header

Spørsmål:

"Jag undrar om jag som svensk innvandrare ska ur landet (Bevara Norge Norsk)? Hur ska Norge klara seg då om alla åker hem?"

Mvh
En svensk innvandrer

Svar:

"I miten av 70-åra var det boom i skipsbyggingsindustrien i Norge og enkelte næringslivsledere uttalte at det ville bli mangel på arbeidskraft i all fremtid.  I begynnelsen av 80-åra måtte mange skipsveft legges ned trass i en foregående enormt dyr motkonjunkturpolitikk.  Det fanst ikke nok oppdrag. Da uttalte Gro Harlem Brundtland (statsminister flere ganger) at all fremtidig sysselsettingsvekst måtte komme i det offentlige. Noe som har ført til at offentlige sysselsatte i Norge er svulmet opp til 800.000 personer. Av dette ser vi hvor lite treffsikre også de høyt utdannede, politikere og såkalte intellektuelle er.

Etter mitt skjønn kan man med letthet forenkle det meste av regelverk i Norge og få frigitt over tid minst 200.000 fra det offentlige.  Den enorme offentlige sektor i Norge har vært en form for skjult arbeidsløshet og vi har således egentlig ikke hatt behov for arbeidsinnvandring bortsett fra en del spesialister som også var intensjonen med Innvandringsstoppen i 1975.

Arbeidsvandring mellom naboland med felles kultur/religion/språk har alltid vært vanlig over hele verden og ikke skapt problemer på grunn av hurtig tilpasning eller assimilering.  Svensker har kommet til Norge og nordmenn reist til Sverige under høgkonjunkturer der, dette har skjett flere ganger bare i min levetid. Slik utveksling mellom like naboland er både fornuftig og ønskelig.  Det som har skjett i Sverige er imidler ufornuftig og unaturlig, og vi ser nå at etniske svensker flytter fra Malmø fordi man ikke greier å bevare Sverige svensk.

Vi nordmenn bør ta skrekk av den svenske katastrofen og enda sterkere jobbe for et Norsk Norge.  Hvis du trenger opplysninger om våre vedtekter mm. så send ditt navn og adresse.

Kopi av dette er sendt til mange norske nasjonalister slik at du kan få andre synspunkter tilsendt også."

Hilsen
FMI
Bjørn Voldnes


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015