header

Islam og det norske samfunn

islam og det norske samfunn 1

 

 

 

 

 

 

Forfatter: Prost Olaf B. Dal.

Dette hefte er i hovedsak et foredrag som prost Dal holdt i 1992 og trykt første gang samme år; senere utgitt med noen endringer og tillegg. Det nye opplaget fra 2017 er ytterligere oppdatert og inneholder et vedlegg av FMI. Heftet er på 48 sider og i A5-format.

Prost Olaf B. Dal er antagelig den første geistlige som protesterte mot masseinnvandring og islamisering, og han ble av sin biskop Fredrik Grønningsæter beskyldt for å være illojal mot kirkens syn i innvandringssaken. Heftet gir på en lettfattelig måte klarhet i hvilket undertrykkende politisk system islam er, og viser samtidig sammenhengen mellom masseinnvandring og islamisering. Heftet dokumenterer i tillegg norske politikeres feighet og unnfallenhet i innvandringssaken, gjennom uttalelser og handlinger fra slutten på 1980-tallet og frem til i dag. Les Torfinn Hellandsvik sitt forord til heftet her

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf. 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no
 
Pris: kroner 125,- inkl. porto (80,- + porto 45,-).
 
Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Islam og det norske samfunn".

T-skjorte med FMIs logo

fmi t skjorte fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-skjorte med FMIs logo på brøstet og det norske flagg og internettadressen på ryggen. Størrelser: XL, L og M.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no

Pris: kroner 205,- inkl. porto (150,- + porto  55,-). Bestiller du flere enn ei t-skjorte, be om samlet sum med tanke på porto.

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "T-skjorte".


Pins

pin

 

 

 

 

 

Pin i de norske fargene og med utgangspunkt i FMIs logo, men med annen fargekombinasjon, 20 mm i diameter. Passer utmerket til å feste på jakkeslaget både i festlige anledninger, som til hverdags.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no

Pris: kroner 77,- inkl. porto (50,- + porto 27,-). Du kan bestille inntil tre pins og betale samme porto som for én. Gi/selg videre til venner og bekjente.

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Pins".


Plakat – "Stopp voldtekten av Norge!"

plakat_stopp_voldtekten_av_norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat fra FMI med et tydelig budskap til myndigheter og opinion. Størrelse A 4 og A 3.

Pris, A 4:
25 plakater - kr 95,– inkl. porto (50,- + porto 45,-).
50 plakater - kr 188,– inkl. porto (100,- + porto 88,-).

Pris, A 3:
25 plakater - kr 150,– inkl. porto (50,- + porto 100,-).
50 plakater - kr 235,– inkl. porto (100,- + porto 135,-).

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf. 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Plakat".


Klistremerker, fem forskjellige motiv

klistremerker fem forskjellige red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klistremerker fra FMI med tydelige og radikale budskap. Fire forskjellige motiv i samme pakke. Størrelse 75 x 105 mm.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no

Pris
100 merker - kr 100,- inkl. porto.
200 merker - kr 125,- inkl. porto.
500 merker - kr 300,- inkl. porto.

Flere enn 500 stk., be om spesialpris.

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Klistremerker".


Penn med inskripsjon  

penn pins red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fina kulepenn med inskripsjon - “Folkebevegelsen Mot Innvandring”.

Kvalitetskulepenn fra Adler i Storbritannia. Den perfekte reklame-penn til å ha med i lommen. Når den er i bruk, passer toppen på sylinderen og gjør pennen til et skriveredskap i fullt format. Meget god å holde. Pennen er i sort og krom og med blått blekk. Refill,blekkpatronen kan skiftes ut når den er tom. Fåes på de fleste bokhandlere.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no

Pris: kroner 97,- inkl. porto (70,- + porto 27,-).

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Penn".


Myrdalsakene

myrdalsakene 1

 

 

 

 

 

Forfatter: Erik Gjems-Onstad.

Boken forteller om maktapparatets forsøk på å ødelegge Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI, ved å anklage og dømme den tidligere lederen av FMI, Arne Myrdal, for forbrytelser som han ikke hadde begått. Boken er skrevet av Myrdals forsvarer, Høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad.

Bestilles fra: Norvald Aasen, 6983 KVAMMEN. Tlf. 57 73 18 44. E-post norvala[at]frisurf[dot]no

Kontonr. til Norvald Aasen:
3700.08.04763. Merk innbetalingen med "Bok, Myrdal-Sakene".

