header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMIs Nettavis

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i nettavisen skal være uttrykk for FMIs holdninger. FMI som organisasjon tar heller ikke stilling til internasjonale spørsmål.

Underskriftskampanje!
Vi krever folkeavstemning angående innvandringspolitikken.

 


Israels behandlingI dette stort sett homogene landet finnes det ikke mange s.k. flyktninger. De har funnet fornuftige løsninger for hvordan de kan sikre og bevare sin egen befolkning.

Systemmedias røde front, NRK melder i dag at Knesset, det Israelske parlamentet, i november 2017 vedtok å uvise 38 000 rasefremmede fra Afrika. Hvis de reiser frivillig til mottakslandene Rwanda og Uganda vil hver enkelt motta cirka 28 000 norske kroner. En virkelig stor startkapital for en nyetablering på et kontinent som virkelig trenger sine egne innbyggere. I tillegg vil Israel gi mottakslandene 40 000 kroner for hver afrikaner som de mottar. En viktig kapitalinnsprøyting som betyr muligheten til en forbedring og utvikling av infrastrukturen i disse landene. De siste 3 – 4 årene har Uganda og Rwanda mottatt cirka 4000 næringslivsreisende, hovedsakelig fra Eritrea og Sudan. FNs høykommissær for flyktninger er på sin side dypt bekymret over hva som venter dem som sendes til Rwanda og Uganda. FMI har ikke informasjon om at det har ført til uro og konflikter med de som allerede er ankommet. Nå har vi fundamentalt ikke stor tiltro til FN som forfekter masseinnvandring til Europa og en degenerering av de forskjellige folkeslagene i Europa. Hvis de rasefremmede ikke frivillig velger å reise til de dedikerte mottakslandene innen mars i år vil de bli fengslet, dette bekrefter den israelske regjeringen. Tidligere praksis er at rasefremmede har blitt internert i Negev-ørkenen med en tilfredsstillende og god behandling i vente på en repatriering.

Add a comment

Artikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2016.

IsraAID
Bilde fra nettsiden til IsraAID

IsraAID er navnet på en frivillig israelsk «Non-Governmental Organization» (NGO) som deltar i organiseringen av migrasjonsstrømmen inn til Europa. En videoreportasje på nettsiden til Christian Broadcast Network (CBN.com), titulert «Israelis Lend a Helping Hand to Syrian Refugees in Greece» og datert 15.1.2016, viser et velutstyrt ungt israelsk lege-team som tilrettelegger for båtmigranter som kommer fra Tyrkia over Egeerhavet til den greske øya Lesbos.

Add a comment

FrihetskampKjemp for et norsk Norge!

Et år er snart passert og en turbulent tid ligger bak oss. FMI vil gi våre medlemmer, sympatisører og lesere et tilbakeblikk på 2017.

Siden etableringen av Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI for over 30 år siden har vi advart Det norske folk for farene en innvandring medfører. FMI ble karakterisert av de styrte folkeforræderne som pessimister og rasister som ikke ville innse fordelene ved en «kulturell berikelse» av rasefremmede. Hvordan denne «kulturelle berikelsen» av rasefremmede sosialturister ser ut opplever vi daglig i norske gater. Trakassering, usikkerhet, bedrageri, vold, ran, prostitusjon, voldtekt, kriminalitet, narkotikasalg og mord er midlertidig blitt den nye norske hverdag. Som oftest er disse lovbruddene begått av de som skulle «kulturelt berike» Norge, altså importmenneskene som rasefremmede folkeslag representerer.

Add a comment

På første klasseKan man virkelig betegne flypassasjerer som "flyktninger" slik løgnerne i systemmedia gjør? Foto: Durch Jag_cz/Shutterstock

Etter at sosialisten, amerikamarionetten og kapitalisten fra McKinsey, president Macron i oktober kunngjorde at han vil hente 10 000 nye rasefremmede til sitt allerede segregerte hjemland Frankrike, gjorde han sist mandag alvor av trusselen: 3 000 svarte og brune importmennesker landet bekvemt med charterfly i dette korrupte, økonomisk marode og elitestyrte landet. 7 000 rasefremmede sosialturister skal i den nærmeste fremtid bekvemt, via privatfly, på skattebetalernes regning, importeres for å desimere og bytte ut den franske befolkningen.

Add a comment

Etnopluralisme 3En forkortet versjon av artikkelen som er publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2017. Bladet kan kjøpes for kr 65,-. Abonnement koster kr 120,- per år. Bestilles gjennom FMI.

Som identitær definerer man seg automatisk som etnopluralist og vi identitære, etnopluralister kjenner og føler ikke en overlegenhet overfor en annen etnie og rase, derfor betegner vi etnopluralister oss naturlig nok ikke som nasjonalister eller rasister da disse ordene blir oppfattet av store deler av den systemindoktrinerte befolkningen som om vi er overlegne andre folkegrupper.

Alle raser og etnier har historisk sett en lang, stolt historie, tradisjon og en verdifull kulturbakgrunn som det er fundamentalt viktig å bevare!

Add a comment

julFMIs redaksjon og landsstyre ønsker medlemmer og sympatisører God Jul!

