header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Bilde: Alain Aidet fra Pixabay.com

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

jonstadOddbjørn Jonstad

Det er flere påfallende likheter mellom gammel adel og dagens politikere: Verdigheten ser ut til å gå i arv. Det blir stadig flere og større politikerfamilier. Nå har man jo ingen direkte arverett, som adelen hadde. Men det kan ikke være tvil om at man ved å vokse opp i politiske kretser automatisk både får et godt kontaktnettverk og helt nødvendig, og instinktiv innsikt i den kodeks som man må kunne for å nå frem og lykkes i "politikerbransjen".

Politikerne bruker heller ikke et språk som er egnet for kommunikasjon med dem de skal styre for. Adelen snakket, stort sett, fransk i hele Europa. Og selv ikke i Frankrike var det ikke helt enkelt. For adelsmannen på slottet snakket et helt annet fransk enn bakeren nede i landsbyen. Man kan endog reise spørsmål om disse to i det hele tatt kunne kommunisert - og da er det nok like greit å sende ut tjenerskapet for å handle brød.

Og nå har dette med at politikerne har behov for å isolere seg kommet opp. I ny tid fremmanet som en ullen trussel fra skjeggete menn med bomber. Derfor er det godt "å slappe av" på den store hytta, gjerne med politibemanning, men iallfall med en viss audiensmulighet for vennligsinnet, kulørt presse. Adelen hadde, på sin side, store, landlige slott, der de foretrakk å tilbringe tiden. Selv om man også i byene slapp omgang med arbeiderklassen, slapp man på landet også det kaklende, primitive, høyere borgerskap – som endog etter hvert hadde fått så mye penger at de ble brave i språkbruken. Og selv i byene var adelen godt bevoktet i sine byslott - nettopp på grunn av sikkerheten. For det forekom jo incidenter med de uraffinerte klasser lenge før verden gikk i grus med Den franske revolusjon! Og i Norge er sikkerheten i Oslo blitt så påtrengende at det knapt er mulig å spørre selv en byråkrat hvor mye klokka er.

NEI, jeg tror ikke norske politikere egentlig ønsker seg et sånt samfunn. Iallfall hvis de tenker seg litt om. Men de bør vel kanskje snart innse i hvilken skummel retning det bærer?

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 18.8.2022


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme Gudbrandsdalen
Søndag 28.august 2022


Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrekt



Alternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 58 guests og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. – E-post: fmi[at]fmi[dot]no – Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) – Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX – IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 – Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015