Eller fra:
FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no 

Kontonr. til FMI:
0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Bok, Myrdal-Sakene".

Pris:
kroner 200,- inkl. porto (100,- + porto 100,-). Noen av bøkene har "skjønnhetsfeil", kaffeflekker o.l., men av minimal grad. Disse selges for kroner 50,- pluss porto.

Pdf:
Boken kan også lastes ned gratis her.


Ja Jeg Elsker Dette Landet

bok-hoeg

 

 

 

 

 

Forfatter: professor jur. dr. Ole Hasselbalch.

Boken om motstandsmannen og FMIs nestformann og pressetalsmann gjennom mange år, Jan Høeg fra Larvik. Boken er skrevet av Den Danske Forenings fhv. formann professor jur. dr. Ole Hasselbalch. Dansk tekst.

Bokanmeldelsen av Poul Vinther Jensen, her.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no

Pris: kroner 145,- inkl. porto (100,- + porto 45,-).

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Bok, Jan Høeg".


Sannheten Skal Fram

bok-sannheten

 

 

 

 

 

 

Forfatter: Arne Johannes Myrdal (Knut Westland).

Boken som er Myrdals egen historie om hva som skjedde da han ble dømt for forbrytelser som han ikke hadde begått, er et viktig stykke norgeshistorie som ellers ville ha blitt fortiet eller forfalsket.

Boken er et vitnesbyrd om noen få nordmenns kamp både mot et antinasjonalt politisk styringssystem og mot en folkevandring fra den tredje verden med et overordnet mål å utslette alle de europeiske nasjonalstater slik vi kjenner dem i dag.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no

Pris: kroner 170,- inkl. porto (70,- + porto 100,-).

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Bok, Sannheten skal fram".


Norge For Alle?

bok-Norgeforalle

 

 

 

 

 

 

Forfatter: cand. philol. Magnhild Ullsvik Hansteen.

Heftet er en oversikt over såvel innvandring som de problemer og stemninger dette har medført siden det hele tok til i begynnelsen av 1970-årene.

Forfatteren, cand. philol. Magnhild Ullsvik Hansteen tar opp ømtålelige og kontroversielle spørsmål og synspunkter som hittil nærmest har vært tabu å gå nærmere inn på.

Heftet er serdeles viktig da den er en fakta-beskrivelse av hva som skjedde den gang, noe som myndighetene i dag forsøker å forfalske.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no

Pris: kroner 95,- inkl. porto (50,- + porto 45,-).

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Bok, Norge For Alle?". 


Stopp folkevandringene til Norge

stopp_folkevandringene_ruud

 

 

 

 

 

 

Forfatter: cand. oecon. Kaare Ruud.

Søkelys på fremmedpolitikken.
”Når får vi en nasjonalt orientert fremmedpolitikk? Når vil politikerne og myndighetene gjøre noe effektivt for å redusere inntaket av asylsøkere, flyktninger og andre som vil bosette seg i Norge?”

Forfatteren har lang erfaring med multietniske samfunn fra sitt arbeid for flere FN-organisasjoner. Han presenterer Norges etniske fremtid som et nasjonalt valg - ikke en uunngåelig skjebne.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no 

Pris: kroner 74,- inkl. porto (50,- + porto 24,-).

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med ”Bok, Folkevandringene”.


Nasjonalisme - en politisk ideologi

nasjonalisme politisk ideologi 1

 

 

 

 

 

 

Forfatter: cand. oecon. Kaare Ruud.

”Forfatteren av dette heftet har i en årrekke gjennom avisartikler og bøker vært den mest betydningsfulle forsvarer av nasjonalstaten. I dette heftet påviser han at nasjonalstaten er den mest fordelaktive samfunnsform både for enkeltmennesket, et folk og for verden som helhet.”

Heftet ble i sin tid utgitt av "Den norske forening", som i dag er oppløst.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no 

Pris: kroner 77,- inkl. porto (50,- + porto 27,-).

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med ”Bok, Nasjonalisme”.


Jakkeknapp med teksten "Bevar Norge Norsk"

button_fmi

 

 

 

 

 

 

Button med FMIs logo.

Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred[at]fmi[dot]no

Pris: kroner 44,- inkl. porto (20,- + porto 24,-). Du kan bestille inntil tre buttons og betale samme porto som for én. Gi/selg videre til venner og bekjente. 

Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Button".


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer


FMI ©2006-2015