste reelle alternativ av disse partiene, dersom man virkelig ønsker en endring. Men ikke alle stoler på dette partiet, og det er derfor vel og bra at de har andre alternativer, dersom det letter på deres samvittighet.
 
Jeg er en fast leser av FMIs nettsider, og synes det står mange friske artikler. Men en dag reagerte jeg imidlertid kraftig. Det gjelder fortsatt i forhold til artikkelen om årets stortingsvalg. Videre i artikkelen står det nemlig: "I tillegg stiller Norgespatriotene liste i Vestfold fylke, og i følge tv2nyhetene.no stiller også Vigrid liste i Buskerud fylke".
 
Jeg er en sterk motstander av de såkalte NorgesPatriotene. "Partiet" har kun én sak på dagsorden. Har det ingen relevans å vite hvordan partiet for eksempel stiller seg i forhold til utenrikspolitikk, kriminalpolitikk og våre nasjonale verdier? Alt dette henger jo sammen i forhold til hva slags samfunn vi ønsker at våre neste generasjoner skal vokse opp i.
 
Enda verre blir det når Vigrid nevnes ved navn. Har virkelig velgerne FMIs velsignelse til å stemme på denne organisasjonen som driver med jødehat, støtter Hamas utryddelsespolitikk og Kristin Halvorsens boikottpolitikk overfor Israel? Hvordan harmonerer Vigrids "nyhedenske" syn med FMIs formålsparagraf om at man vil sikre at "Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv (mine uthevinger) og folkets historiske fellesskap"? FMI har i tillegg erklært at "totalitære eller rasistiske synspunkter er uforenlig med FMIs idegrunnlag".
 
Man later kanskje til å tro at Vigrid er bragt inn "på det politiske sporet"? Det medfører i såfall ikke riktighet. Deres leder innrømte åpent til Dagsavisen tidligere i vår at man brukte en annen retorikk nå enn tidligere for å vinne velgere. Å gå god for Vigrid er derfor like naivt som når en rekke liberalere opp igjennom tidene har gått gode for de kommunistledede folkefrontene.
 
Jeg vet at dere er blitt indignerte over å bli satt i bås med Vigrid, og jeg har alltid tatt avstand fra denne sammenligningen. Men med denne oppfordringen foran årets valg, gir dere SOS Rasisme oa. god ammunisjon. Jeg oppfordrer derfor, i beste mening, at dere endrer på oppfordringen. NorgesPatriotene og Vigrid skader den nasjonale sak, og er i realiteten fedrelandets verste fiender. For øvrig er det heller ikke typisk norsk å hate andre mennesker."
 
 
Med vennlig hilsen
Ola Normann

Svar:

"Til
"Ola Normann"
 
Hei! Jeg lovte et svar.
 
Som tverrpolitisk organisasjon er grensen mellom å opplyse om de politiske parti som ønsker å føre en streng innvandringspolitikk, samt å oppfordre til å stemme innvandringskritisk, som å balansere på en knivsegg. Faren for å "tråkke noen på tærne" er alltid til stede. Som oftest i våre skriv oppfordrer vi det norske folk til å stemme på politikere som vil føre en restriktiv innvandringspolitikk. Vår artikkel på hjemmesiden som du viser til, oppfordrer vi folk flest til å stemme på partier som er innvandringskritisk. Samtidig belyser vi de politiske partier som fører en slik politikk. Jeg mener likevel vi er innenfor de rammer som kan tillates av en tverrpolitisk organisasjon. Hva gjelder Vigrid, så viser jeg bla. til en rekke aviser som har publisert artikler om Vigrid som politisk parti. Deriblant tv2nyhetene.no. Dette er (nett)aviser som jeg anser som mer eller mindre "politisk korrekt". Som kjent vil verken Finn H. Andreassen eller Trond Giske nekte Vigrid å sende innslag i f.eks. Frikanalen. Deler av Vigrids virksomhet er motstand mot masseinnvandring. Selv har jeg ingen sans for deres jødehat og lefling med nasjonalsosialismen. Men jeg mener likevel man må dra lasset i lag hva gjelder kampen mot fremmedinnvandringen - uoffisielt selvsagt. Splid og uenighet har preget motstandsmiljøet i flere tiår. Nå er det på tide å kjempe felles sak, selv om man av og til er uenig i fremgangsmåten. En god regel er aldri å kritisere andre nasjonalister offentlig. Det skaper splid.
 
Personlig har jeg ikke sans for alt Vigrid eller NorgesPatriotene står for og hvordan de formulerer seg, men jeg forsvarer deres rett til å eksistere i ytringsfrihetens navn. Som opplysningsorganisasjon som FMI er, har vi etter mitt syn ikke noe valg enn å opplyse om alle innvandringskritiske partier.
 
For en tre års tid siden ba vi partiet Demokratene om å lenke opp til FMIs hjemmeside. Dette ble gjort. Senere trakk de dette tilbake, med begrunnelsen at vi linket opp til Vigrid fra vår nettside. Siden har vi fjernet linken til Vigrid. Men det strider likevel med min oppfatning av ytringsfriheten. Å tie noen i hjel er venstresiden si måte å drive politikk på.
 
Ser ut i fra din siste e-post at du ikke er medlem i FMI. Husk, det er medlemskontingenten fra medlemmene og bidrag ut over den, som gjør det mulig å drive vår virksomhet. Jeg oppfordrer deg herved til å bli medlem for å støtte vår sak. Nå har vi også gjort det mulig å abonnere på medlemsbladet Norge Er Vårt. Da kan sympatisører støtte oss økonomisk uten å være medlem, og i tillegg få noe tilbake. De som gir FMI økonomisk støtte, medlemskontingent eller på andre måter, kan være sikker på at ikke en krone av donasjonen vil sløses bort. Vi forsikrer at hver eneste krone som vi mottar, blir brukt til å styrke motstandsbevegelsen for alt det er verdt. Hver krone blir brukt med respekt."
 
Beste hilsen
Bjørnar Røyset
formann
FMI


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015