header

Spørsmål:

"Hei! Jeg arbeider for øyeblikket med særemne i Norsk, hvor jeg skriver en oppgave om høyreekstremisme i Norge. I forhold til dette har jeg et par spørsmål jeg gjerne vil stille dere og håper selvsagt på tilbakemelding.

Først lurer jeg på hvor viktig deres ulike medium er for å få frem budskapet dere fremmer. Er hjemmesiden deres viktigste medium? Er facebook-siden deres et viktig medium? Og prioriterer dere de "fysiske" (flygeblader, tidsskrift osv.) og digitale mediene like mye?

Videre har jeg noen spørsmål om utformingen på hjemmesiden deres. Er bildet øverst på deres hjemmeside tatt i regi av FMI? Hvis ikke, er de som er i besittelse av opphavsretten klar over at dere bruker dette bildet? Det kan for øvrig se ut som jenta til venstre er mørkhudet. Hva er deres standpunkt til dette? Videre lurer jeg på hva deres mening om bildet dere har plassert under kategorien "Fakta" er. Prøver dere å få frem et budskap gjennom dette bildet? Eller er det helt tilfeldig at dere bruker nettopp dette bildet? Gir det et riktig bilde av alle innvandrere i Norge?

Til slutt ønsker jeg å vite litt om målgruppen deres. Sikter dere inn mot en spesiell målgruppe? Forsøker dere å verve nye medlemmer og sympatisører? Eller fokuserer dere på personer dere vet har et høyrefokusert politisk syn?

Om dere i tillegg har syn eller meninger om politisk propaganda, setter jeg veldig stor pris på om dere kommer med tilbakemelding på dette.

Jeg håper dere tar dere god tid til å svare på alle spørsmålene og ser frem til å se hva dere har å si!"

Med vennlig hilsen

Ola Nordmann

Svar:

"FMIs medlemsmasse består av personer i alle aldre, yrkesgrupper og politiske retninger. FMI er tverrpolitisk. "Høyreekstremisme/høyreekstrem" er et begrep som FMI ikke vedkjenner seg.

Vi ber deg henvende deg til personer/grupper som vedkjenner seg ideologien som de skriver oppgave om."

Beste hilsen

FMI
Bjørnar Røyset
Formann


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

FMI ©2006-2015