header

Spørsmål:

"Jeg ser at Norge kan trenge en restriktiv innvandringspolitikk. Vi kan ikke ta i mot alle som ønsker å komme hit.

Imidlertid er det mange mennesker som har blitt tvunget på flukt på grunn av sin politiske og/eller religiøse overbevisning. Iran er jo et skrekkens eksempel. Det er mange iranere som har kommet hit og som har et reelt beskyttelsesbehov. Disse kan ikke reise tilbake. Jeg tror de aller fleste av disse vil klare seg bra i det norske samfunnet. Jeg har møtt flere av dem, og mitt inntrykk er at de oppfører seg bra og klarer seg bra i det norske samfunnet, og ha mye positivt å bidra med. Mange av dem har konvertert til kristendommen, som det er dødsstraff for i Iran. Min mening er at Norge bør gi beskyttelse til flere slike mennesker, selv om vi ikke har mulighet til å hjelpe alle. I mange muslimske land blir de såkalte "vantro" ofte dårlig behandlet og trakkassert, og det er flere som velger å komme til vår del av verden for å slippe unna vold og trakkassering fra muslimer i sine egne hjemland. Jeg har gjort meg mine tanker om dette, og hvis vi tok imot flere slike i stedet for rettroende muslimer, ville det bli vanskeligere for de rettroende muslimene å fremme særkrav og få gjennomslag for dem. Jeg tror også at de fleste folk som har reist hit for å slippe unna religiøs trakkassering lett vil kunne tilpasse seg det norske samfunnet og de lover og regler vi har her.

Sannsynligheten for at en kristen iraner som har måttet flykte for å unngå sin "rettferdige" dødsstraff for en så "alvorlig" forbrytelse som å konvertere fra islam til kristendommen skal fremme muslimske særkrav og kreve muslimsk ditt og muslimsk datt, kan ikke være påfallende stor.

Hva mener dere i FMI om dette? Er dette noe dere har gjort dere opp en mening om?"

Mvh
Ola Normann

Svar:

"Beklager seint svar, men vår virksomhet bedrives på fritiden, etter arbeid, familieliv og andre fritidsaktiviteter. Tiden blir derfor knapp, og det kan gå en stund før vi besvarer en henvendelse.

Jo, du har rett. Landet trenger en restriktiv innvandringspolitikk, men det alene er ikke nok. Etter at det nærmest har vært en fri masseinnvandring til vårt land siden midten av 1980-tallet, må i tillegg myndighetene utarbeide en omfattende repatrieringsplan og som settes ut i praksis. Innvandringsstoppen som ble vedtatt i 1975 ble aldri respektert, da den ble gjort illusorisk ved et mangfold av dispensasjoner.

FMI ønsker å hjelpe virkelige flyktninger i nærmestliggende trygge land og på egne kontinenter, fortrinnsvis gjennom FNs høykommissær for flyktninger. Flyktninger som mottas i Norge må si seg villige til å reise hjem igjen når forholdene i hjemlandet tilsier trygg retur, før oppholdstillatelse innvilges. Asylsøkere bør bare gis oppholdstillatelse dersom Norge er det første land på fluktveien hvor de kunne få asyl. Til eks. bør nå alle tamiler fra Sri Lanka, med sine etterkommere, reise tilbake til sitt hjemland, om nødvendig med tvang. Viser ellers til vedtektene pkt. 3.1-3.4.

Det bør også påpekes at konvertitter ofte forlater sin gamle religion nettopp for å få innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Vedr. å tilpasse seg det norske samfunn, viser det seg at utlendinger ikke ønsker dette. De aller fleste ønsker å videreføre egen religion, kultur og egne tradisjoner i Norge.  Det er det som er grunnen til alle kulturkonfliktene, og problemet bare øker."

Beste hilsen

FMI
Bjørnar Røyset
Formann


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015