I denne anledning ønsker vi også å rette en ekstra takk til alle som har bidratt med økonomiske bidrag til FMIs kamp mot masseinnvandringen. Vi har dessverre ikke kapasitet til å rette en personlig takk til alle, derfor en takk her på internett- og facebook-siden. Tusen takk!

Add a comment

Norges vassdrags og energidirektoratNorges vassdrags- og energidirektorat. Wikimedia Commons.

De fire til fem siste tiår, har globaliseringspartiene Ap og H «rodd båten» og en rekke «nasjonalhelligdommer» er flyttet ut. Det begynte med Aps Gro H. Brundtland som bak ryggen på Det norske folk, og etter to folkeavstemninger mot EU, meldte oss inn under EUs forvaltning og det under adskillig dyrere betingelser som vi ville fått ved vanlig medlemskap. Disse norske gigautgiftene var noe Brexit-motstandere i England reklamerte med som et skremsel på hva som kunne skje dersom England gikk ut av EU og inn i en avtale som liknet Norges.

Add a comment

Nektes bankkontoBankenes umoralske makt!

Igjen avslører marionettene i Europas regjeringer hvem som kontrollerer de. Bankvesenet er som kjent utenfor kontroll for de som skulle være våre folkevalgte, og oligarkene som styrer rente- og pengepolitikken gjør akkurat hva de vil. Deres mål har alltid vært, og vil alltid være å generere makt og avkastning til sine eiere, en liten elite av superrike kapitalister som kan øke sine allerede astronomiske verdier og kontroll. Konkret betyr dette å kunne fortsatt styre land og utplyndre sine undertaner og skattebetalere med en umoralsk rente- og kredittpolitikk. De som styrer folkeforræderne registrerer nå grunnleggende og aktive holdningsendringer blant Europas befolkning. Generelt har befolkningen i Europa meget liten eller ingen tiltro til sine styrende. Dette bekreftes gjennom at folkelige og nasjonalistiske partier og organisasjoner opplever en økt oppslutning for sine ideer om suverene, fredelige og homogene nasjonalstater dannet av folket. Her litt bakgrunnsinformasjon.

Add a comment

Fluktrute MarokkoGjerder med piggtråd holder definitivt ikke for å forsvare vårt Europa!

Daglig forbereder titusener av fremmedkulturelle seg på en reise til Europa og tusener av disse kommer også frem. Takket være President Orban i Ungarn og myndighetene i Makedonia er Balkanruten siden 2015 stengt. Etter en folkerettsstridig krig styrt av USA med villig hjelp fra deres vasaller i Europa oppstod det et kaotisk maktvakum i Libya etter fallet til Gaddafi. Derfor ble fokuset fra profesjonelle menneskesmuglere lagt til Libya, og her oppsto den nye sentralen for denne mafiaen. Siden 2016 og frem til oktober 2017 kom cirka en halv million fremmedkulturelle til Italia, godt hjulpet av Europas folkefiendtlige regjeringer og naive NGOs, se tidligere publisert artikkel.

Add a comment

Homs SyriaEt eksempel til etterfølgelse: Stolte syrere i Tyrkia som reiser tilbake til sitt hjemland for å være med på å bygge opp det islamistene i IS ødela.

Som tidligere publisert er situasjonen i Syria en helt annen enn hva offentlig finansierte systemmedier presenterer. Homs er den byen hvor innbyggerne i mange måneder måtte leve under Sharialoven til de islamske terroristene i IS. Innbyggerne opplevde voldtekt, bortføring av uskyldige barn, offentlige og uvilkårlige halshugninger, samt andre ubeskrivelige grusomheter utført av muslimene i IS. Øyenvitner kan fortelle historier som får enhver publisert horrorfilm til å fortone seg som en romantisk filmklassiker. Her følger en annerledes reisebeskrivelse, basert på nordmannens Christians reise til Syria i oktober, denne gang fra Homs.

Christians første reisebrev om sin drømmeferie i Syria kan du lese her.

Add a comment

euFor mange år siden fremstod EU som noe positivt i et forent og velstående Europa. Men hva er det nå? I hvert fall ikke en demokratisk samling av selvstendige nasjoner. Medlemmer i EU- kommisjonen er utpekt av medlemsland, de er ikke valgt i en demokratisk prosess og de kan vedta den ene meningsløse loven etter den andre. EU-parlamentet kan ikke danne en regjering, de er der bare for å gi en illusjon om demokrati. Det er tusenvis av lobbyister som går der og sniker, de prøver å påvirke vedtak av nye lover, ofte i private møter ute av syne for publikum. Den tiden det fantes enevoldskonger var det hoffsnokere, lobbyister høres litt bedre ut.

Add a comment

Åpent brev til norske politikere.

Hagen Carl ICarl I. Hagen. Foto: Wikimedia Commons.

Viser til innslaget på Dagsrevyen den 4. desember 2017 angående Carl I. Hagen som Frp sin kandidat til Nobelkomiteen.

Add a comment

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018


Banner-aksjon Krifast
Lørdag 6. oktober 2018


FMI informerte på Dombås mot Åndalsnes
Søndag 23. september 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 223 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015