header

Spørsmål:

Hei!

"Til tross for at mange nok er enige i deler av deres budskap så tror jeg mange oppfatter dere som ekstreme fordi dere uttaler dere generelt om innvandrere.

Jeg kjenner flere innvandrere, som er like redde for den muslimske invasjonen, i det jeg og mange ser at muslimene får gjennomslag for alt for mye av sin fremmedartede kultur, og ekstreme skikker og kvinneundertrykkende lover.

Som mor til barn med utenlandsk far og med en mann som stadig blir skremt over nettopp muslimenes fremmarsj så vet jeg at hudfarge ikke er det egentlige problemet, men innstillingen og den fundamentalistiske tankegangen til da spesielt de muslimske grupperinger i det norske samfunnet.

Min mann gjorde meg her om dagen oppmerksom på at leder for en bevegelse i Storbritannia mot muslimsk ekstremisme/innvandring (husker ikke hva den het) nettopp er en inder.

Jeg tror derfor dere ville nådd langt flere hvis dere ikke snakket om innvandrere generelt (men kanskje dere mener det?), men det dere egentlig er redde for som mange også med mørkere hudfarge er redde for, den muslimske invasjonen og ødeleggelsen av nettopp det norske samfunnet som denne religionen kan forårsake. Mine barn er så norske som man kan bli, men de har mørkere hudfarge enn meg, men de/vi ønsker heller ikke en ødeleggelse av det norske samfunnet, demokratiet og de kristne grunnverdier. Vi ønsker ikke å kompromisse på noe område med fremmedartede og ødeleggende religiøse inntog fra en religion som er ødeleggende, og som man ser nok av bevis på hvilket kvinnesyn har rundt omkring i verden.

Alt dere ramser opp om Islam er mange/jeg enige i, men ikke alle innvandrere er muslimer og de misliker også muslimenes fremmarsj. Det provoserer min mann å høre visse muslimers fiendtlige innstilling til norsk kultur og ikke sjelden hører jeg min mann si, "send dem hjem". Det er derfor ikke innvandrere som er et problem, men religionen islam."

Mvh:  Kari Normann

Svar:

"Takk for dine meninger vedr. innvandring og islamsk ekspansjon.

FMI er en partipolitisk nøytral opplysningsorganisasjon som arbeider for å stanse masseinnvandringen til Norge, og da i realiteten den fremmedkulturelle masseinnvandring. I tillegg er FMI en interesseorganisasjon for nasjonalister/patrioter.

Vi ønsker å bevare Norge som nordmenns og samers fedreland, som er tuftet på vår tusenårige kulturarv, tradisjoner og religion, på samme måte som vi ønsker at alle andre folkeslag har rett på et hjemland som er deres eget. Vi er ikke motstandere av individuell innvandring. Det er viktig å merke seg det. I dag foregår det en masseinnvandring til landet - kall det gjerne invasjon - av mange forskjellige raser og nasjonaliteter, under dekke av flyktninger og asylsøkere. Denne folkevandringen truer vår eksistens som eget folk, som vi jo har vært i mange hundre år, ja tusener av år.

Det har selvsagt vært innvandring av fremmede folkeslag i tidligere tider, men ikke av en slik karakter at disse ikke er blitt assimilert i vårt samfunn.

Det som skjer i dag - og som startet tidlig på 1970-tallet (les boka "Norge for alle?") - er en bevisst politikk fra myndighetenes side og strider mot folkeflertallets syn, Grunnloven og Menneskerettighetene.

Dine meninger om islamsk ekspansjon i Norge og Vesten forøvrig, er jeg selvsagt enig i, og må sees på som den største trusselen, da islam ikke er en religion slik vi oppfatter begrepets innhold, men en totalitær imperialistisk politisk bevegelse som på sikt, ja allerede nå, truer vårt demokrati, freden, friheten og sikkerheten.

Her finnes dessuten en organisasjon som arbeider kun mot islamiseringen av Norge - "Stopp Islamiseringen av Norge" (SIAN)."

Beste hilsen

FMI
Bjørnar Røyset
Formann


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015